slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předmět : Výchova k občanství Ročník : 6. Téma : Kalendář Autor : Mgr. Zuzana Dosedlová, DiS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předmět : Výchova k občanství Ročník : 6. Téma : Kalendář Autor : Mgr. Zuzana Dosedlová, DiS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Předmět : Výchova k občanství Ročník : 6. Téma : Kalendář Autor : Mgr. Zuzana Dosedlová, DiS - PowerPoint PPT Presentation

132 Views
Download Presentation

Předmět : Výchova k občanství Ročník : 6. Téma : Kalendář Autor : Mgr. Zuzana Dosedlová, DiS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konicereg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Výchova k občanství Ročník : 6. Téma : Kalendář Autor : Mgr. Zuzana Dosedlová, DiS

  2. KALENDÁŘ

  3. Kalendář Co je to kalendář? Kalendář (lat. calendarium, od calendae, původně svátky novoluní) • je abstraktní systém pro členění času a orientaci v čase v periodách dnů a delších • v odvozeném smyslu také roční rozvrh dní, týdnů a měsíců, tištěný nebo elektronický - například nástěnný nebo stolní kalendář – anebo rozvrh událostí či svátků vůbec • protože v tištěných kalendářích bývala i četba pro široké vrstvy, označuje se jako kalendář také žánr lidového čtení.

  4. Kalendář - historie Egyptský kalendář • jeden z nejstarších kalendářů vznikl pro účely účetnictví a daňové evidence • rok měl 365 dní a 12 měsíců po 30 dnech s vloženým „malým měsícem“ = přestupný rok Juliánský kalendář • zavedl v Římě Gaius Julius Caesar, měl 12 měsíců po 29, 30 nebo 31 dnech, dohromady 365 dnů s tím, že každý čtvrtý rok je přestupný a přidává se jeden den na konec měsíce února • sedmý měsíc roku, náš červenec, byl nazván po Césarovi - julius • když se měl osmý měsíc na počest císaře Augusta nazvat - augustus, dostal také 31 dní a únor byl zkrácen na 28 dní

  5. Kalendář - historie Židovský kalendář • den začíná západem slunce, již z Bible má týden sedm dnů (od posledního dne, který se nazýval „šabat“, pochází naše sobota) • systém přestupných roků je velmi blízký řeckému v jeho pozdní podobě Islámský kalendář • je výjimečný tím, že je čistě lunární (založený na pozorování měsíčních fází) a nezná ani přestupné měsíce

  6. Přestupný rok • kalendářní rok má 365 dní • ale protože jeden rok je dlouhý 365,24219 dne, musí časem dojít k odchylce jednoho dne • to nastane jednou za čtyři roky a právě tehdy se vkládá jeden den navíc, kterému se říká přestupný den • kalendář tedy upřesnil, že roky dělitelné 400 jsou přestupné • přestupné byly například roky 1600, 2000 apod. Přestupný rok v roce 2008

  7. Seznam použitých zdrojů • http://www.inzerce-psu.com [online]. [cit. 2011-04-24]. Kalendář - obrázek. Dostupné z WWW: < http://www.inzerce-psu.com/psi-kalendar/>. • http://cs.wikipedia.org[online]. [cit. 2011-04-24]. Kalendář. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99>. • http://storiografia.blog.cz [online]. [cit. 2011-04-24]. Egyptský kalendář. Dostupné z WWW: < http://storiografia.blog.cz/en/0805>. • http://www.museumonline.at [online]. [cit. 2011-04-24]. Juliánský kalendář. Dostupné z WWW < http://www.museumonline.at/1999/schools/classic/sternberk/kalendar.htm>. • http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-04-24]. Židovský kalendář. Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99>. • http://abc.blesk.cz [online]. [cit. 2011-04-24]. Islámský kalendář. Dostupné z http://abc.blesk.cz/clanek/casopis-abc/353/rok-2000-je-za-dvermi.html>. • http://astracoeli.sweb.cz [online]. [cit. 2011-04-24]. Židovský kalendář. Dostupné z http://astracoeli.sweb.cz/aktualne/prestupny_rok.htm>.