nox m linger alternative metoder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER. Utført av: MARINTEK og DNV Formål: Utrede muligheter for forenklede måleprosedyrer for NO x utslippsmålinger. MANDAT FOR UTREDNING. Gjennomføre en utredning av alternativene: 1) Forenklet måleopplegg, avgassmålinger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nox m linger alternative metoder

NOx MÅLINGER - ALTERNATIVE METODER

Utført av: MARINTEK og DNV

Formål: Utrede muligheter for forenklede måleprosedyrer for NOx utslippsmålinger.

mandat for utredning
MANDAT FOR UTREDNING

Gjennomføre en utredning av alternativene:

1) Forenklet måleopplegg, avgassmålinger

2) Alternative metoder og prosedyrer for

overvåking av utslippstilstand for motoranlegg

under drift (kontinuerlige målinger)

Utredningen inkluderer en vurdering av grunnlag,

utstyr og metodebeskrivelser og konkluderer med

anbefalt videre arbeide.

nox m linger
NOx - Målinger

NOx (g/kWh) = f(NOx, kW, bsp, etc.)

NOx, CO, O2

CO2 - ppm eller %

EKSOS

Effekt (kW)

Turtall (rpm)

bsp (kg/s),

trykk, temp

etc.

FUEL

LUFT

forenklet m leopplegg
Forenklet måleopplegg

Prosedyrer

Utstyr

 • Omfang
 • Effekt
 • Forbruk
 • Avgass

Redusere omfang og kostnader innenfor rammebetingelsene

forenklet m leopplegg1
Forenklet måleopplegg
 • Rapporten gir en oversikt over anbefalte måleprinsipper og utstyr som inngår i forbindelse med NOx målinger
 • Rapporten gir en prosedyre for gjennomføring av NOx målinger ombord
 • Rapporten konkluderer med at en betydelig forenkling av NOx målinger vil kreve en aksept fra sertifiserende myndighet på avvik fra kodens krav
 • Rapporten identifiserer utstyr og metode for måling av brennstofforbruk som områder der utvidet kunnskapsgrunnlag er ønskelig
overv king av utslippstilstand for motoranlegg under drift kontinuerlige m linger
Overvåking av utslippstilstand for motoranlegg under drift (kontinuerlige målinger)
 • Grunnlaget mangelfullt
 • Stiller stor krav til måleutstyr som benyttes
 • Krever automatisert datainnsamling og prosessering
 • Ingen erfaring
konklusjon
KONKLUSJON
 • Rammebetingelse gitt i regelverket er klare og omfattende
 • Moderate forenklinger kan oppnås ved alternativt utstyr og prosedyrer
 • Alternativt utstyr og prosedyrer krever ytterligere dokumentasjon og aksept fra sertifiserende myndighet
 • Kontinuerlige målinger vil kreve et betydelig videre arbeide før det anses som et reelt alternative
m l for videre arbeide
MÅL FOR VIDERE ARBEIDE

1) Definere testprogram for utvalg av utstyr og metoder

2) Kvantifisere og dokumentere avvik ved bruk av

forenklede eller alternative måleprinsipp; kartlegge

feilkilder/toleranser (sensitivitetsstudie)

REDUSERE OMFANG AV UTSTYR OG KOSTNAD VED MÅLING