a j v tjai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„A jövő útjai” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„A jövő útjai”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

„A jövő útjai” - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

T Á MOP-5.1.3-09/2-2010-0018 „ K Ö Z-T É R-H Á L Ó a csal á dok é rt ”. „A jövő útjai”. Stratégiai tervezés civil szervezetek számára. Mi a stratégiai tervezés ?. Stratégiai tervezésen a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„A jövő útjai”' - tameka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a j v tjai

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018

„KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért”

„A jövő útjai”

Stratégiai tervezés civil szervezetek számára

mi a strat giai tervez s
Mi a stratégiai tervezés ?
 • Stratégiai tervezésen a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük.
 • A stratégiai tervezés során a szervezet hosszú távú céljaihoz (jövőkép, küldetés) képest elemezzük a megoldandó problémákat, tekintetbe véve a szervezetünk belső és külső adottságait.
mi rt fontos a strat giai tervez s
Miért fontos a stratégiai tervezés?
 • A világosan megfogalmazott jövőkép belső erőt ad, motivál a célok elérésére.
 • Közös értékrend és célok kialakításával segíti a szervezeti problémák megoldását.
 • Biztos alapot szolgáltat a döntéshozatalhoz. Döntéseink valóban a céljainkat fogják szolgálni.
 • A tervezési folyamatban való részvétel fejleszti, elkötelezettebbé teszi a közösséget.
 • Segíti az önállóság megőrzését: saját céljainkat fogjuk követni és nemcsak a külvilághoz alkalmazkodni.
 • A jól kidolgozott terv segít a tudatosabb és eredményesebb munkavégzésben.
alapelvek
Alapelvek
 • Csak akkor tervezzünk, ha meggyőződtünk annak szükségességéről.
 • Sosem a lehetőségekből, hanem a célokból kell kiindulni. Álmokat szőni nemcsak lehet, de kell is. Csak későbbi lépés a célok és a feltételek összehangolása.
 • A gyengeségeket, hiányosságokat mindig a megújulás és a fejlődés alapjának (erőforrásoknak) kell tekinteni.
 • A tervezés és az értékelés csak együtt létezik.
mikor ne tervezz nk
Mikor ne tervezzünk?

A tervezés az esetek többségében igen hasznos, sőt, nélkülözhetetlen. Vannak azonban olyan esetek, amikor nem érdemes tervezni, mert többet veszít vele a szervezet, mint amennyit nyer:

 • Ha túlélési problémákkal küzd a szervezet, és ezért más, sürgősebb teendői vannak.
 • Ha kilátástalan megfelelő terv elkészítése. A rossz terv rosszabb, mint a tervezetlenség.
 • Ha gyakorlatilag nincs esélye a megvalósításnak.
 • Ha a szervezet spontán, intuitív döntésekkel is hatékonyan működik.
mi az a strat giai terv
Mi az a stratégiai terv ?

A stratégiai terv egy írott dokumentum, mely a szervezet rövid (2-5 év) (közép (5-10) hosszú távú (10-20) évre szóló irányvonalát határozza meg.

A terv egy folyamat eredménye, a következő alapkérdések tisztázásra kerülnek:

 • Miért létezik a szervezet ?
 • Mit csinál ?
 • Merre kell haladnia ?
 • Hogy fog odajutni ?
hogy n z ki egy strat giai terv
Hogy néz ki egy stratégiai terv ?

Tartalmazza:

 • a szervezet jövőképét, küldetését és értékrendjét
 • egy helyzetfelmérést a környezetről, az eddigi tapasztalatokról
 • egy szervezetfelmérést (erősségeinek, gyengeségeinek értékelését, a szervezet létezésében érdekeltek felmérését, stb.)
 • néhány évre előre megfogalmazott célokat, feladatokat, azok időbeni lebontását, megvalósíthatóságát
 • a munka értékelésének módszerét
t rsadalmi s szervezeti j v k p megfogalmaz sa hov tartunk mit szeretn nk el rni
Társadalmi és szervezeti jövőkép megfogalmazása hová tartunk, mit szeretnénk elérni?

A stratégiai tervezés első lépése ennek a letisztázása.

Szervezeteknek lehet hasonló, sőt egyforma a jövőképük, pl.: „Azt akarjuk, hogy a gyerekek ne éhezzenek ebben az országban”

Egy jövőkép megfogalmazására jellemző, hogy:

 • hosszú távú jövőbe mutat
 • nagyon rövid, tömör
 • bárki számára érthető
 • statikus állapotot ír le
 • több szervezet is egyetérthet vele.
a k ldet s
A küldetés

A küldetés különbözteti meg az adott szervezetet a többi hasonló jövőképpel dolgozó szervezettől.

A küldetésmondat jelzi, hogy melyik utat választotta az adott nonprofit szervezet a jövő felé. (Miért vagyunk? Miért dolgozunk?)

Célja: alapkérdések tisztázása, segítség a belső és külső kommunikációban, az érdekeltek figyelmének fókuszálása

Ezt világosan, a munkatársak egyetértésével érdemes meghatározni, hisz ez segíti az egyetértést, a közös munkát.

a k ldet s jellemz i
A küldetés jellemzői
 • a következő kérdésekre ad választ: kik vagyunk, kiért/miért dolgozunk (esetleg: hogyan dolgozunk és mely földrajzi területen fejtjük ki tevékenységünk)
 • a szervezet átfogó célját magyarázzák meg, összegzik
 • a szervezet értékrendjét sugallják
 • rövidek (2-3 mondatosak) és dinamikusak
 • csak egy szervezetre jellemzők
 • a környezetre reagálva születnek
 • újraértékelődnek és időről időre (akár évente, kétévente) módosulhatnak
 • a célközönségre teszik a hangsúlyt
 • a kimenetre koncentrálnak és nem az operatív működésre vagy tevékenységre.
a m dszer
A módszer
 • mit (milyen alaptevékenységet)?
 • miért (milyen társadalmi cél, jövőkép érdekében)?
 • kinek (milyen célcsoportnak)?
 • hogyan (milyen projekteken, szolgáltatásokon keresztül, milyen módszerekkel)?
 • hol (milyen földrajzi hatókörben) tevékenykedik szervezetünk?

„Az X,Y Alapítvány, Egyesület célja, hogy valamit, valamiért, valakiknek, valahogyan, valahol tevékenykedjen.”

alap rt keink
Alapértékeink
 • A jövőkép kifejezi a szervezet központi értékét.
 • Fontos, hogy a kimondott értékek egybeessenek a gyakorolt értékekkel.
 • A szervezeti értékeket nyíltan kell megfogalmazni, de hasznuk csak akkor van, ha az érintettek tiszteletben tartják azokat és aszerint viselkednek, dolgoznak nap mint nap. Pl.:
   • Függetlenség
   • Pártatlanság
   • Elkötelezettség
   • Hitelesség
   • Szakmaiság
   • Átláthatóság
helyzetelemz s
Helyzetelemzés

Ez egyfajta alapállapot felmérés, mely segít a valós, elérhető célok megfogalmazásában, segítségével körültekintőbben és proaktívabban tudunk tervezni.

Alkalmazható módszerek:

 • Érdekeltek vizsgálata
 • SWOT/GYELV elemzés
 • Portfolió analízis
 • PEST- STEEPL

amelyek segíthetnek abban, hogy a szervezet számára releváns és meghatározó információkat rendszerbe öntsük, hogy minél könnyebben beépíthetők legyenek a stratégiai tervbe.

kit rdekel rdekeltek elemz se
Kit érdekel? - érdekeltek elemzése
 • Kit érdekel, hogy fennmarad-e, változik-e a szervezetünk, kik az érdekeltek az ügyben ?
 • Érdemes végiggondolni kik és mely intézmények azok, akiket érint a szervezet működése, kiket érdekel annak jelene és jövője. Ők különböző pozitív vagy negatív indíttatásból kifolyólag befolyásol(hat)ják a szervezet életét.
 • Érdekeltek lehetnek pl. a szervezet munkáját élvező támogatottak, ügyfelek, a bizottsági tagok, az önkormányzat, a versengő szolgáltatók, a többi nonprofit szervezet, a szervezet támogatói, munkatársai, stb…
swot anal zis
Erősségek - Gyengeségek - a szervezet belső pontjainak elemzése (kvalitatív, kvantitatív) a szakmai és a működtetés területén egyaránt- JELEN DIMENZIÓJA.

Lehetőségek – Veszélyek - a szervezet külső környezetének analízise, politikai/jogi, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális/technikai tényezőket vizsgálva- JÖVŐ DIMENZIÓJA.

Meg kell vizsgálni, hogyan építhetünk a pozitívumokra, a negatívumokra, és mit kezdünk negatívnak tűnő gyengeségekkel és veszélyekkel rövid és hosszútávon.

SWOT analízis
probl m k elemz se
Problémák elemzése

A belső és a külső feltételek elemzése során sok olyan probléma felvetődik, amelyekre a szervezeti stratégia választ próbál adni. Annak érdekében, hogy a problémát ne csak tünetileg, hanem valójában is orvosolni tudjuk, alaposabban elemezni kell annak gyökerét. Erre szolgál a problémaelemzés:

 • A problémák meghatározása pl.: mi hiányzik céljaink, jövőképünk eléréséhez.
 • A problémák rangsorolása fontosságuk szerint.
 • A kiemelt problémák pontosítása, átbeszélése, hogy mindenki megértse mit takarnak.
 • A problémát kiváltó okok összegyűjtése.
 • Ok-okozati háló megrajzolás a probléma gyökerének feltárása érdekében.
 • Kulcsfontosságú okok és esetleges ördögi körök kiválasztása.
 • Célok kijelölése.
strat giai k rd sek
Stratégiai kérdések

A stratégiai kérdések olyan eldöntendő kérdések, amelyek a jövőképre, a szervezet erőforrásainak és környezetének elemzésére épülnek.

A stratégiai kérdésekre adott válaszok befolyásolják a stratégiai tervezés irányát, segítenek a stratégiai prioritások és a célok megfogalmazásában.

strat giai k rd sek1
Stratégiai kérdések

A stratégiai kérdések vonatkozhatnak:

 • a szervezeti struktúrára és formára
 • emberi erőforrásokra
 • a szolgáltatásokra, tevékenységekre
 • a forrásteremtésre, adományszervezésre
 • a szervezet PR munkájára és az arculatára
 • Infrastruktúrájára
 • marketing munkájára
 • pénzügyi vezetésére
slide19

A stratégiai kérdésekre adott válaszok kijelölik a stratégiai irányokat (pl. területileg terjeszkedni fogunk), majd ezek mentén jelöljük ki a konkrétabb stratégiai célokat (pl. két éven belül még három irodát nyitunk a megyében).

 • Tulajdonképpen itt kell „összefésülni” a szervezet által vallott értékekből valamint a jövőképéből és a küldetéséből származó célokat a külső/ belső környezet által lehetővé tett projektekkel, tevékenységekkel. A projekteknek már konkrétaknak, reálisaknak, mérhetőknek és időhöz köthetőeknek kell lenniük.
 • Célszerű, ha prioritásokat állítunk fel az egyes célok között, hogy nem várt fordulat, kapacitáscsökkenés esetén könnyen el tudjuk dönteni, hogy a meglévő erőforrásokat hogyan osszuk meg a tervezett programok között.
rt kel s
Értékelés

A megvalósítás, majd az azt követő értékelés eredményével a birtokunkban újból és újból vizsgálat alá kell venni a stratégiai tervet.

A kezdeti helyzetelemzés, a részcélok és a módszerek kiválasztásának helyessége az eredmények értékelésénél derül ki.

Ebből is látszik, hogy a tervezés folyamat, állandó önkorrekciók sorozata.

aj nlott seg danyagok felhaszn lt irodalom
Ajánlott segédanyagok, felhasznált irodalom
 • Török Marianna: Stratégiai tervezés civil szervezetek számára (1997.)
 • CTF Alapítvány – www.ctf.hu
 • Ökotárs Alapítvány képzési anyagai
 • Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára, NIOK, 1998
nca nea
NCA→NEA
 • A jelenlegi szervezetek közül az egyesület és az alapítvány lehet kedvezményezettje a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) forrásoknak, mert az egyesület és az alapítvány, valamint a sajátos egyesületi formák közül a szövetség alanya lehet támogatásnak és pályázaton is indulhat, míg a szakszervezet és a párt nem részesülhet a NEA forrásaiból.
 • Az a szervezet, amely a pályázat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban, nem jogosult a NEA forrásai közül működési támogatásra.
 • Jelentős változás a korábbiakhoz képest, hogy azok a szervezetek, amelyeknek a bevétele az utolsó lezárt üzleti évben elérte vagy meghaladta az 50 millió forintot, csak visszatérítendő működési támogatást kaphatnak (de projekttámogatásban ezek is részesülhetnek). Továbbá egy szervezet (és jogelődje), bármekkora is, csak két egymást követő évben részesülhet támogatásban a NEA terhére – függetlenül attól, hogy ez működési vagy projekttámogatás volt –, utána egy év „szünetet” kell tartani, s csak aztán nyújthat be új pályázatot. 
nca nea1
NCA→NEA
 • Működés – csak meghatározott ráfordítás alatt
 • Évfordulók, fesztiválok, rendezvények
 • Nemzetközi kapcsolatok
 • Kutatások
 • Szolgáltató, tanácsadó, oktató, fejlesztő tevékenység
 • Kiadványok, sajtó
 • Adományosztó szervezeteknek – az elvek később
 • Érdekképviselet
nca nea ii
NCA→NEA II
 • 60 % működésre
 • 30 % programra egységes elvek alapján
 • 10 % miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján

legalább

 • 10 % visszatérítendő támogatás/köztartozásnak minősül/
 • 70% vissza nem téritendő támogatás
nea szervezete
NEA szervezete
 • 9 tagú Tanács
  • 3 tagot az elektorok közvetlenül
  • 3 tagot az Ogy. szakbizottsága
  • 3 tagot a miniszter saját hatáskörében kéri föl
 • 9 tagú kollégiumok
  • 3 tagot az elektorok közvetlenül
  • 3 tagot az Ogy. Szakbizottsága
  • 3 tagot a miniszter saját hatáskörében kéri föl
nea koll giumok
NEA- kollégiumok

Közösségi környezet kollégium: A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.

Nemzeti összetartozás kollégium: Az európai integráció és a Kárpát medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése, továbbá a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek.

nea koll giumok1
NEA- kollégiumok

Társadalmi felelősségvállalás kollégium: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek.

aktu lis ki r sok
Aktuális kiírások
 • Szakmai kiírások minden kollégiumnál

Csak ahhoz a kollégiumhoz nyújtható be, ahová a működési kérelmünket is benyújtottuk!

 • Normatív kiírások minden kollégiumnál:
  • számviteli beszámolóban szerepeltetett adományok utáni 5% normatív támogatás
  • a támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható
  • a civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a minimum 10.000,- Ft-ot, max 250.000,- Ft
  • az önrész arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka
slide29
NEA KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZET KOLLÉGIUM„CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA” c.PÁLYÁZATI KIÍRÁSANEA-KK-13-SZ

A támogatható tevékenységek:

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat);
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére);
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).
slide30

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 25.

 • Pályázati keretösszeg: 190.632.000,- Ft
  • szövetségek részére szétosztható keret: 28.594.800,- Ft
 • Egy pályázó jelen pályázati kiírásra összesen legfeljebb 2 db pályázatot nyújthat be:
  • a)      legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy
  • b)      legfeljebb 1 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel), együttesen benyújtott támogatási igény esetén, határon túli civil szervezet csak egy pályázatban szerepelhet társpályázóként (a pályázat célja a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása).
 • Pályázható összeg: egyéni minimum 250 eFt, együttes minimum 300 eFt, mindkettő max. 3.000 eFt
 • Önerő: 10% - biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka igazolásával 612 Ft/óra – vagy készpénzben
 • Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: 2013. június 1. - 2014. március 30.
 • vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.
 • előfinanszírozás vagy utófinanszírozás.
 • Pályázati díj 2.000 Ft, A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan már fizetett pályázati díjat.
slide31

Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg mértékéig nyújtható.

A Tanács 8/2013.(01.09.) döntése alapján egy pályázóa 2013. költségvetési évben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb 7,5 millió Ft szakmai támogatásban részesülhet. Együttesen benyújtott támogatási igény esetén a társpályázóra jutó összeget kell figyelembe venni.

A Tanács 9/2013.(01.09.) döntése alapján egy pályázó a 2013. költségvetési év terhére a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb összesen 10 millió Ft támogatásban részesülhet (a támogatási összeg megállapításánál figyelembe kell venni a NEA-13-M pályázaton elnyert összeget).

[1]

rv nytelens gi okok
Érvénytelenségi okok
 • a nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;
 • a támogatási igény NEA rendeletben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya;
 • a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás;
 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a www.birosag.hu oldalon feltöltésre;
 • ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság;
 • ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;
 • ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
slide33

az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (Jelen kiírás a 2013 tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a NEA-12 pályázati programokhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot);

 • a NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata;
 • ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata;
 • a pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta;
 • együttesen benyújtott pályázat esetében, ha a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban is társpályázó volt.
 • Nem nyújthat be pályázatot az a közhasznú jogállású civil szervezet, amelynek éves bevétele az utolsó (számviteli beszámolóval alátámasztott módon) lezárt üzleti évben meghaladja az 50 millió forintot.
a nemzeti egy ttm k d si alap nea kk 13 sz p ly zat b r lati szempontjai
A Nemzeti Együttműködési AlapNEA-KK-13-SZ pályázat bírálati szempontjai

Összesen legfeljebb 60 pont.

slide36
NEA ÚJ NEMZEDÉKEK JÖVŐJÉÉRT KOLLÉGIUM „CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA” c. - NEA-UN-13-SZ
 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.
slide37

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 25.

 • Pályázati keretösszeg: 190.632.000,- Ft
  • szövetségek részére szétosztható keret: 19.063.000,- Ft
 • Egy pályázó jelen pályázati kiírásra összesen legfeljebb 3 db pályázatot nyújthat be:
  • a)      legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy
  • b)      legfeljebb 2 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel)
 • Pályázható összeg: egyéni minimum 250 eFt, max. 3.000 eFt
 • Önerő: 10% - biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka igazolásával 612 Ft/óra – vagy készpénzben
 • Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: 2013. június 1. - 2014. március 31.
 • vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.
 • előfinanszírozás vagy utófinanszírozás.
 • Pályázati díj 2.000 Ft, A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan már fizetett pályázati díjat.
k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet!

Balogh Anikó

teleházvezető

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21

Tel: 72/451-749

Mobil: 30/411-5394

E-mail: balogh.aniko@alsomocsolad.hu

WEB: www.alsomocsolad.hu