gi i thi u ch ng tr nh v sgk tin h c thcs q 4 theo ta i li u cu a b gd t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK TIN HỌC THCS (Q.4) (Theo tài liệu của Bộ GD-ĐT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK TIN HỌC THCS (Q.4) (Theo tài liệu của Bộ GD-ĐT)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK TIN HỌC THCS (Q.4) (Theo tài liệu của Bộ GD-ĐT) - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK TIN HỌC THCS (Q.4) (Theo tài liệu của Bộ GD-ĐT). Nội dung. Những vấn đề chung Chương trình, SGK Tin học THCS Q.4 Chuẩn KTKN. Tài liệu tham khảo. SGK Tin học dành cho THCS, Quyển 4 SGV Tin học dành cho THCS, Quyển 4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK TIN HỌC THCS (Q.4) (Theo tài liệu của Bộ GD-ĐT)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gi i thi u ch ng tr nh v sgk tin h c thcs q 4 theo ta i li u cu a b gd t

GIỚI THIỆUCHƯƠNG TRÌNH VÀSGK TIN HỌC THCS (Q.4)(Theo tài liệu của Bộ GD-ĐT)

n i dung
Nội dung
 • Những vấn đề chung
 • Chương trình, SGK Tin học THCS Q.4
 • Chuẩn KTKN
t i li u tham kh o
Tài liệu tham khảo
 • SGK Tin học dành cho THCS, Quyển 4
 • SGV Tin học dành cho THCS, Quyển 4
 • Sách Bài tập Tin học dành cho THCS, Quyển 4
 • Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình và SGK Tin học dành cho THCS, Quyển 4
m c ti u
Mục tiêu
 • Trang bị cho HS những hiểu biết cơ bản ở mức phổ thông về công nghệ thông tin và vai trò của nó trong xã hội hiện đại
 • Giúp HS bước đầu làm quen với phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính
 • Hỗ trợ cho hoạt động học tập của học sinh, góp phần làm tăng hiệu quả giáo dục
m t s c th
Một số đặc thù
 • Tin học là lĩnh vực phát triển nhanh
 • Hai khuynh hướng thường gặp trong các chương trình đào tạo Tin học: quá thiên về lý thuyết hoặc chỉ chú ý tới kỹ năng
 • Cần coi trọng thực hành và phát triển kĩ năng
c i m m n tin h c thcs
Đặc điểm môn Tin học THCS
 • Tin học đã được đưa vào dạy ở cấp TH, nhưng tự chọn không bắt buộc
 • Ở cấp THCS: tự chọn bắt buộc
 • Môn học mới. Yêu cầu về đội ngũ GV
 • LT kết hợp thực hành  yêu cầu về CSVC
 • Khả năng tiếp cận Tin học không đồng đều của HS
 • Ba mục tiêu cần đạt: kiến thức, kỹ năng, thái độ ◄
ch ng tr nh tin h c thcs
Chương trình Tin học THCS
 • Phần 1 (lớp 6)
  • Một số khái niệm cơ bản về tin học
  • Hệ điều hành
  • Soạn thảo văn bản
  • Phần mềm học tập
 • Phần 2 (lớp 7)
  • Bảng tính điện tử
  • Phần mềm học tập
ch ng tr nh tin h c thcs1
Chương trình Tin học THCS
 • Phần 3 (lớp 8)
  • Lập trình đơn giản
  • Phần mềm học tập
 • Phần 4 (lớp 9)
  • Mạng máy tính và Internet
  • Một số vấn đề xã hội của tin học
  • Phần mềm trình chiếu
  • Đa phương tiện
ch ng tr nh tin h c thcs q 4
Chương trình Tin học THCS Q.4
 • Ch.1: Mạng máy tính và Internet
 • Ch.2: Một số vấn đề xã hội của tin học
 • Ch.3: Phần mềm trình chiếu
 • Ch.4: Đa phương tiện
m t s nh h ng c a sgk
Một số định hướng của SGK
 • Phù hợp với chương trình
 • Nội dung chọn lọc phù hợp lứa tuổi, ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp kênh chữ, kênh hình
 • Cung cấp kỹ năng trên cơ sở tư duy hợp lý (không phụ thuộc phiên bản phần mềm)
 • Cung cấp kiến thức bổ sung qua các bài đọc thêm
m t s nh h ng c a sgk tt
Một số định hướng của SGK (tt)
 • Thể hiện đúng các nội dung, yêu cầu của chương trình
 • Tập trung vào những kiến thức định hướng
 • Tiếp cận trình độ khu vực và thế giới
 • Định hướng kiến thức, giúp học sinh phát huy những yếu tố tích cực của CNTT, tăng cường khả năng tự học
m t s nh h ng c a sgk tt1
Một số định hướng của SGK (tt)
 • Nội dung, cách trình bày và diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu thông qua mô tả và các ví dụ minh hoạ cụ thể
 • Hỗ trợ đổi mới PPDH
 • Quan tâm đặc tính lứa tuổi
n i dung sgk
Nội dung SGK
 • Chương 1. Mạng máy tính và Internet:

5 bài LT + 4 bài TH + 3 bài đọc thêm

 • Chương 2. Một số vấn đề xã hội của Tin học:

2 bài LT + 1 bài TH + 1 bài đọc thêm

 • Chương 3. Phần mềm trình chiếu:

5 bài LT + 5 bài TH + 4 bài đọc thêm

 • Chương 4. Đa phương tiện:

2 bài LT + 2 bài TH + 1 bài đọc thêm

chu n ktkn
Chuẩn KTKN
 • Yêu cầu xuyên suốt:

BIẾT!

chu n ki n th c ch i
Chuẩn kiến thức – Ch.I
 • Biết khái niệm mạng máy tính, vai trò của mạng máy tính trong xã hội
 • Biết Internet là mạng thông tin toàn cầu và những lợi ích của Internet
 • Biết chức năng của một trình duyệt web
 • Biết một số cách tìm kiếm thông tin thông dụng trên Internet và lưu trữ thông tin tìm kiếm được.
chu n ki n th c ch i tt
Chuẩn kiến thức – Ch.I (tt)
 • Biết lợi ích của thư điện tử
 • Biết cách tạo và đăng nhập vào hộp thư điện tử
 • Biết cách gửi và nhận thư
 • Biết các thao tác chủ yếu để tạo một trang web
chu n k n ng ch i
Chuẩn kỹ năng – Ch.I
 • Sử dụng được trình duyệt web.
 • Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin và lưu được những thông tin lấy từ Internet
 • Tạo được một hộp thư điện tử
 • Gửi được thư và nhận thư trả lời
 • Tạo được trang web đơn giản bằng cách sử dụng mẫu có sẵn
n i dung c th ch i
Nội dung cụ thể Ch.I
 • Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính (2 tiết)
 • Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet (2 tiết)
 • Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (2 tiết)
 • Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web (2 tiết)
 • Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet (2 tiết)
n i dung c th ch i tt
Nội dung cụ thể Ch.I (tt)
 • Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (2 tiết)
 • Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử (2 tiết)
 • Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm Kompozer (2 tiết)
 • Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản (4 tiết)
chu n ki n th c ch ii
Chuẩn kiến thức – Ch.II
 • Biết khái niệm virus máy tính
 • Biết được một số tình huống nhiễm và lây lan virus máy tính và các sự cố dẫn đến tổn thất dữ liệu
 • Biết một số cách bảo vệ dữ liệu
 • Biết các lợi ích và các mặt hạn chế của CNTT
 • Biết một số vấn đề pháp lí và đạo đức trong xã hội tin học hoá.
chu n k n ng ch ii
Chuẩn kỹ năng – Ch.II
 • Sử dụng được một số phần mềm phòng chống virus
 • Thực hiện được sao lưu dữ liệu
chu n th i ch ii
Chuẩn thái độ – Ch.II
 • Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin theo quy định
 • Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống
n i dung c th ch ii
Nội dung cụ thể Ch.II
 • Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính (2 tiết)
 • Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus (2 tiết)
 • Bài 7. Tin học và xã hội (2 tiết)
chu n ki n th c ch iii
Chuẩn kiến thức – Ch.III
 • Biết cách tạo một tệp mới theo kiểu mẫu có sẵn
 • Biết mở một tệp chứa một trình chiếu có sẵn
 • Biết tạo màu cho văn bản
 • Biết tạo một số hiệu ứng
chu n k n ng ch iii
Chuẩn kỹ năng – Ch.III
 • Tạo được một phiên trình diễn gồm một vài trang chiếu đơn giản
 • Tạo được một vài hiệu ứng cho phiên trình diễn
n i dung c th ch iii
Nội dung cụ thể Ch.III
 • Bài 8. Phần mềm trình chiếu là gì? (2 tiết)
 • Bài 9. Bài trình chiếu (2 tiết)
 • Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em (2 tiết)
 • Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu (2 tiết)
 • Bài thực hành 7 Thêm màu sắc cho bài trình chiếu (2 tiết)
n i dung c th ch iii tt
Nội dung cụ thể Ch.III (tt)
 • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu (2 tiết)
 • Bài thực hành 8. Trình bày thông tin bằng hình ảnh (2 tiết)
 • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động (2 tiết)
 • Bài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động (2 tiết)
 • Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (4 tiết)
chu n ki n th c ch iv
Chuẩn kiến thức – Ch.IV
 • Biết xu hướng của công nghệ đa phương tiện hiện nay
 • Biết các thành phần của sản phẩm đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoạt hình)
 • Biết cách thực hiện để có được một sản phẩm đa phương tiện
chu n k n ng ch iv
Chuẩn kỹ năng – Ch.IV
 • Sử dụng được phần mềm công cụ và các tư liệu để tạo một sản phẩm đa phương tiện
n i dung c th ch iv
Nội dung cụ thể Ch.IV
 • Bài 13. Thông tin đa phương tiện (2 tiết)
 • Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động (2 tiết)
 • Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản (2 tiết)
 • Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện (4 tiết)
m t s l u
Một số lưu ý
 • 04 chương, 05 mảng kiến thức
 • Nội dung được chia thành các bài lí thuyết và bài thực hành, mỗi bài 2 tiết, kể cả trả lời câu hỏi và bài tập
 • Riêng một số bài thực hành mang tính tổng hợp được biên soạn để học sinh thực hiện trong 4 tiết
 • Trình tự trình bày: bài LT - bài TH
 • Cấu trúc của mỗi bài lí thuyết: các mục nội dung kiến thức - mục Ghi nhớ - mục Câu hỏi và bài tập
m t s l u tt
Một số lưu ý (tt)
 • Ngay sau bài lí thuyết là bài thực hành tương ứng
 • Thời lượng dự kiến dành cho ôn tập và kiểm tra là 12 tiết
 • Các bài đọc thêm cung cấp thông tin bổ trợ, hữu ích, làm tăng tính hấp dẫn nhưng không phải là nội dung bắt buộc
 • Sách giáo viên được phát hành kèm theo đĩa CD với một số tư liệu có sẵn giúp HS thực hành
m t s l u tt1
Một số lưu ý (tt)
 • Phân bổ thời lượng cho các bài lí thuyết, thực hành là tương đối
 • Chú ý mặt bằng hiểu biết tin học vùng miền và điều kiện CSVC để chuẩn bị nội dung giảng dạy và điều tiết tốc độ GD
 • Học gắn với hành
 • Tránh diễn đạt hàn lâm, tăng cường ví dụ mô tả để diễn giải kiến thức
 • Tạo điều kiện có đủ giờ thực hành theo yêu cầu
 • Tập thói quen làm việc theo nhóm
g i v ph ng ph p dh
Gợi ý về phương pháp DH
 • Hướng tới tự học, tự khám phá và phát hiện tri thức thông qua các hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV
 • Phát huy hiệu quả việc học theo nhóm (đặc biệt đối với những nơi khó khăn về CSVC)
ph ng ph p
Phương pháp
 • Hướng dẫn HS học khám phá phần mềm theo nguyên tắc thử và sai; HS hỗ trợ lẫn nhau theo cách truyền khẩu
 • Nên tổ chức học theo nhóm để rèn luyện tính cộng tác trong làm việc
 • Điều kiện tiếp cận và sử dụng máy tính của HS không đồng đều  nên tổ chức để học sinh hỗ trợ lẫn nhau
g i v i u ki n d y h c
Gợi ý về điều kiện dạy học
 • Tối thiểu: máy tính, phần mềm, kết nối Internet
 • Các tiết thực hành dạy tại phòng máy, lý tưởng: 1-2HS/máy, có thiết bị phụ trợ
 • Khuyến khích HS khi thực hành khám phá những cách làm khác nhau
 • Chú ý yêu cầu giảm tải
g i v t ch c d y h c
Gợi ý về tổ chức dạy học
 • Nếu có điều kiện có thể dạy các bài lý thuyết trên phòng máy tính
 • Các bài thực hành phải dạy trên phòng máy. GV, HS cần chuẩn bị trước khi thực hành
n t p ki m tra nh gi
Ôn tập - Kiểm tra - Đánh giá
 • Cả năm có 06 tiết ôn tập, mỗi học kì 03 tiết: Nên dành để ôn KT, KN trọng tâm
 • Cả năm có 06 tiết kiểm tra, 03 tiết/học kỳ (cả LT và TH)
 • Nên đánh giá, cho điểm học sinh trong tiết thực hành
thi t b d y h c
Thiết bị dạy học
 • Máy tính, Internet, phần mềm
 • Projector, overhead, máy in
 • Tranh, ảnh
 • Địa chỉ để tải phần mềm và tư liệu

www.tinhocphothong.nxbgd.com.vn

www.vnschool.net