co zdarzy o si w 2011 roku sprawozdanie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Co zdarzyło się w 2011 roku – SPRAWOZDANIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Co zdarzyło się w 2011 roku – SPRAWOZDANIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI . Co zdarzyło się w 2011 roku – SPRAWOZDANIE . Śrem, dnia 28 czerwca 2012 roku. DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI . Wyświadczono 502 usługi, w tym:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Co zdarzyło się w 2011 roku – SPRAWOZDANIE' - tamber


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co zdarzy o si w 2011 roku sprawozdanie

UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO

- ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Co zdarzyło się w 2011 roku – SPRAWOZDANIE

Śrem, dnia 28 czerwca 2012 roku

dzia ania w zakresie wspierania przedsi biorczo ci
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wyświadczono 502 usługi, w tym:

 • doradcze o charakterze ogólnym – 3,
 • informacyjne – 487,
 • szkoleniowe – 12, łączna liczba przeszkolonych osób – 106.

W porównaniu z 2010 r. było o 9% usług mniej. Przyczyny:

 • mniejsza ilość konkursów dla firm,
 • niewystarczające środki finansowe w funduszach pożyczkowych obsługiwanych przez Stowarzyszenie (TOR#10, BGK).
dzia ania w zakresie wspierania przedsi biorczo ci1
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stowarzyszenie zrealizowało 12 usług doradczych w ramach projektu „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej” na podstawie umowy współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Usługa była skierowana do mikro przedsiębiorców o niewielkim stażu działania.

Usługa składała się z 2 etapów:

 • diagnozy potrzeb biznesowych,
 • wsparcia doradczego w obszarze zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorcy.
dzia ania w zakresie wspierania przedsi biorczo ci2
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Udzielono łącznie 27 pożyczek na kwotę 1 179 427,26 zł,

w tym 16 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej

przez osoby młode do 25 roku życia.

W porównaniu z 2010 r. udzielono o 28% mniej pożyczek. Wartość

udzielonych pożyczek była o 3% mniejsza. Przyczyna – niewystarczające

środki finansowe w funduszach pożyczkowych obsługiwanych przez

Stowarzyszenie (TOR#10, BGK).

dzia ania w zakresie wspierania przedsi biorczo ci3
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stowarzyszenie realizowało projekt „Punkt Konsultacyjny”

W ramach projektu:

 • wyświadczono 458 usług informacyjnych,
 • świadczono usługi podczas dyżurów w Gostyniu, Kościanie i Środzie Wlkp.,
 • kontynuowano promocję projektu w lokalnych mediach,
 • wykonano gadżety z logo projektu w ilości 200 sztuk: długopis + ołówek w etui.

Budżet całego projektu od początku jego realizacji to 750 636,24 zł, budżet

projektu na 2011 r. to 232 116,98 zł.

dzia ania w zakresie wspierania przedsi biorczo ci4
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Realizacja projektu „Postaw na przedsiębiorczość”.

Osiągnięte rezultaty w projekcie:

 • udział 96 osób,
 • 11 grup warsztatowych,
 • 1 konkurs,
 • 16 złożonych biznes planów,
 • 1 konferencja podsumowująca wyniki konkursu i projekt.

Wartość projektu to 20 025,80 zł, z czego: 8 000,00 zł zostało sfinansowane

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 3 300,00 zł to środki ze

Sponsoringu (BZ WBK S.A i BGŻ w Śremie), pozostałe środki to wkład własny.

dzia ania w zakresie wspierania przedsi biorczo ci5
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stowarzyszenie przygotowało i / lub konsultowało 18 wniosków dla innych podmiotów. Łączna wartość wszystkich projektów to 9 709 861,75 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 3 253 774,20 zł.

 • wnioski były przygotowywane do następujących programów: PROW – działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, PO IG 4.3 Kredyt technologiczny, PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Starostwa Powiatowego w Śremie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego.
dzia ania w zakresie wspierania przedsi biorczo ci6
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stowarzyszenie przygotowało i złożyło 11 wniosków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia do różnych konkursów, w tym głównie w ramach PO KL

 • wartość wszystkich projektów to prawie 13 mln,
 • w jednym przypadku nie otrzymano żadnej odpowiedzi,
 • 4 wnioski zostały ocenione negatywnie podczas oceny merytorycznej,
 • 5 oczekuje na decyzje po ocenie merytorycznej,
 • 1 uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z uwagi na brak środków finansowych nie został objęty dofinansowaniem i został skierowany na listę rezerwową.
dzia ania w zakresie wspierania przedsi biorczo ci7
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inne:

 • utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych o charakterze ogólnym,
 • udział w pracach Podkomitetu Monitorującego PO KL,
 • udział w Radzie Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego.
dzia ania w zakresie turystyki i promocji
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Stowarzyszenie realizowało projekt „Poprawa stanu czterech miejsc postojowych w ramach sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego”

 • w ramach projektu zdemontowano stare elementy miejsc postojowych dla rowerzystów w: Tworzykowie, Słoninie, Miranowie i Książu Wlkp. oraz wykonano nowe wraz z nową tablicą mapy turystycznej regionu śremskiego.

Wartość projektu to 33 200,01 zł, z czego 16 600,00 została dofinansowana

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

dzia ania w zakresie turystyki i promocji1
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

miejsce postojowe w Książu Wlkp.

dzia ania w zakresie turystyki i promocji2
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

wcześniejsze miejsce postojowe w Tworzykowie

dzia ania w zakresie turystyki i promocji3
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

nowe miejsce postojowe w Tworzykowie

dzia ania w zakresie turystyki i promocji4
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

miejsce postojowe w Słoninie

dzia ania w zakresie turystyki i promocji5
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

miejsce postojowe w Miranowie

dzia ania w zakresie turystyki i promocji6
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Stowarzyszenie wykonało również nowe miejsce postojowe w Dąbrowie w ramach środków własnych – była to inwestycja wspólna z Nadleśnictwem Babki.

 • koszt 8 300,00 zł,
 • miejsce postojowe zawiera również tablicę z mapą turystyczną regionu śremskiego,
 • Nadleśnictwo planuje wzbogacić infrastrukturę tego miejsce w dodatkowe ławki i ławy, nowe ogrodzenie, pozostała przestrzeń pozostaje na parkowanie rowerów i samochodów.
dzia ania w zakresie turystyki i promocji8
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Wykonano 4 nowe tablice z mapą turystyczną regionu śremskiego.

dzia ania w zakresie turystyki i promocji10
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Śrem przy drodze na Poznań

dzia ania w zakresie turystyki i promocji13
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Stowarzyszenie realizowało projekt

„Wędrówki przyrodnicze w regionie śremskim”

 • w ramach projektu opracowano i wydano przewodnik po cennych

przyrodniczo obszarach regionu śremskiego, nakład 3000 egz.

Wartość projektu to 39 882,01 zł, z czego 37 887,00 zł to nagroda w formie

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu. Nagroda wcześniej została przyznana za grę planszową „Zabawa

z regionem śremskim” oraz serię zeszytów o świątkach przydrożnych

i kościołach w poszczególnych gminach.

dzia ania w zakresie turystyki i promocji15
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

ukazała się wersja polska 2000 egz. / każdy tytuł i angielska 1000 egz. / każdy tytuł.

Stowarzyszenie otrzymało III miejsce za serię wydawnictw „Spacer po …” w ramach XX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

dzia ania w zakresie turystyki i promocji16
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Nakład 5000 egz.

Nakład 3000 egz.

dzia ania w zakresie turystyki i promocji17
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Inne:

 • kubki w ilości 400 szt.
 • polary – 15 szt.
 • dodruk wydawnictwa

„Przewodnik turystyczny

– region śremski” w nakładzie

1000 egz.

 • inwentaryzacja wtórna świątków

przydrożnych

dzia ania w zakresie turystyki i promocji18
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Stowarzyszenie zorganizowało 2 imprezy rowerowe z cyklu „Rowerem do …”, w których uczestniczyło około 750 osób

 • Autodrom 4x4 – Włościejewki
 • plaża miejska – Dolsk
dzia ania w zakresie turystyki i promocji19
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Stowarzyszenie prowadzi certyfikowany punkt informacji turystycznej

dzia ania w zakresie turystyki i promocji20
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

Stowarzyszenie promowało region śremski:

 • Targi Aktywni 50+ w Poznaniu,
 • Śremska Skuteromania,
 • Promocja w Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu,
 • Dni Książa Wlkp.,
 • Mistrzostwa Europy Pony 2011 w Jaszkowie,
 • Mistrzostwa Polski w Skokach przez Przeszkody w Olszy, połączone z organizacją giełdy turystycznej „Wpadnij z sąsiedzką wizytą” zrealizowaną razem z Wielkopolską Organizacją Turystyczną,
dzia ania w zakresie turystyki i promocji21
DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI
 • XXI Wielkopolska Giełda Turystyczna zorganizowana podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu,
 • Dożynki powiatowo-gminne w Książu Wlkp.,
 • Ogólnopolskie Forum Publicystów i Krajoznawców w Jaszkowie,
 • Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu,
 • Konferencja „Szanse i możliwości rozwoju produktu turystycznego Wielka Pętla Wielkopolski” w Koninie,
 • Targi Cavaliada w Poznaniu.
cz onkostwo w wot
CZŁONKOSTWO W WOT

Członkostwo w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej daje nam dużo możliwości

 • wydawnictwa tematyczne (mapa turystyczna Wielkopolski, Weekend w Śremie, Gostyniu i okolicach, Największe atrakcje turystyczne w Wielkopolsce, Wielkopolska Mapa Atrakcji Kulturowych, Turystyka Konna, Kuchnia Wielkopolska, Wakacje rodzinne w Wielkopolsce, Turystyka Aktywna, Turystyka Wodna).
 • studytour dla dziennikarzy – turystyka rowerowa, konna.
 • w ramach projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce wykonano tablice informacyjne przed kościołami w: Żabnie, Błażejewie, Śremie,
 • udział w projekcie „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” i bezpłatne warsztaty dla informatorów CIT.
wsp praca regionalna
WSPÓŁPRACA REGIONALNA

Delegacja regionu śremskiego gościła w Guichen

 • strony wymieniały się doświadczeniami i dobrymi praktykami w temacie „Handel, rzemiosło i przedsiębiorczość”,
 • w wizycie uczestniczyły rodziny, które do tej pory najczęściej gościły delegację francuską podczas pobytu w regionie śremskim.
slide34

Dziękuję za uwagę

Monika Bulińska

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego

– Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości