malabsorps yon l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MALABSORPSİYON PowerPoint Presentation
Download Presentation
MALABSORPSİYON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

MALABSORPSİYON - PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on

MALABSORPSİYON. Dr. İhsan Uslan Afyon-2005. Genel Bilgiler . Malabsorpsiyon bir yada birden çok besin maddesinin sindiriminin veya emiliminin bozuk olması durumudur Malabsorpsiyona neden olan durumların çoğu steatoreye neden olur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MALABSORPSİYON' - tamarr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
malabsorps yon

MALABSORPSİYON

Dr. İhsan Uslan

Afyon-2005

genel bilgiler
Genel Bilgiler
 • Malabsorpsiyon bir yada birden çok besin maddesinin sindiriminin veya emiliminin bozuk olması durumudur
 • Malabsorpsiyona neden olan durumların çoğu steatoreye neden olur
 • Steatore dışkı ile atılan yağ miktarının diyetle alınan yağ miktarının %6’sından daha fazla olmasıdır
 • Primer laktaz eksikliği ve pernisiyöz anemide ise steatore olmaz
slide3
Malabsorsiyonsendromları genellikle ishalin ayırıcı tanısı içinde değerlendirilir
 • Emilim bozukluğuna yol açan patoloji (osmotik) ishal nedeni olabileceği gibi steatore de (sekretuar) ishale neden olur
 • Emilmeyen yağ asitleri kolonda Cl iyon sekresyonunu artırarak ishale neden olur
barsak fonksiyonlar
Barsak fonksiyonları
 • Gıdaların sindirimi ve emilimi
 • Bariyer ve immün savunma
 • Sıvı ve elektrolitlerin emilim ve sekresyonu
 • Çeşitli proteinlerin sentez ve sekresyonu (apoliporoteinler)
 • Bir çok amin ve peptitlerin üretimi
g dalar n sindirimi ve emilimi
Gıdaların sindirimi ve emilimi
 • Sindirimle ilgi hidrolitik enzimler villüs epitel hücrelerinde bulunur
 • Absorpsiyon villüs ve kolon yüzey epitel hücrelerinde gerçekleşir
 • Sekresyon ise kript hücrelerinden yapılır
safra asitlerinin enterohepatik dola m
Safra asitlerinin enterohepatik dolaşımı
 • Primer safra asitleri karaciğerde kolesterolden sentez edilir
 • Sekonder safra asitleri ise primer safra asitlerinin kolon bakterileri tarafından dönüştürülmesi sonucu oluşur
 • Safra asitlerinin primer fonksiyonları
  • Safra akımını artırmak
  • Safra kesesinde kolesterol ve trigliseridleri çözünür hale getirmek
  • Gıdayla alınan yağları çözünür hale getirerek sindirim ve emilimini artırmak
slide8
Safra asitleri esas olarak terminal ileumdan emilir ve portal ven yoluyla karaciğere geri döner

Az miktarda safra asidi dışkı ile atılır

Enterohepatik dolaşım bozukluğu steatoreye neden olur

karbonhidratlar
Karbonhidratlar
 • Klinik olarak önemli tek karbonhidrat emilim bozukluğu laktoz malabsorpsiyonudur
 • Primer laktaz yetersizliği genetik bir durumdur ve laktaz enzimi yok yada eksiktir
 • Akdeniz havzasında laktaz eksikliğinin oranı erişkinlerde %60-85 oranlarındadır
 • Sekonder laktaz yetersizliği ince barsakların mukozal hastalıklarında görülür
slide14
Laktoz malabsorpsiyonunda ishal, karın ağrısı, kramp ve/veya flatus gibi semptomlar gelişebilir
 • Çoğu hastada ise semptom yoktur
 • Semptom gelişimini şunlar belirler
  • Diyetteki laktoz miktarı
  • Mide boşalma hızı
  • İnce barsak transit zamanı
  • Kolon bakterileri
proteinler
Proteinler
 • Proteoliz midede (pepsin) ve ince barsaklarda (tripsin) gerçekleşir
 • Enterokinaz yetersizliği
  • Enterokinaz tripsinojeni aktive eden intestinal enzimdir. Yetersizliğinde diyare, gelişme geriliği ve hipoproteinemi olur
 • Hartnup sendromu
  • Nötral a.a. transport kusuru
 • Sistinüri
  • Dibazik a.a. transport kusuru
laboratuar
Laboratuar
 • Dışkıda kantitatif yağ tayini altın standarttır ancak tetkikin zorlukları vardır
 • Kalitatif yağ tayini (sudan III boyası) ön tarama testi olarak kullanılabilir
 • Rutin laboratuar testleri
  • Tam kan sayımı
  • Protrombin zamanı
  • Serum proteini
  • Alkalen fosfataz
  • Diğer testler (Karoten, kolesterol, albumin, demir, folik asit, B12)
slide19
Metabolik kemik hastalığı + ALP ± Ca 

D vitamini malabsorpsiyonu?

 • KC hastalığı veya antikogülan kullanımı yok + PTZ 

K vitamini malabsorpsiyonu?

 • Makrositik anemi

B12 veya folik asit malabsorpsiyonu?

 • GIS’ten kaybı olmayan erkek yada menopozdaki kadında demir eksikliği anemisi

Fe malabsorpsiyonu?

schilling testi
Schilling testi
 • Kobalamin malabsorpsiyonu için yapılır
  • Pernisiyöz anemi
  • Kronik pankreatit
  • Aklorhidri
  • Bakteriyel aşırı çoğalma
  • İleum disfonksiyonu
 • 1 mg kobalamin IM yapılır, kobalt ile işaretli ko-balamin oral yolla verilir ve 24 saat idrar biriktirilir
 • Anormal sonuçta IF, pankreatik enzimler yada antibiyotik tedavisi sonrası tekrarlanır
d xylose testi
D-xylose testi
 • Proksimal ince barsak fonksiyonları için yapılır
 • 25 g D-xylose verilir 5 saat idrar toplanır
  • Duodenal-jejunal mukoza hastalığı
  • Kör lup sendromu
radyoloji
Radyoloji
 • Mukozal özellikler, lümende çapı, lümen sıvısı
 • Darlık
 • Fistül
 • Kör lup sendromu
 • Eski cerrahi rezeksiyon
 • İnce barsak pasaj grafisi
 • Enteroklizis
nce barsak biyopsisi
İnce barsak biyopsisi
 • Steatore veya kronik diyarelerde ince barsak biyopsisi gerekli olur
lyak hastal
Çölyak hastalığı
 • Yaygın bir malabsorpsiyon nedenidir
 • Gluten enteropatisi
 • Etyolojide çevresel (gluten/gliadin), immünolojik ve genetik faktörler rol oynar
 • Tipik özelliği ince barsakta proksimalden distale şiddeti azalan mukozal harabiyet ve diyetten glutenin kaldırılması ile tüm klinik ve histolojik değişikliklerin kaybolmasıdır
 • Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir
slide33
Herhangi bir semptom olmayabilir yada diyare, steatore, kilo kaybı, anemi, osteomalazi yada ödeme kadar giden semptomlar görülebilir
 • Tanıda kullanılan serolojik testler
  • Antigliadin antikor
  • Antiendomisyal antikor
  • Antitransglutaminaz antikor
 • Dermatitis heppatiformis ile ilişkili bir hastalıktır
 • İntestinal adenokarsinom ve lenfoma sıklığı artmıştır
k sa barsak sendromu
Kısa barsak sendromu
 • Değişen uzunluklarda ince barsak rezeksiyonu-nu takiben gelişir
  • Rezeke edilen yer
  • Uzunluk
  • İleoçekal valvin durumu
  • Kalın barsak rezeksiyonu
  • Diğer barsak mukozasında kalan hastalık
  • Kalan barsak segmentlerinde adaptasyon
 • Üriner sistemde Ca oksalat taşları gelişebilir
bakteriyel a r o alma
Bakteriyel aşırı çoğalma
 • İnce barsaklarda kolon tipi bakterilerin çoğalma-sı ile giden ishal, steatore ve makrositik anemiye neden olan bir grup hastalık
 • Staza yada ince-kalın barsaklar arasındaki direkt bağlantıya bağlı olarak gelişir
 • Bakterilerin aşırı kullanımına bağlı orak B12 vitamin eksikliği ve makrositik anemi görülebilir
 • Steatore yada diyare gelişir
slide36
Divertikül
 • Fistül ve darlık
 • Afferent lup
 • Anastomoz hattında genişleme
 • Jejunoileal bypass
 • Diyabet, skleroderma
whipple hastal
Whipple hastalığı
 • Kronik multisistemik bir hastalıktır
 • İdyare, steatore, kilo kaybı, artralji, sinir sistemi ve kalp problemleri ile seyreder
 • Etkeni Tropheryma whipplei’dir
 • İnce barsaklarda mukozal hasar ve lenfatik obstrüksiyon vardır
 • Orta yaş beyaz erkeklerin hastalığıdır
protein kaybettiren enteropati
Protein kaybettiren enteropati
 • Proteinüri ve protein sentez bozukluğu olmadan hipoproteinemi ile seyreden bir grup hastalıktır
 • GİS’den aşırı protein kaybı vardır
  • Mukozal ülserlerden eksüdasyon yolu ile (ülseratif kolit, GİS karsinoma, peptik ülser)
  • Mukozal geçirgenliğin artması (çölyak, Menetrier)
  • Lenfatik disfonksiyon (primer yada kalp hastalığı)
 • Hem albümin hem de globülin azalmıştır, lenfopeni görülür