proteiny
Download
Skip this Video
Download Presentation
Proteiny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Proteiny - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Proteiny. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlastimil Vaněk Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. +. →. + H 2 O. \_. Složení proteinů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proteiny' - tamara-robles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proteiny
Proteiny

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlastimil Vaněk

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

slo en protein
+

+ H2O

_

Složení proteinů

Proteiny neboli bílkoviny jsou přírodní makromolekulární

látky. Tvoří je velký počet molekul aminokyselin navzájem

spojených peptidovou vazbou. Nejjednodušší

aminokyselinou je glycin (kyselina aminooctová).

Vznik peptidové vazby je znázorněn na obr. 1.

Veškeré bílkoviny v lidském těle jsou složeny z 20 různých

druhů aminokyselin. Bílkoviny patří společně s nukleovými

kyselinami k nejdůležitějším přírodním látkám

a jsou podstatou všech živých organismů.

1

tvar a struktura b lkovin
Tvar a struktura bílkovin

Fibrin

3

Strukturabílkovin je velmi složitá. Makromolekuly zaujímají v prostoru různé tvary. Tvar je nejčastěji globulární – klubkovitý (obrázek 2) nebo fibrilární – vláknitý (obrázek 3). Prostorové uspořádání bílkovin je rozhodující pro jejich funkci.

Hemoglobin

2

zdroje b lkovin v potravin ch
Zdroje bílkovin v potravinách

Živočišné bílkoviny Rostlinné bílkoviny

7

8

9

36 %

26 %

21 %

22 %

4

22 %

30 %

29 %

24 %

6

6

5

10

11

5

Úkol 1: Napiš hlavní zdroje živočišných a rostlinných bílkovin:

kontrola kolu 1
Kontrola úkolu 1

Zdroje živočišných bílkovin: maso, sýry, tvaroh, ryby

Zdroje rostlinných bílkovin: luštěniny– sója,

čočka, fazol, hrách

rozpustnost b lkovin ve vod
Rozpustnost bílkovin ve vodě

Skupinová práce 1:

Vaječný bílek důkladně

smíchejte s desetinásobným

objemem 0,75% roztoku

soli. Potom filtrujte přes

gázu. Vzniklý tzv. koloidní

roztokpozorujte proti světlu.

Tento roztok použijete

v dalším pokusu.

koloidní roztok bílku

sr en koagulace b lkovin
Srážení (koagulace) bílkovin

Srážení teplem – videoklip a obrázek

Srážení chemickými látkami: →

a – vaječný

bílek

b – B+HNO3

c – B+NaOH

d – B+CuSO4

e – B+HCHO

a b c d e

70 0C

Vlivem vyšší teploty nebo některých chemických látek

dochází ke srážení bílkovin. Tyto reakce označujeme jako

denaturaci bílkovin. Při ní dochází k narušení struktury

a ztrátě jejich funkce, což může mít za následek usmrcení

organismu. Pozoruj, čím se sráží roztok vaječného bílku.

Úkol 2: Napiš názvy látek, kterými se sráží bílkoviny:

kontrola kolu 2
Kontrola úkolu 2

Bílkoviny se srážejí: kyselinou dusičnou,

hydroxidem sodným, síranem měďnatým,

methanalem (formaldehydem).

barevn reakce b lkovin
Barevné reakce bílkovin

Skupinová práce 2:

Nejznámějším důkazem přítomnosti bílkovin je biuretová reakce.

Připravte si do zkumavek asi 2 ml roztoku bílku, 2 ml 10% roztoku NaOH a 5% roztok

CuSO4 (obr. A).

K bílku přidejte roztok NaOH a několik kapek roztoku modré skalice. Pozorujte barevnou změnu (obr. B).

Úkol 3:

CuSO4 i NaOH jsou rovněž složkou Fehlingova činidla pro důkaz sacharidů.

a) S kterou látkou souvisí vznik barevných změn při důkazu bílkovin i cukrů?

b) Jak se zbarví biuretovou reakcí roztok obsahující bílkovinu?

c) K jaké barevné změně dochází při pozitivní reakci s Fehlingovým činidlem u sacharidů?

A

B

kontrola kolu 3
Kontrola úkolu 3

a/ s Cu2+

b/ biuretová reakce:

fialové zbarvení roztoku

c/ pozitivní reakce s Fehlingovým činidlem (cukry):

vznik Cu2O (červenohnědá látka)

funkce b lkovin
Funkce bílkovin

12

13

14

15

Bílkoviny plní v organismech různé funkce: stavební

(kolagen, keratin – rohovina), transportní (hemoglobin),

zajišťující pohyb (myosin), katalytické a řídící (enzymy

a hormony), ochrannou a obranou (imunoglobulin),

zásobní (vaječný bílek).

Úkol 4: Přiřaď bílkoviny hemoglobin, keratin, vaječný bílek

a kolagen k obrázkům:

kontrola kolu 4
Kontrola úkolu 4

Obrázek 12: kolagen

(kosti, chrupavka, vazivo)

Obrázek 13: hemoglobin

Obrázek 14: vaječný bílek

Obrázek 15: keratin

dal dus kat slou eniny v organismech
Další dusíkaté sloučeniny v organismech

16

K nejsložitějším organickým

sloučeninám patří nukleové

kyseliny. DNA (obr. 16) je

pro život nezbytnou látkou,

která ve své struktuře kóduje

složení bílkovin,buňkám

zadává jejich program,

předurčuje vývoj a vlastnosti

celého organismu.

Je uložena především v

buněčném jádře.

Tvoří ji tři složky:

sacharid, kyselina fosforečná a

dusíkaté sloučeniny – báze.

Model části molekuly kyseliny deoxyribonukleové –DNA

v znam dna v praxi
Význam DNA v praxi

17

Analýza DNA je využívána

k určení totožnosti

  • v kriminalistice
  • při testech rodičovství.

Genetickádaktyloskopie je metoda, která umožňuje díky unikátnosti

DNA každého z nás

spolehlivě určit, zdali daný úsek DNA patří hledanému člověku.

Obr. 17: Odběr vzorku DNA

Analýzu DNA lze provést prakticky z každého typu lidské tkáně. I ze zdrojů, které jsou na DNA poměrně chudé, tj.

z kostí, nehtů, vlasů, šupinek kůže atd.

kol 5 shrnut u iva
Úkol 5: Shrnutí učiva

Doplň text:

Proteinyneboli ……… jsou ………….. přírodní

makromolekulární látky. Jsou tvořeny velkým počtem

………… navzájem spojených ………. vazbou. Bílkoviny

mají složitou ……… . Prostorové uspořádání bílkovin je

rozhodující pro jejich …… . Vlivem vyšší ……. nebo

některých chemických látek dochází ke ……. bílkovin.

K nejsložitějším organickým sloučeninám patří ……..

kyseliny. DNA je pro život nezbytnou látkou. Předurčuje

vývoj a ………. celého organismu.

Analýza DNA je využívána k určení ………. nebo

například při testech ………. .

kontrola kolu 5
Kontrola úkolu 5

Proteinyneboli bílkoviny jsou nejdůležitější přírodní

makromolekulární látky. Jsou tvořeny velkým počtem

aminokyselin navzájem spojených peptidovou vazbou.

Bílkoviny mají složitou strukturu. Prostorové uspořádání

bílkovin je rozhodující pro jejich funkci. Vlivem vyšší

teploty nebo některých chemických látek dochází

ke srážení bílkovin. K nejsložitějším organickým sloučeninám

patří nukleové kyseliny. DNA je pro život nezbytnou látkou.

Předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. Analýza DNA je

využívána k určení totožnosti, nebo například při testech rodičovství.

slide17
Zdroje obrázků:

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-09-24]. Dostupné pod licencí Public domain na http://www.wikimedia.org.

Obrázek 1:

Obrázek 7:

Obrázek 8:

Obrázek 11:

Obrázek 14:

Obrázek 16:

Obrázek 17:

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-09-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org.

Obrázek 2:

Obrázek 3:

Obrázek 4:

Obrázek 5:

Obrázek 6:

Obrázek 9:

Obrázek 10:

Obrázek 12:

Obrázek 13:

Obrázek 15: