Bahagian A Masa dicadangkan 15 minit 10 markah - PowerPoint PPT Presentation

bahagian a masa dicadangkan 15 minit 10 markah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bahagian A Masa dicadangkan 15 minit 10 markah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bahagian A Masa dicadangkan 15 minit 10 markah

play fullscreen
1 / 8
Bahagian A Masa dicadangkan 15 minit 10 markah
106 Views
Download Presentation
tamanna
Download Presentation

Bahagian A Masa dicadangkan 15 minit 10 markah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bahagian AMasa dicadangkan 15 minit10 markah

  2. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG AKTIVITI DALAM GAMBAR DI BAWAH.