temadag om norovirus torsdag den 23 3 2006 p kollekolle n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temadag om norovirus torsdag den 23/3 2006 på KolleKolle PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temadag om norovirus torsdag den 23/3 2006 på KolleKolle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Temadag om norovirus torsdag den 23/3 2006 på KolleKolle - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Temadag om norovirus torsdag den 23/3 2006 på KolleKolle. Forholdsregler mod norovirus i detailhandlen Karin Frøidt Coop Norden Food, Varesikring. Mikrobiologiske kriterier, en del af EU hygiejnepakke.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Temadag om norovirus torsdag den 23/3 2006 på KolleKolle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
temadag om norovirus torsdag den 23 3 2006 p kollekolle
Temadag om norovirustorsdag den 23/3 2006 på KolleKolle

Forholdsregler mod norovirus

i detailhandlen

Karin Frøidt

Coop Norden Food, Varesikring

mikrobiologiske kriterier en del af eu hygiejnepakke
Mikrobiologiske kriterier,en del af EU hygiejnepakke

Den 1. januar 2006 fik EU fælles mikrobiologiske normer for en række sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer, men desværre er der ingen virus med

Begrundelsen er at der ikke findes egnede analysemetoder til at undersøge fødevarer

I stedet er der fastlagt normer for coli bakterier, der kan anvendes som indikatorer for den fækale forurening af toskallede bløddyr

Men er det nok?

Coop har i vores høringssvar vedr. de mikrobiologiske normer fremført, at der bør arbejdes videre med udviklingen af pålidelige indikator-kriterier for norovirus (og ikke kun i skaldyr), ligesom vi har efterlyst normer for Vibrio bakterier, E. Coli O 157 og Campylobacter

Men hvad gør vi selv i detailhandlen?

generelle vare og kvalitetskrav
Generelle vare- og kvalitetskrav
 • Coop Norden kræver at produktion af varer der leveres til vore butikker, sker forsvarligt og sikkert under udøvelse af dokumenteret kvalitetsstyring
 • Vi forbeholder os ret til selv at gennemføre audits
 • For varer i Coop’s egne varemærker forlanger vi 100% receptindsigt
generelle vare og kvalitetskrav eksempler
Generelle vare- og kvalitetskrav, eksempler
 • Varekontrol
 • Ingen Bestråling
 • Økologiske varer, dokumentation
 • Ingen brug af methylbromid
 • Ingen PVC
 • Ingen azofarvestoffer, hvis alternativer
 • Ingen chlor i produktionsvand
 • Ingen kemiske dekontaminering
generelle vare og kvalitetskrav s rligt for egne m rker eksempler
Generelle vare- og kvalitetskrav,særligt for egne mærker, eksempler
 • Komplet recept
 • Datablade på underingredienser
 • Analyseresultater med fokus på risikoparametre
 • Ingen GMO
 • Fremstillings- eller pakkedato
 • Styring af allergener
specifikke vare og kvalitetskrav eksempler
Specifikkevare- og kvalitetskrav, eksempler
 • Ingen Natamycin på tørrede pølser
 • Ingen Nicin på oste
 • Ingen bløde råmælksoste
 • Grænse for tin i konserves
 • Grænse for cadmium i kakao og chokolade
 • Nitrit og ascorbat i kombination
 • Ingen berigelse af nydelsesmidler
 • Minimal forekomst af Salmonella i kyllinger
 • Hygiejnetekster
 • Kvalitet af vandingsvand
hygiejnetekster p s rlige risikovarer
Hygiejnetekster på særlige risikovarer
 • Fjerkræ
 • Vildt
 • Æg
 • Hakket kød
 • Tatar
 • Østers
hygiejnetekst p sters
Hygiejnetekst på østers
 • Detailpakninger med østers skal være mærket med følgende tekst:

Levende østers kan indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Sygdomsrisikoen kan undgås ved opvarmning til +75˚C.

kvalitet af vandingsvand
Kvalitet af vandingsvand
 • Der skal foreligge en dokumenteret vurdering af om vandingsmetode og vandkvaliteten påvirker kvaliteten og fødevaresikkerheden af den pågældende afgrøde
 • Vand, der anvendes til vanding (hvor vandet kommer i direkte kontakt med produkterne), overrisling og vask af frugt og grønt, bør overholde mikrobiologiske kriterier i nationale regler for drikkevand, således at fækal forurening af afgrøderne undgås
 • Inden for EU er nationale drikkevandsregler baseret på direktiv om kvalitet af drikkevand 98/83/EC
gennemgang af kvalitetsstyring
Gennemgang af kvalitetsstyring
 • Fødevarer der leveres til Coop skal som minimum produceres og styres i overensstemmelse med HACCP principperne jvf. Codex Alimentarius
 • I visse tilfælde kræver Coop desuden kvalitetsstyring efter en GFSI (Global Food Safety Initiative) godkendt standard, ISO 22000 eller DS 3027
 • Coop Norden vurdere løbende fødevaresikkerheden og kvalitetsstyringen hos vore leverandører – dels ved revision af egenkontrolbeskrivelser, risikoanalyser og sporbarhedsprocedurer og dels ved rekvirering af kontroldokumentation eller egne analyser
 • Ved brug af underleverandører skal vore leverandører stille tilsvarende krav videre og Coop Norden kan kræve 3. parts audit af underleverandørerne, hvis der er tale om særlig risikobetonede varer
audits og inspektioner
Audits og inspektioner
 • Enhver leverandør til Coop må acceptere og sikre at en repræsentant fra Coop Norden Food, Varesikring frit kan foretage anmeldte inspektionsbesøg og audits på de produktionsanlæg og faciliteter, hvor varerne fremstilles og oplagres
 • Coop Norden Food, Varesikring har 3 auditører som løbende gennemgår leverandørvirksomheder i ind- og udland
 • Audits gennemført af akkrediteret, uafhængigt kontrolorgan kan ligeledes benyttes
prioritering af fokus
Prioritering af fokus

I prioriteringen af Coop’s kontrol- og auditressourcer er principperne:

 • Vare i egne varemærker prioriteres over varer i leverandør mærker
 • Særligt risikobetonede varer prioriteres over mere sikre varer
 • Risikoparametre prioriteres over kvalitetsparametre
coop norden food varesikring
Coop Norden Food, Varesikring

Coop prioriterer også at følge med i nationale og internationale undersøgelser, så vi konstant kan sikre den rette fokusering.

Coop er repræsenteret i bl.a. interessentgruppen for Zoonosecenteret, følgegrupper for udvalgte forskningsprojekter ved Danmarks Fødevareforskning, Fødevarekontroludvalget,…

Og vi deltager i seminarer som dette !

Tak for opmærksomheden !!!