h gskolen i stfold sarpsborg 1 halden 2 fredrikstad 3 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Høgskolen i Østfold Sarpsborg (1), Halden (2), Fredrikstad (3) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Høgskolen i Østfold Sarpsborg (1), Halden (2), Fredrikstad (3)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Høgskolen i Østfold Sarpsborg (1), Halden (2), Fredrikstad (3) - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Høgskolen i Østfold Sarpsborg (1), Halden (2), Fredrikstad (3). Avd. for Ingeniør- og realfag (1) Avdeling for Helsefag (3) Avdeling for Lærerutdanning (2) Avd. for Informatikk og Automatisering (2) Avd. for samfunnsfag og fremmedspråk (2) Avdeling for figurteater (3)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Høgskolen i Østfold Sarpsborg (1), Halden (2), Fredrikstad (3)' - tamah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h gskolen i stfold sarpsborg 1 halden 2 fredrikstad 3
Høgskolen i ØstfoldSarpsborg (1), Halden (2), Fredrikstad (3)
 • Avd. for Ingeniør- og realfag (1)
 • Avdeling for Helsefag (3)
 • Avdeling for Lærerutdanning (2)
 • Avd. for Informatikk og Automatisering (2)
 • Avd. for samfunnsfag og fremmedspråk (2)
 • Avdeling for figurteater (3)

I alt: ca 4000 studenter – 400 ansatte

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

bakgrunn historikk kurs og studietilbud
Bakgrunn – historikkkurs og studietilbud:
 • Første studium i ”bedrifts- og forretningsutvikling ” i 1992 (EFU)
 • Årlig studentprosjektutstilling EXPO siden 1994.
 • Kurs i produktutvikling siden 1990
 • Entrepenørskapskurs fra 1995
 • Nytt kjemistudium (m/praksisavtaler) 2002
 • Industriell design 2002
 • Bachelor entrepenørskap og innovasjon 2002/3

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

bakgrunn historikk samarbeid og prosjekter smb k
Bakgrunn – historikksamarbeid og prosjekter SMB-K
 • SMB-K siden 1996/7
  • Antall kandidater: 62
  • Antall bedrifter: 51
  • Antall veiledere fra HIØ: 27

Kvote for 2003: 7

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

bakgrunn historikk samarbeid og prosjekter smb h
Bakgrunn – historikksamarbeid og prosjekter SMB-H
 • RUSH 1994 – 1999
 • SMB-H 2000 Pilotfase (intern organisering)
 • SMB-H 2001-2002 (Sterkere Studenter, Målrettede tilbud, Bedre bedrifter, Høyere kompetanse)
  • Antall deltakende ansatte: 35

Nettverk:

  • Østfold NyskapingsNettverk (onn.no) 130 bedrifter.
  • Innovation Net (høgskolenettverk mellom 20 høgskoler i Norge – kursvirksomhet)

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

n ringsrettede studentprosjekter tall fra 2002
Næringsrettede Studentprosjekter:tall fra 2002:
 • Antall: 250
 • Bedriftsetableringer: 5
 • Studentbedrift 18
 • Venture Cup 10

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

andre n ringsrettede aktiviteter
Andre næringsrettede aktiviteter:
 • Innovation Camp
 • Entrepenørskap Østfold
 • Partnerskapsavtaler ( ca 60)
 • EXPO
 • Østfold Innovasjon AS (inkubator)
 • Kontakt med bl.a:
  • Lab.Nett, Borg Plastnett, Borg IKT-forum, NIF, Nito, NHO, SND, LO, Bank/finans
prosjektets hensikt

nHS 2002-2004:

Prosjektets hensikt:

Høgskolen i Østfold skal oppfattes som:

*Fremtidsrettet, nærings- og markedsorientert

*et arnested for entrepenørskap

*et FoU-senter for innovasjon og nyskaping.

Slik at:

distriktets næringsliv skal være tilført ny og nyttig kompetanse og styrket konkurransekraft.

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

slide8

HOVEDMÅL

nHS Østfold skal gjennom tettere og målrettet samspill og igangsatte tiltak for gjensidig kompetanseutvikling mellom SMB i Østfoldregionen og Høgskolen i Østfold, bidra til bedre innovasjon, virksomhetsutvikling og verdiskaping både i regionens bedrifter og i Høgskolen i Østfold.

Det skal derfor utvikles en organisasjonsmessig infrastruktur for entrepenørskap, nyskaping og innovasjon

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

slide9

For å nå dette mål skal:

HiØ dokumentere strategiske, holdningsmessige og miljømessige endringer innad i høgskolen i forhold til å styrke såvel interne relasjoner som samspillet med det regionale næringsliv.       

HiØ isamhandling med næringsliv og interessenter, utvikle relevante og etterspurte næringsrettede tilbud og kursopplegg, studieretninger og konferanser.

HiØ aktivt bidra som næringsrettet aktør overfor sine omgivelser på den regionale innovasjonsarenaen.

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

organisasjon forankring
Organisasjon/forankring

Styringsgruppe

12

Fellesadm.

Eksterne repr.

Avd.ledere

AU 5

PL

Referansegruppe

Delprosjekter:

Prosj.medarb.

Prosj.medarb.

Prosj.medarb.

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

nhs stfold kompetansestrategien hva gj r vi n
nHS Østfold : Kompetansestrategien Hva gjør vi nå ?
 • Fullfører ikke-avsluttede prosjekter: 5
 • Nyrekruttering: (kvote på 7)
  • Ansatte: ”kompetanse-stall” på 25
  • Studenter: informasjon og motivasjonsmøter med avgangsstudenter
  • Bedrifter: Vi søker etter konkrete utviklingsprosjekter bl.a ved:
   • Gjennomgang lister med NHO og SND
   • Kontakt med prosjektbedrifter
   • Løpende bedriftskontakter

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

nhs stfold institusjonsstrategien hva gj r vi n
nHS Østfold : InstitusjonsstrategienHva gjør vi nå ?
 • Profilering internt og eksternt
 • Motiverer ansatte til å være ”markedsførere” !!
 • Motiverer ansatte til faglig utvikling
 • Motivere studenter til etablering av egen bedrift
 • Avtale/utnytte bedrifter som læringslaboratorier
 • Aktiv deltakelse i internasjonalt samarbeide (Interreg, Uniska)
 • Tilrettelegger kurs for næringslivet

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

nhs stfold innovasjonsstrategien hva gj r vi n
nHS Østfold : InnovasjonsstrategienHva gjør vi nå ?
 • Etablerer opplegg og organisasjon for samhandling og koordinering av prosjekter og aktiviteter med SND; Østfold Fylkeskommune, næringslivs-organisasjoner, bedrifter og utviklingsaktører
 • Videreutvikler og styrker Østfold NyskapingsNettverk
 • Markedsføring: ”HIØ - din sentrale partner i den regionale næringsutviklingen” !

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

konkrete prosjekteksempel
Konkrete prosjekteksempel:
 • Simco AS: ”Utvikling av programvare og datautstyr for feilsøking på styre-enheter i personbiler”
 • Strandakvarium: ”utvikling av prototypemodell, samt gjennomføring av markedsundersøkelse for ”strandakvarium”
 • Studentbedrift: 18 studentbedrifter
 • VentureCup: 25 bidrag i 1. Fase 2003
     • (en premiering to med hederlig omtale)
slide15

Klippet fra: Ukeavisen LEDELSE OG NÆRINGSLIV , fredag 4.4.2003

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold

erfaringer veien videre
Erfaringer – veien videre
 • Gode erfaringer fra avd for Ingeniørutdanning og Samfunnsfag, og også fra Samfunnsfag.
 • Vanskelig å få med alle avdelinger fullt ut (alle har nok med seg selv).
 • Dette er kulturendring for mange ansatte.
 • Bedriftene er villige til å stille opp, ( og de ser store muligheter for ”gratis konsulenthjelp” fra studentgrupper) – lett å få kontakt.
 • Viktig med solid prosjektforankring i ledelsen
 • Referanser – vise til resultater- vi arbeider målbevisst videre.

HSS-presentasjon 14.5.03 Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold