excel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EXCEL PowerPoint Presentation
Download Presentation
EXCEL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

EXCEL - PowerPoint PPT Presentation


 • 368 Views
 • Uploaded on

EXCEL. Mokomoji priemonė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Albinas Grygelis . Struktūra. Titulinė skaidrė. Struktūra. Programa. Formulės. Funkcijos. Dešinys mygtukas. Formatai. Įvairūs. Meniu. Operatoriai. Matematinės. Narvelis. Duomenys. Klausimai 1. Mygtukai. Eilutė.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EXCEL


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
excel

EXCEL

Mokomoji priemonė

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Albinas Grygelis

strukt ra
Struktūra

Titulinėskaidrė

Struktūra

Programa

Formulės

Funkcijos

Dešinys mygtukas

Formatai

Įvairūs

Meniu

Operatoriai

Matematinės

Narvelis

Duomenys

Klausimai 1

Mygtukai

Eilutė

Pvz. be funkc.

Statistinės

Išdėstymas

Klausimai 2

Stulpelis

Paieškos

Pvz. su funkc.

Rėmeliai

Spartieji 1

Piešinukas

Loginės

Spartieji 2

Datos ir laiko

Tekstinės

excel darbo knygos langas
Excel darbo knygos langas

Programa,

bylos

vardas

Meniu

juosta

Standartinė

įrankinė

Formatų

įrankinė

Formulių

juosta

Programos

ir

dokumento

langų

valdymo

meniu

Langų

valdymo

mygtukai.

Programos.

Dokumento.

Lakšto

mygtukas

Lakšto

dalijimas

į dvi dalis

horizontaliai

Narvelių adresai ar vardai arba

funkcijų sąrašas

Stulpelių mygtukai

Formulės įjungimas

Laukelis įvedimui

Komentaras

Dokumento

vieta lange

Mygtukai.

Slinktukas.

Vertikaliai

Dokumento

vieta lange.

Mygtukai.

Slinktukas.

Horizontaliai

Pažymėtas blokas

Užpildytas narvelis

Plėtimo auselė

Funkcijos taisos mygtukas

Lakštų

slinktukai

Aktyvus lakštas

Pasyvus lakštas

Eilučių mygtukai

Lakšto

dalijimas

į dvi dalis.

Vertikaliai

Judėjimas

lakštų

sąraše

Judėjimo

mygtukai.

Lakšto būvis

ENTER, READY,

paaiškinimai

Programos

būvio juosta

Funkcijų,

įvertinančių

duomenis, sąrašas

Lango matmenų

keitimas

menu file
Menu>File.

Pradedam naują darbo knygą

Atidarome išsaugotą darbo knygą

Uždarome darbo knygą

Išsaugojame pakeitimus byloje

Išsaugome pakeitimus naujoje byloje kitaip

Išsaugome darbo knygą HTML formatu

Darbo knygos peržiūra HTML formatu

Lakšto paruošimas spausdinimui ar peržiūrai

Lakšto spausdinimas

Bylos išsiuntimas nurodytais adresais

Darbo knygos statistika ir savybės

Paskutinių taisytų darbo knygų sąrašas

Baigti darbą su EXCEL programa

menu edit
Menu>Edit

Vienas žingsnis atgal redagavimo veiksmų sąraše

Vienas žingsnis pirmyn redagavimo veiksmų sąraše

Iškerpam pažymėtą objektą į sisteminį iškarpų krepšelį

Kopijuojam pažymėtą objektą į sisteminį iškarpų krepšelį

Įterpiam iš sisteminio iškarpų

krepšelio

Kopijuojam pasirinktas objekto savybes

Įterpti kaip saitą

Fragmento užpildymas gretimo narvelio turiniu

Išvalyti pažymėtos dalies turinį ar nustatymus

Dalies lakšto šalinimas

Lakšto šalinimas

Lakšto perkėlimas ar kopijavimas

Narvelio paieška pagal jo atitikimą užduotai reikšmei

Narvelio paieška ir jo turinio pakeitimas užduota reikšme

Pereiti į kitą lakšto vietą

Nuoroda į kitą lakštą

Objekto redagavimas

edit pasirenkamasis duomen terpimas
Edit. Pasirenkamasis duomenų įterpimas

Prieš tai pažymime langelį ar langelių bloką ir nukopijuojame į sisteminį iškarpų krepšelį.

Įterpiami visi duomenys

Įterpiami tik komentarai

Įterpiamos tik formulės

Įterpiamos tik duomenų tikrinimo nuostatos

Įterpiamos tik rodomos reikšmės

Įterpiami visi duomenys išskyrus rėmelius

Įterpiami tik formatai

Perkeliami tik stulpelių pločiai

Aritmetiniai veiksmai neatliekami

Esamos reikšmės yra sudauginamos su nukopijuotomis reikšmėmis

Prie esamų reikšmių pridedamos nukopijuotos reikšmės

. Esamos reikšmės yra dalijamos iš nukopijuotų reikšmių

Iš esamų reikšmių atimamos nukopijuotos reikšmės

Tušti langeliai neįterpiami

.

menu view
Menu>View.

Puslapio ribų nustatymas

Lakšto vaizdavimas ekrane

Formulių įvedimo juostos vaizdavimas

Įrankiniųpasirinkimo meniu

Lakšto antraštė ir poraštė

Būvio juostos vaizdavimas

Įrankiniųpasirinkimas

Komentaras

Lakšto vaizdavimo mastelis

Lakšto atvaizdavimas pilname ekrane

menu insert
Menu>Insert

Eilutės įterpiamas

Narvelio įterpiamas

Naujo lakšto įterpimas į darbo knygą

Stulpelio įterpiamas

Puslapio trūkis

Diagramos įterpimo vedlys

Vardo suteikimas narveliui ar narvelių blokui

Funkcijos įterpimo vedlys

Paveiksliuko įterpimas. Įterpiame iš Clip Art, Word Art, grafinių bylų ir kt.

Komentaro įterpimas

Saito įterpimas

Objekto įterpimas iš objektų tipų sąrašo

menu format
Menu>Format

Narvelio savybių pakeitimas

Eilutės savybių pakeitimas

Stulpelio savybių pakeitimas

Lakšto savybių pakeitimas

Automatinio formatavimo savybių pasirinkimas

Stiliaus pakeitimas

Pažymėtų objektų savybių pakeitimas pasirinktinai

menu tools
Menu>Tools

Gramatikos tikrinimas

Automatinis parašyto teksto koregavimas

Kolektyvinis darbas su darbo knyga

Padarytų pakeitimų žymėjimas

Darbo knygų apjungimas

Darbo knygos ar lakšto apsauga

Bendravimas ryšio priemonėmis

Formulės pararametro reikšmės parinkimas

Scenarijų ruošimas

Ryšių tarp formulių tikrinimas

Darbas su Visual Basic programavimo sistema

EXCEL papildymai

Įrankinių tvarkymas

EXCEL nustatymai

meniu data
Meniu>Data

Duomenų rikiavimas

Duomenų filtravimas

Sąrašo kortelė skirta duomenų įvedimui

Tarpinių reikšmių paskaičiavimas

Lentelės įterpimas

Įvedamų reikšmių intervalų nustatymai

Duomenų suvestinių ruošimui

Teksto suskaidymas ir įterpimas į stulpelius

Suvestinių sąrašų sudarymas

Grupavimas ir peržiūros režimų pasirinkimas

Duomenų atnaujinimas (perskaičiavimas)

Duomenų įterpimas iš kitų duomenų bylų

de inys pel s klavi as narvelis ar narveli masyvas
Dešinys pelės klavišas, narvelis ar narvelių masyvas

Pažymėto objekto kopiją perkeliame į kaupyklę

Pažymėtą objektą perkeliame į kaupyklę

Perkeliame objektą iš kaupyklės į lakštą

Perkeliame objekto savybes iš kaupyklės į lakštą

Įterpiame į lakštą narvelį, eilutę ar stulpelį

Šaliname iš lakšto narvelį, eilutę ar stulpelį

Narvelio ar narvelių masyvo turinio šalinimas

Komentaro įterpimas

Narvelio ar narvelių masyvo formato nustatymai

Saito įterpimas

Įterpimas iš sąrašo

de inys pel s klavi as eilut
Dešinys pelės klavišas, eilutė

Pažymėtos eilutę ar eilučių kopiją perkeliame į kaupyklę

Pažymėtą eilutę ar eilutes perkeliame į kaupyklę

Perkeliame eilutę ar eilutes iš kaupyklės į lakštą

Perkeliame eilutės ar eilučių savybes iš kaupyklės į lakštą

Įterpiame į lakštą eilutę ar eilutes

Šaliname iš lakšto eilutę ar eilutes

Pažymėtos eilutės ar eilučių turinio šalinimas

Eilutės ar eilučių formato nustatymai

Eilutės ar eilučių aukščio nustatymas

Darome matoma eilutę ar eilutes

Paslepiame eilutę ar eilutes

de inys pel s klavi as stulpelis
Dešinys pelės klavišas, stulpelis

Pažymėto stulpelio ar stulpelių kopiją perkeliame į kaupyklę

Pažymėtą stulpelį ar stulpelius perkeliame į kaupyklę

Perkeliame stulpelį ar stulpelius iš kaupyklės į lakštą

Perkeliame stulpelio ar stulpelių savybes iš kaupyklės į lakštą

Įterpiame į lakštą stulpelį

Šaliname iš lakšto stulpelį

Pažymėto stulpelio ar stulpelių turinio šalinimas

Stulpelio ar stulpelių formato nustatymai

Stulpelio ar stulpelių pločio nustatymas

Darome matomu stulpelį ar stulpelius

Paslepiame stulpelį ar stulpelius

de inys pel s klavi as pie inukas
Dešinys pelės klavišas, piešinukas

Pažymėto piešinuko kopiją perkeliame į kaupyklę

Pažymėtą piešinuką perkeliame į kaupyklę

Perkeliame piešinuką iš kaupyklės į lakštą

Įjungiame ar išjungiame piešinukų įrankinę

Grupuojame piešinukus

Nustatome piešinuko vietą kitų piešinukų atžvilgiu

Priskiriame piešinukui makrokomandą

Piešinuko formato nustatymai

Saito įterpimas

eilut s plotis stulpelio auk tis
Eilutės plotis, stulpelio aukštis

Stulpelio plotis

Skaitinis

Eilutės aukštis

Skaičiavimų

Laiko

Individualus

Specialus

format cells
Format cells.

Pažymėto bloko ar narvelio rėmelių ištrynimas (išvalymas).

Pažymėto bloko ar narvelio išorinių rėmelių brėžimas

Pažymėto bloko vidinių rėmelių brėžimas.

Pažymėto bloko ar narvelio viršutinio išorinio rėmelio brėžimas

Pažymėto bloko ar narvelio išorinio kairio rėmelio brėžimas

Pažymėto bloko vidinių horizontalių rėmelių brėžimas

Rėmelio linijos stiliaus (ištisinė, ..) bei pločio pasirinkimas.

Pažymėto bloko ar narvelio išorinio kairio rėmelio brėžimas

Rėmelio spalvos pasirinkimas

Pažymėto bloko ar narvelio apatinio išorinio rėmelio brėžimas

Pažymėto bloko ar narvelio vidinių horizontalių rėmelių brėžimas

Pažymėto bloko ar narvelio įstrižų rėmelių brėžimas.

format cells duomen tipai
Format cells. Duomenų tipai

Pinigų

Skaitinis

Datų

Apskaitos

Laiko

Individualus

Specialus

format cells teksto i d stymas narvelyje
Format cells. Teksto išdėstymas narvelyje

Kai Horizontal-> Left,šioje vietoje nurodomas įtraukos dydis

Teksto eilutės pasukimo kryptisTeksto eilutę galime išdėstyti šiame pasukimo krypčių diapazone: nuo vertikaliai žemyn iki vertikaliai aukštyn krypčių. Pagal nutylėjimą tekstas dėstomas horizontaliai.Pasukimas atliekamas perkeliant slinktuką iki reikiamo kampo.

Teksto išlyginimas horizontaliai

General – pagal nutylėjimąLeft(ident) – pagal kairę pusęCenter – pagal centrąRight – pagal dešinį kraštąJustify – pagal kairį ir dešinį kraštus

Teksto eilutės pasukimo kampasTeksto eilutę galime išdėstyti nustatydami pasukimo kampą laipsniais.

Teksto išlyginimas vertikaliai

Top – pagal viršų;Center – pagal centrą;Bottom – pagal apačią;Justify – pagal viršų ir apačią

Indikatorius įjungtas – jei tekstas pagal plotį netelpa narvelyje, teksto dydis yra mažinamas taip, kad tilptų narvelyje. Labai sumažėjus tekstui jo galima ir neatpažinti. Indikatorius išjungtas - tekstas narvelyje nėra mažinamas.

Indikatorius įjungiamas – Pažymėto bloko narveliai apjungiami į vieną narvelį. Šio narvelio adresas sutampa su apjungiamo bloko kairiojo viršutinio narvelio adresu. Informacija esanti bloko kairiajame viršutiniame narvelyje yra išsaugoma.Indikatorius išjungiamas- pažymėtas apjungtas narvelis yra išskaidomas į bazinius lakšto narvelius. Apjungto narvelio informacija yra išsaugojama bloko kairiajame viršutiniame narvelyje.

Indikatorius įjungtas – Kai tekstas pagal plotį netelpa narvelyje, narvelyje yra įterpiama nauja teksto eilutė į kurią yra talpinama likusi teksto dalis, jei likusi teksto dalis netelpa naujoje teksto eilutėje tai įterpiama sekanti teksto eilutė. Lakšto eilutės(rows) aukštis padidėja priklausomai nuo teksto eilučių skaičiaus.Indikatorius išjungtas - Tekstas talpinamas vienoje eilutėje

Narvelių apjungimas

Narvelius galime apjungti FORMAT įrankių juostos mygtuko pagalba.

Tačiau panaikinti apjungimą galima tik išjungiant FORMAT CELLS lango MERGE CELLS indikatorių

format cells riftas
Format cells. Šriftas.

Šrifto tipo pasirinkimas

Šrifto stilius: normalus, pasviręs, riebus, riebus-pasviręs.

Teksto pabraukimo stiliaus pasirinkimas

Šrifto dydis

Perbrauktas tekstas

Normalus šriftas

Sumažintas bei pakeltas tekstas

Šrifto spalva

Sumažintas bei nuleistas tekstas

Išankstinis teksto vaizdas

format cells r meli brai ymas
Format cells. Rėmelių braižymas.

Pažymėto bloko ar narvelio rėmelių ištrynimas (išvalymas).

Pažymėto bloko ar narvelio išorinių rėmelių brėžimas

Pažymėto bloko vidinių rėmelių brėžimas.

Pažymėto bloko ar narvelio viršutinio išorinio rėmelio brėžimas

Pažymėto bloko ar narvelio išorinio kairio rėmelio brėžimas

Pažymėto bloko vidinių horizontalių rėmelių brėžimas

Rėmelio linijos stiliaus (ištisinė, ..) bei pločio pasirinkimas.

Pažymėto bloko ar narvelio išorinio kairio rėmelio brėžimas

Rėmelio spalvos pasirinkimas

Pažymėto bloko ar narvelio apatinio išorinio rėmelio brėžimas

Pažymėto bloko ar narvelio vidinių vertikalių rėmelių brėžimas

Pažymėto bloko ar narvelio įstrižų rėmelių brėžimas.

Rėmelių braižymo eiga: a) pažymime narvelį ar bloką; b) pasirenkame linijos stilių (linijos tipą, storį ir spalvą); c) pelyte spaudžiame reikalingų kraštinių mygtukus ar spragteliame pelyte ant pažymėto objekto miniatūros kraštinių (išorinės, vidinės).

format cells narveli fono spalva
Format cells. Narvelių fono spalva.

Pažymėto langelių bloko ar langelio fono spalvos išjungimas

Fono spalvų pasirinkimo meniu

Anksčiau pasirinktų spalvų meniu

Tekstūrų pasirinkimo meniu

formul operatoriai
Formulė. Operatoriai.

Aritmetiniai veiksmai ir eiliškumas

Formulės pradžia – lygybės ženklas

Dalybos operatorius

Daugybos operatorius

Konstanta

Narvelių masyvas

= B11*((SUM(B3:C7)^2)/4)

Kėlimo laipsniu operatorius

Narvelio adresas

Funkcija

Konstanta

Patarimai:1. Formulės formavimą galima pradėti įvedus į narvelį “=” ženklą arba paspaudus formulės mygtuką - kairėje įvedimo laukelio pusėje esantį mygtuką;2. Skaičiuoklė aritmetinius veiksmus vykdo pagal šią tvarką: 1) pirmiausia skaičiuoja reiškinius viduje skliaustų; 2) vėliau atlieka veiksmus pagal nustatytą eiliškumą; 3) esant operatoriams vienodo eiliškumo, atlieka veiksmus iš kairės į dešinę.3. Tikslinga atskirus reiškinius ir reiškinių grupes apgaubti skliaustais, nes pirmiausia yra skaičiuojamos reikšmės viduje skliaustų. Skliaustų panaudojimas leidžia sugrupuoti duomenis įvertinant aritmetinių operacijų vykdymo eiliškumą bei padaro formulę lengviau suprantamą.

formul be funkcij skai iuosime strypo svor
Formulė. Be funkcijų.Skaičiuosime strypo svorį

Duota:B3 - strypo diametras;B4 - strypo ilgis;B5 – medžiagos, iš kurios padarytas strypas, lyginamasis svoris.

Pastovus dydis: B11 - skaičius “PI”

Tarpiniai rezultatai:B7 – strypo skerspjūvis;B8 – strypo tūris.

Atsakymas: strypo svoris - B9 narvelyje.

Darbo eiga:1.Įvedame pradinius duomenis: diametrą, ilgį, lyginamąjį svorį ir pastovų dydį - skaičiaus “PI” reikšmę.2. Spagteliame narvelyje B7 ir įvedame į narvelį “=” ženklą. Tai signalas sistemai, kad ji toliau įvestą eilutę interpretuotų kaip strypo skerspjūvio skaičiavimo formulę: 2.1. Įvedame skaičių “PI” - spagteliame narvelyje B11; 2.2. Įvedame daugybos ženklą “*” - klaviatūra; 2.3. Įvedame diametro kvadratą - spagteliame narvelyje B3, įvedame laipsnio ženklą “^” ir laipsnį “2” - klaviatūra; 2.4. Įvedame dalybos ženklą “/” - klaviatūra; 2.5. Įvedame pastovų dydį skaičių “4” - klaviatūra; 2.6. Užbaigiame formulę – paspaudžiame klavišą ENTER

Analogiškai formuojame ir likusias formules.

Patarimai:1. Formulės formavimą galima pradėti įvedus į narvelį “=” ženklą arba paspaudus formulės mygtuką - kairėje įvedimo laukelio pusėje esantį “=” mygtuką;2. Aritmetiniai veiksmai vykdomi pagal nustatytą eiliškumą, todėl tikslinga atskiras formulės grupes apgaubti skliaustais. Šiuo atveju bus skaičiuojama reikšmės viduj skliaustų ir jos dalyvaus tolimesniame skaičiavime. Skliaustų panaudojimas leis sugrupuoti duomenis atsižvelgiant į aritmetinių operacijų vykdymo eiliškumą bei padarys formulę lengviau suprantama.

formul su funkcijomis narveli su skaitin mis reik m mis skai ius
Formulė. Su funkcijomis.Narvelių su skaitinėmis reikšmėmis skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Formulė randa ir gražina narvelių su skaitinėms reikšmėmis skaičių. Jei narvelių skaičius lygus0, formulė gražinatuščiąeilutę.Duota:A1 – E1 – 5 narvelių masyvas.Atsakymas: narvelių su skaitinėmis reikšmėmis skaičius - F1 narvelyje.Darbo eiga:1.Įvedame pradinius duomenis: A1 = “”, B1 = “5”, C1 = “n”, D1 = “7” ir E1 = “8”.2. Spagteliame narvelyje F1 3. Spaudžiame mygtuką“=” . Pradedame formulę.4. Spaudžiame mygtuką. Pasirenkame funkciją IF. 5. IF funkcijos formavimo lauke įvedame sąlygą: 5.1. Spaudžiame mygtuką Pasirenkame funkciją COUNT 5.2. COUNT funkcijos formavimo lauke įvedame narvelių masyvo koordinates – braukiame nuo narvelio A1 iki E1.

7

8

1

6. Atidarome IF funkcijos formavimo langą – spragteliame ant IF funkcijos vardo .7. IF funkcijos formavimo lauko pabaigoj baigiame formuoti sąlygą įvedame ženklus “>0”.8. IF funkcijos formavimo lauke įvedame reiškinį, kurio rezultatą IF funkcija gražina, jei sąlyga teisinga. Mūsų atveju vykdome 5.1 ir 5.2 punktus.9. Atidarome IF funkcijos formavimo langą – spragteliame ant IF funkcijos vardo . 10. IF funkcijos formavimo lauke įvedame reiškinį, kurio rezultatą IF funkcija gražina, jei sąlyga neteisinga. Į laukelį įvedame ženklus “”.11. Spaudžiame ENTER – baigiame formuoti formulę

9

4

6

9

10

1

9

11

6

3

2

9

4

9

10

9

12

2

12

13

14

funkcijos
Funkcijos

Matematinės

Statistinės

Paieškos

Loginės

Datos ir laiko

Tekstinės

Sum

Average

Lookup

If

Date

SumIf

Count

Vlookup

And

Now

Round

Counta

Or

Year

Match

Trunc

CountBlank

Index

Not

Month

Sqrt

CountIf

Day

True

Sin

Max

False

Date360

Cos

Min

Hour

matematin s funkcijos
Matematinės funkcijos
 • Sum
 • SumIf
 • Sqrt
 • Round
 • Trunc

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitmeninėmis reikšmėmis reikšmių sumą

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitmeninėmis reikšmėmis ir tenkinančių sąlygą reikšmių sumą

Grąžina teigiamo skaičiaus kvadratinę šaknį

Apvalina duotą skaičių nurodytu tikslumu

Gražina duoto skaičiaus sveikąją dalį. jei nenurodytas ženklų po kablelio skaičius, priešingu atveju gražinamas realus nurodyto tikslumo skaičiaus

sum funkcija
SUM - funkcija

Grąžina, nurodytose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitinėmis reikšmėmis, reikšmių sumą

Skaičius1 laukelyje nurodytas narvelių masyvas. Masyvo viršutinio kairio narvelio adresas: A2, kur A – stulpelis, 2 – eilutė. Masyvo apatinio dešinio narvelio adresas: B6, kur B – stulpelis, 6 – eilutė.

Skaičius2 laukelyje nurodytas narvelio adresas A8.

Skaičius3 čia galima nurodyti sekantį narvelį ar narvelių masyvą. Galima nuodyti nuo 1 iki 30 parametrų.Narvelyje D4 rezultatas 45

SUM funkcija analizuoja parametruose Skaičius1, Skaičius2...Skaičius30 nurodytus narvelius ar narvelių masyvus.

SUM funkcija skaičiuoja tik skaitinių reikšmių sumą.

SUM funkcija praleidžia ne skaitines reikšmes (tekstines, logines)

Sumuoti duomenis galima STANDART įrankių juostos AUTOSUMmygtuko pagalbaSpaudžiame mygtuką, pažymime narvelį ar narvelių bloką.CTRL klavišas leidžia prijungti papildomus narvelius. Žymime narvelius paspaudę CTRL klavišą.

sumif funkcija
SUMIF - funkcija

Gražina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitinėmis reikšmėmis ir tenkinančių sąlygą reikšmių sumą

Jei Sum_range parametras nenurodytas, tai funkcija gražina masyve Range esančių skaitinių reikšmių, atitikančių Criteria nurodytą sąlygą, sumą

Jei Sum_range parametras nurodytas, tai funkcija ieško Range masyve narvelių, kurių reikšmės atitinka Criteria parametre nurodytą sąlygą ir gražina rastų eilučių Sum_range masyvo narveliuoseesančių skaitinių reikšmių sumą.

Range laukelyje nurodytas narvelių masyvas B2:C6. Šiame masyve bus ieškoma reikšmių atatikančių Criteria sąlygą

Criteria laukelyje nurodytas narvelio adresas E2, kuriame randasi sąlyga.

Sum_Range laukelyje nurodytas narvelių masyvas C2:C6. Šio masyvo skaitinės reikšmės bus sumuojamos.

Grąžina nurodytose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitinėmis reikšmėmis ir tenkinančių sąlygą reikšmių sumą.

Skaičius1; Skaičius2;... galimas nuo 1 iki 30 narvelių ar narvelių masyvų sąrašas. Loginės ir tekstinės reikšmės yra praleidžiamos.

sqrt funkcija
SQRT - funkcija

Grąžina teigiamo skaičiaus kvadratinės šaknies reikšmę

Jei Sum_range parametras nenurodytas, tai funkcija gražina masyve Range esančių skaitinių reikšmių, atitikančių Criteria nurodytą sąlygą, sumą

Jei Sum_range parametras nurodytas, tai funkcija ieško Range masyve narvelių, kurių reikšmės atitinka Criteria parametre nurodytą sąlygą ir gražina rastų eilučių Sum_range masyvo narveliuoseesančių skaitinių reikšmių sumą.

Range laukelyje nurodytas narvelių masyvas B2:C6. Šiame masyve bus ieškoma reikšmių atatikančių Criteria sąlygą

Criteria laukelyje nurodytas narvelio adresas E2, kuriame randasi sąlyga.

Sum_Range laukelyje nurodytas narvelių masyvas C2:C6. Šio masyvo skaitinės reikšmės bus sumuojamos.

Grąžina teigiamo skaičiaus kvadratinės šaknies reikšmę.

Skaičius1: Skaitinė konstanta ar narvelio su skaitine reikšme adresas.

trunc funkcija
TRUNC - funkcija

Gražina duoto skaičiaus sveikąją dalį

Skaičius duotas skaičius

Num_digits gražinamų skaitmenų skaičius Jei Num_digits > 0 tai ši reikšmė nurodo su kiek ženklų po kablelio bus gražinamas skaičius. Jei Num_digits = 0 tai gražinama sveikoji skaičiaus dalis. Jei Num_digits < 0 tai ši reikšmė nurodo kiek ženklų iki kablelio gražinamojoje sveikojo skaičiaus dalyje bus pakeista “0” (nuliais)

Gražina duoto skaičiaus sveikąją dalį priklausomai nuo papildomo parametro.

Skaičius: Skaičius, kurio sveikąją dalį reikia gražinti.Num_digits: Papildomas parametras, kuris nurodo kiek reiškiančių ženklų po ar iki kablelio reikia gražinti. Kiti skaičiai pakeičiami “0” (nuliais).

round funkcija
ROUND - funkcija

Apvalina duotąjį skaičių

Skaičius duotas skaičius .

Num_digits apvalinamų skaitmenų skaičius iki ar po kablelio.

Jei Num_digits > 0 tai ši reikšmė nurodo su kiek ženklų po kablelio bus apvalinamas skaičius. Jei Num_digits = 0 tai gražinama apvalinta sveikoji skaičiaus dalis. Jei Num_digits < 0 tai ši reikšmė nurodo su kiek ženklų iki kablelio bus apvalinamas skaičius. Ši reikšmė nurodo kiek ženklų iki kablelio gražinamojoje sveikojo skaičiaus dalyje bus pakeista “0” (nuliais)

Apvalina duotą skaičių priklausomai nuo papildomo parametro.

Skaičius: Skaičius, kurį reikia apvalinti.Num_digits: Papildomas parametras, kuris nurodo su kiek ženklų po ar iki kablelio bus apvalinamas skaičius. Kiti skaičiai pakeičiami “0” (nuliais).

Pagrindinė apvalinimo taisyklė: skaičius 0.49 apvalinamas iki 0Skaičius 0.5 apvalinamas iki 1

login s funkcijos
Loginės funkcijos
 • If
 • And
 • Or
 • Not
 • True
 • False

Pagal sąlygos rezultatą vykdo vieną iš dviejų operatorių

Loginė daugyba. Funkcija gražina True reikšmę, jei visi parametrai yra True. And(True;False)= False

Loginė sudėtis. Funkcija gražina True reikšmę, jei bent vienas parametras yra True. Or(True;False)= True

Loginis neigimas. Funkcija keičia loginę parametro reikšmę į priešingą. Not(True) = False

Funkcija gražina True reikšmę

Funkcija gražina False reikšmę

if funkcija
IF - funkcija

Pagal sąlygos rezultatą vykdo vieną iš dviejų operatorių

Pradiniai duomenys: B2= 5Rezultatas: A2 = “”

Eilutėje LOGICAL_TEST yra įrašoma sąlyga. Jei sąlygos reikšmė yra TIESA (TRUE), tai vykdomas reiškinys esantis VALUE_IF_TRUE eilutėje. Jei sąlygos reikšmė yra NETIESA (FALSE), tai vykdomas reiškinys esantis VALUE_IF_FALSE eilutėje.

Pavyzdys:

Jei ląstelės B2 turinys yra daugiau kaip 5 (sąlyga B2>5 teisinga), tai skaičiuojamas reiškinys esantis laukelyje VALUE_IF_TRUE – B2*3,14.

Priešingu atveju yra skaičiuojamas reiškinys esantis laukelyjeVALUE_IF_FALSE – “”.

Pavyzdyje A2 narvelyje gražinama tuščia eilutė.

 • Gražina vieną reikšmę priklausomai nuo sąlygos rezultato.
 • jei sąlyga teisinga, tai funkcija gražina reikšmę, gautą paskaičiavusi laukelyje VALUE_IF_TRUE esantį reiškinį;
 • jei sąlyga neteisinga tai funkcija gražina reikšmę, gautą paskaičiavusi laukelyje VALUE_IF_FALSE esantį reiškinį;
statistin s funkcijos
Statistinės funkcijos
 • Average
 • Count
 • Counta
 • CountBlank
 • CountIf
 • Max
 • Min

Grąžina nurodytose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitinėmis reikšmėmis reikšmių vidurkį

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitinėmis reikšmėmis skaičių

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių netuščių narvelių skaičių.

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių tuščių narvelių skaičių.

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių tenkinančių užduotą sąlygą skaičių.

Grąžina didžiausią reikšmę esančią nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose.

Grąžina mažiausią reikšmę esančią nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose.

average funkcija
AVERAGE - funkcija

Grąžina, nurodytose narveliuose ar masyvuose esančių narvelių su skaitinėmis reikšmėmis, reikšmių vidurkį

Skaičius1 laukelyje nurodytas narvelių masyvas. Masyvo viršutinio kairio narvelio adresas: A2, kur A – stulpelis, 2 – eilutė. Masyvo apatinio dešinio narvelio adresas: D2, kur D – stulpelis, 2 – eilutė.

Skaičius2 laukelyje nurodytas narvelio adresas A4.

Skaičius3 čia galima nurodyti sekantį narvelį ar narvelių masyvą. Galima nuodyti nuo 1 iki 30 parametrų.

AVERAGE funkcija analizuoja parametruose Skaičius1, Skaičius2...Skaičius30 nurodytus narvelius ar narvelių masyvus.

AVERAGE funkcija skaičiuoja tik skaitinių reikšmių vidurkį.

AVERAGE funkcija praleidžia ne skaitines reikšmes (tekstines, logines)

Grąžina, nurodytose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitinėmis reikšmėmis, reikšmių vidurkį.

Skaičius1; Skaičius2;... galimas nuo 1 iki 30 narvelių ar narvelių masyvų sąrašas. Loginės ir tekstinės reikšmės yra praleidžiamos.

count funkcija
COUNT - funkcija

Grąžina, nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitinėmis reikšmėmis, skaičių

Value1 laukelyje nurodytas narvelio adresas M8.

Value2 laukelyje nurodytas narvelių masyvas. Masyvo viršutinio kairio narvelio adresas: M7, kur M – stulpelis, 7 – eilutė. Masyvo apatinio dešinio narvelio adresas: N11, kur N – stulpelis, 11 – eilutė.

Value3 čia galima nurodyti sekantį narvelį ar narvelių masyvą. Galima nuodyti nuo 1 iki 30 parametrų.

COUNT funkcija analizuoja parametruose Skaičius1, Skaičius2...Skaičius30 nurodytas lasteles ar narvelių masyvus.

COUNT funkcija suranda narvelių su skaitinėmis reikšmėmis skaičių.

COUNT funkcija praleidžia narvelius su neskaitines reikšmėmis (tekstinėmis, loginėmis, tušti narveliai)

Grąžina, nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitinėmis reikšmėmis, skaičių.

Value1; value2;... galimas nuo 1 iki 30 narvelių ar narvelių masyvų sąrašas. Narveliai su loginėmis ar tekstinėmis reikšmėmis bei tušti narveliai yra praleidžiami.

counta funkcija
COUNTA - funkcija

Grąžina nurodytose narveliuose ar masyvuose esančių netuščių narvelių skaičių

Value1 laukelyje nurodytas narvelio adresas M8.

Value2 laukelyje nurodytas narvelių masyvas. Masyvo viršutinio kairio narvelio adresas: M7, kur M – stulpelis, 7 – eilutė. Masyvo apatinio dešinio narvelio adresas: N11, kur N – stulpelis, 11 – eilutė.

Value3 čia galima nurodyti sekantį narvelį ar narvelių masyvą. Galima nuodyti nuo 1 iki 30 parametrų.

COUNTA funkcija analizuoja parametruose Skaičius1, Skaičius2...Skaičius30 nurodytus narvelius ar narvelių masyvus.

COUNTA funkcija suranda netuščių narvelių skaičių.

COUNTA funkcija praleidžia, tuščius narvelius)

Grąžina, nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių netuščių narvelių, skaičių.

Value1; value2;... galimas nuo 1 iki 30 narvelių ar narvelių masyvų sąrašas. Tušti narveliai yra praleidžiami.

countblank funkcija
COUNTBLANK - funkcija

Grąžina nurodytose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių tuščių narvelių skaičių

Range laukelyje nurodytas narvelių masyvas. Masyvo viršutinio kairio narvelio adresas: M7, kur M – stulpelis, 7 – eilutė. Masyvo apatinio dešinio narvelio adresas: N11, kur N – stulpelis, 11 – eilutė.

COUNTBLANK funkcija analizuoja parametre Range Skaičius2...Skaičius30 nurodytą narvelį ar narvelių masyvą.

COUNTBLANK funkcija suranda tuščių narvelių skaičių.

COUNTBLANK funkcija praleidžia, netuščius narvelius)

Grąžina, nurodytuose narvelyje ar narvelių masyve esančių tuščių narvelių, skaičių.

Range: narvelis ar narvelių masyvas. Netušti narveliai yra praleidžiami.

countif funkcija
COUNTIF - funkcija

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių skaičių, kurių reikšmės tenkina nurodytą kriterijų.

Range laukelyje nurodytas narvelių masyvas. Masyvo viršutinio kairio narvelio adresas: N6, kur N – stulpelis, 6 – eilutė. Masyvo apatinio dešinio narvelio adresas: O15, kur O – stulpelis, 15 – eilutė.

Criteria nurodytas kriterijus >5. Čia galima nurodyti sąlygą, skaitinę, loginę ar tekstinę reikšmes.

COUNTIF funkcija analizuoja Range laukelyje nurodytas lasteles ar narvelių masyvus.

COUNTIF funkcija suranda narvelių skaičių, kurių reikšmės tenkina nurodytą kriterijų.

Grąžina, nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių, kurių reikšmės tenkina nurodytą kriterijų, skaičių.

Range: narvelių ar narvelių masyvų sąrašas.

Criteria: kriterijus, kurį turi tenkinti narvelio reikšmė. Sąlyga arba reikšmė.

paie kos funkcijos
Paieškos funkcijos
 • Lookup
 • Vlookup
 • Match
 • Index

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitmeninėmis reikšmėmis reikšmių sumą

Ieško pateiktą reikšmę masyvo pirmame stulpelyje ir gražina rastos eilutės nurodyto stulpelio reikšmę

vlookup funkcija
VLOOKUP funkcija

Ieško pateiktą reikšmę masyvo pirmame stulpelyje ir gražina rastos eilutės nurodyto stulpelio reikšmę

Lookup_value parametras nurodantis ieškomą reikšmę. D3 - narvelis, kuriame yra ieškoma reikšmė. šiuo atveju - “21”

Table_array – paieškos masyvas. Nurodytas dviejų stulpelių masyvas - firma!$B$3:$C$5. firma – darbo lakšto vardas. !$B$3:$C$5 – paieškos masyvo absoliučios koordinatės.

Col_index_num stulpelio numeris Table_array masyve. Vlookup funkcija ieško Lookup_value reikšmės Table_array masyvo pirmame stulpelyje ir gražina narvelio, priklausančio rastai eilutei ir Col_index_num stulpeliui, reikšmę.

Range_lookup – loginė reikšmė. True randa apytikslią, o False - tikslią reikšmę. False atveju būtina pirmą stulpelį rikiuoti didėjančia tvarka. True atveju rikiuoti pageidautina

Ieško pateiktą reikšmę masyvo pirmame stulpelyje ir gražina rastos eilutės nurodyto stulpelio reikšmę

Lookup_value: ieškoma reikšmė. Table_array: paieškos masyvas

Col_index_num: stulpelio numeris Table_array masyve.Gražinama reikšmė.

Range_lookup: Loginė reikšmė True ar False. Apytikslė ar tiksli paieška.

lakštas - firma

lookup funkcija
LOOKUP funkcija

Ieško nurodytą reikšmę paieškos vektoriuje ir gražina atatinkamą rezultato vektorius reikšmę.

Lookup_value parametras nurodantis ieškomą reikšmę. B8 - narvelis, kuriame yra ieškoma reikšmė. šiuo atveju - “21”

Lookup_vector – paieškos vektorius. Nurodytas vieno stulpelio paieškos vektorius – B3:B6.

Rezult_vector – rezultato vektorius. Nurodytas vieno stulpelio rezultato vektorius – C3:C6.

Funkcija ieško Lookup_value nurodytą reikšmę Lookup_vector paieškos vektoriuje ir gražina atatinkamą Rezult_vector rezultato vektorius reikšmę.

Vektorius - vieno stulpelio ar vienos eilutės masyvas.

Rekomenduojame: Paieškos ir rezultatų vektoriams suteikti vardus

INSERT > NAME >CREATE

Ieško nurodytą reikšmę paieškos vektoriuje ir gražina atatinkamą rezultatų vektorius reikšmę.

Lookup_value: ieškoma reikšmė. Lookup_vector: vieno stulpelio paieškos vektorius.

Lookup_vector: vieno stulpelio rezultatų vektorius.

tekstin s
Tekstinės
 • If
 • And
 • Or
 • Not
 • True
 • False

Pagal sąlygos rezultatą vykdo vieną iš dviejų operatorių

Grąžina nurodytose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitmeninėmis reikšmėmis reikšmių vidurkį

Pagal sąlygos rezultatą vykdo vieną iš dviejų operatorių

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitmeninėmis reikšmėmis ir tenkinančių sąlygą reikšmių sumą

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių narvelių su skaitmeninėmis reikšmėmis skaičių

Grąžina nurodytuose narveliuose ar narvelių masyvuose esančių netuščių narvelių skaičių.

vard suteikimas s ra o stulpeliams ar eilut ms
Vardų suteikimas sąrašo stulpeliams ar eilutėms

Sąrašas yra duomenų bazės analogas. Duomenų bazės lauką atatinka sąrašo stulpelis. Duomenų bazės lauko vardą atatinka stulpelio antraštė. Sąrašo stulpelyje ir duomenų bazės lauke saugomi vieno tipo duomenys. Duomenų bazės įrašą atatinka sąrašo eilutė. Šiame pavyzdyje yra sąrašas, kurį sudaro trys stulpeliai. Stulpelių antraštės Prekė, Kaina ir Pavadinimas. Sąrašo stulpeliams suteiksime vardus pagal stulpelių antraštes. Vėliau šiuos vardus galėsime naudoti formulėse kaip masyvus ar vektorius.

Užduotis: Suteikti sąrašo B2:D6 stulpeliams vardus sutampančius su sąrašo stulpelių antraščių vardais:

pažymime sąrašą B2:D6 - antraščių eilutę ir visas eilutės su duomenimis.

vykdome meniu komandų seką Insert > Name > Create.

Create Names lange įjungiame Top Row indikatorių – renkamės stulpelių vardus iš antraščių eilutės. Suteikiame stulpeliams vardus paspaudę Ok.

sąrašo stulpeliams suteikti vardai, jie atatinka sąrašo stulpelių antraštes.

1

1

1

2

3

4

1

2

3

4

vardo suteikimas langeliui ar langeli masyvui
Vardo suteikimas langeliui ar langelių masyvui

Užduotis: suteikti langelių masyvui B3:B6 vardą pr_kodas.

pažymime langelių masyvą (mūsų atveju langelių masyvą - B3:B6);

vykdome meniu komandų seką Insert > Name > Define.

Define Name lange Names in worksbook laukelyje įvedame langelių masyvo vardą = pr_kodas ir patvirtiname šį vardą paspaudę mygtuką Add.

Vėliau šį vardą galėsime naudoti formulėse nustatant langelį ar langelių masyvą. Pavyzdyje langelių masyvo vardas pr_kodas yra naudojamas paieškos vektoriui nustatyti (Lookup_vector parametras).

Panašiai vardas suteikiamas ir laukeliui. Pažymimas reikalingas laukelis ir vykdomi punktai , .

1

2

3

4

2

3

1

2

3

4

langelio ar langeli masyvo vardo terpimas formul
Langelio ar langelių masyvo vardo įterpimas į formulę

Užduotis: vieno stulpelio langelių masyvo vardą pr_kodas įterpti į paieškos funkciją Lookup kaip paieškos vektoriaus Lookup_vector parametrą.

pradedame formuoti funkciją Lookup

nustatome įvedimą į Lookup_vector parametro langelį

vykdome meniu komandų seką Insert > Name > Paste.

Paste Name lange pasirenkame langelių masyvo vardą - pr_kodas ir įterpiame vardą į formulę paspaudę mygtuką Ok.

Rezultatas: langelių masyvo vardas pr_kodas yra naudojamas kaip paieškos vektoriaus - Lookup_vector parametras.

1

2

3

4

5

1

3

4

2

5

formato nustatymas priklausomai nuo langelio turinio
Formato nustatymas priklausomai nuo langelio turinio

Užduotis: Nustatyti langelių masyvui B4:B8 automatinį formatavimą. Neigiamiems (1-3) pažymiams langelio fonas – rausvas; vidutiniams (4-7) – melsvas, geriems (8-10) – žalsvas ir likusiems - automatinis

pažymime laukelių masyvą B4:B8

vykdome meniu komandų seką Insert > Conditional Formatting.

Conditional Formatting lange pasirenkame sąlygą between bei jos ribas nuo 1 iki 3 ir spaudžiame mygtuką Format.

Format cells langelyje renkamės lapelį Patern, pasirenkame fono spalvą ir spaudžiame mygtuką Ok.

spaudžiame mygtuką ADD. Dėmesio: galime nustatyti tik tris skirtingus formatus.

kartojame , ir punktus dėl vidutinių (4–7) ir gerų (8–10) pažymių.

1

2

3

4

5

6

3

4

5

1

2

4

3

5

5

langeli masyvo u pildymas sekomis
Langelių masyvo užpildymas sekomis

Užduotis: Užpildyti langelių masyvą B2:B6 duomenų seka. Pirmo sekos nario reikšmė 1. Kiekvieno sekančio sekos nario reikšmę reikia padidinti 1, tai yra pagal aritmetinę progresiją. Seką baigti pildyti, kai reikšmė pasieks 4.

įrašome pradinę reikšmę (1)į laukelį B2. Pažymime laukelių masyvą B4:B8

vykdome meniu komandų seką Edit > Fill > Series.

Series lange pasirenkame tipą Type= Linear, žingsnio reikšmę Step value=1 bei pabaigos reikšmęStop value=4 ir spaudžiame mygtuką Ok.

rezultatas - užpildyta seka.

galima užpildyti seką naudojant dešinį pelės mygtuką. Įrašome pradinę reikšmę (1)į laukelį B2.

taške spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir braukiame iki langelio B6, atleidžiame pelės mygtuką ir atsidariusiame lange pasirenkame eilutę Series. Vykdome punktą . rezultatas - užpildyta seka.

1

2

3

4

5

6

5

6

4

3

1

2

3

4

langeli bloko u pildymas sekomis pelyt s pagalba
Langelių bloko užpildymas sekomis pelytės pagalba

Užduotis 1: Užpildyti langelių bloką B2:G2 duomenų seka – 1, 3, 5, 7, 9 ir 11.

Įrašome pradines reikšmes:į laukelį B2 – 1, o į langelį C2 - 3. Pažymime langelių bloką B4:B8

Vedame pelytę prie pažymėto bloko apatinio dešinio kampo , kai pelės žymeklis įgauna formą , spaudžiame kairį pelytės mygtuką ir braukiame iki langelio G2 čia atleidžiame pelės mygtuką.

Rezultatas.

Užduotis 2: Užpildyti langelių bloką B2:G2 duomenų seka – 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Įrašome pradinę reikšmęį laukelį B2 – 1. Pažymime langelį B2 ir vedame pelytę prie langelio apatinio dešinio kampo, kai pelės žymeklis įgauna formą spaudžiame CTRL klavišą ir kai pelės žymeklis įgauna formąspaudžiamekairį pelytės mygtuką ir braukiame iki langelio G2 čia atleidžiame pelės mygtuką.

Rezultatas.

Dėmesio!Kiti sekų pildymo pildymo būdai

1

2

2

1

3

4

6

5

7

8

5

1

2

6

1

3

7

4

8

r meli brai ymas
Rėmelių braižymas

Užduotis: nubraižyti rėmelius sąrašo tipo duomenų masyvui B2:D6. Storiausia linija reikia nubrėžti sąrašo išorines linijas, sąrašo antraštę reikia atskirti nuo duomenų eilučių o prekės stulpelį atskirti nuo Kainos stulpelio. Vidutine linija reikia atskirti Kainos ir Pavadinimo stulpelius. Ploniausa linija reikia atskirti duomenų eilutes.

pažymime laukelių masyvą B4:B8

vykdome meniu komandų seką Format > Cells arba spragteliame dešiniu pelės klavišu pažymėtame lauke ir pasirenkame eilutę Format cells. Atvertame Format cells langelyje pasirenkame lapelį Border

Border lango Style langelyje pasirenkame linijos tipą - storiausią liniją ir spaudžiame mygtuką arba išorines linijas Border langelyje. Taip nubrėžiame išorinį rėmelį.

pažymime masyvą C2:C6 ir vykdome eilutę . Pasirenkame liniją ir spaudžiame mygtuką arbaliniją Border langelyje. Pasirenkame liniją ir spaudžiame mygtuką arba liniją Border langelyje.

pažymime masyvą B3:D6 ir vykdome eilutę . Pasirenkame liniją ir spaudžiame mygtuką arbaliniją Border langelyje. Pasirenkame liniją ir spaudžiame mygtuką arba liniją Border langelyje.

Rezultatas.

1

2

3

3

1

4

2

3

2

2

3

5

2

1

4

3

5

6

1

5

2

1

3

5

2

3

4

6

1

4

2

3

Format cells Border lapelis

laukeli apjungimas
Laukelių apjungimas

Užduotis: apjungti laukelius ir išdėstyti tekstą laukeliuose kaip parodyta pavyzdyje .

pažymime laukelių masyvą B2:B3.

vykdome meniu komandų seką Format > Cells arba spragteliame dešiniu pelės klavišu pažymėtame lauke ir atsidariusiame lange pasirenkame eilutę Format cells. Atvertame Format cells lange renkamės Alignment lapelį ir įjungiame Merge Cells indikatorių. Paspaudus mygtuką Ok langeliai apjungiami. Paprasčiau galime apjungti pažymėtus langelius paspaudę Format įrankių juostos mygtuką .

panašiai apjungiame C2:C3, D2:D3, E1:F1 ir G2:G3 langelių masyvus.

pažymime masyvą B2:G3, anksčiau minėtais būdais atveriame Format cells langą ir renkamės Alignment lapelį. Text alignment sekcijoje nustatome Horizontal>Center ir Vertical<Center. Leidžiame langelyje netelpantį tekstą išdėstyti kitoje eilutėje – įjungiame Wrap text indikatorių. Spaudžiame Ok.

C4:C5Horizontal>Left ir Vertical<Center;B4:B5;C4:C5;E4:G5Horizontal>Center ir Vertical<Center.

5

1

2

2

4

3

3

4

5

1

2

3

4

5

Format cells Alignment lapelis

langeli apjungimas ir teksto i d stymas
Langelių apjungimas ir teksto išdėstymas

Užduotis: apjungti laukelius ir išdėstyti tekstą laukeliuose kaip parodyta pavyzdyje .

pažymime laukelių masyvą B2:B4.

vykdome meniu komandų seką Format > Cells arba spragteliame dešiniu pelės klavišu pažymėtame lauke ir atsidariusiame lange pasirenkame eilutę Format cells.

Atvertame Format cells lange renkamės Alignment lapelį ir įjungiame Merge Cells indikatorių . Paspaudus Ok langeliai apjungiami. Galime apjungti pažymėtus langelius paspaudę Format įrankių juostos mygtuką .

panašiai apjungiame B2:B4, C2:C4, D2:G2, D3:G3, H2:H4 ir I2:I4 langelių masyvus.

pažymime masyvą B2:G4, atveriame Format cells langą ir renkamės Alignment lapelį.

Text alignment sekcijoje nustatome teksto išlyginimą langelyje Horizontal>Center ir Vertical<Center.

Text control sekcijoje leidžiame langelyje netelpantį tekstą išdėstyti kitoje eilutėje, įjungiame Wrap text indikatorių . Spaudžiame Ok.

5

1

2

2

3

3

4

1

4

5

6

2

7

3

8

1

2

3

4

5

2

Format cellsAlignment lapelis

3

Teksto orientavimas

1

teksto orientavimas langeliuose
Teksto orientavimas langeliuose

Užduotis: orientuoti pavyzdžio langelių bloko H2:I4 tekstą kaip parodyta piešinyje . Apjungtame langelyje H2:H4 yra tekstas “Vidurkis”, I2:I4 – “Praleista pamokų”

pažymime langelių bloką H2:I4.

vykdome meniu komandų seką Format > Cells arba spragteliame dešiniu pelės klavišu pažymėtame lauke ir atsidariusiame lange pasirenkame eilutę Format cells. Atvertame Format cells lange renkamės Alignment lapelį.

Orientation sekcijoje kairiu pelės klavišu vesdami teksto orientavimo rankenėlę nustatome teksto pasukimo kampą langelyje. Galime laukelyje Degrees tiesiogiai įvesti teksto pasukimo kampą laipsniais.

Text alignment sekcijoje nustatome teksto išlyginimą langelyje Horizontal>Center ir Vertical<Center.

Text control sekcijoje leidžiame langelyje netelpantį tekstą išdėstyti kitoje eilutėje, įjungiame Wrap text indikatorių .

Paspaudžiame mygtuką Ok.

1

5

1

2

2

4

3

3

1

2

4

3

5

4

6

1

2

3

4

1

2

5

3

Format cellsAlignment lapelis

4

Langelių apjungimas

datos ir laiko eil s numeris
Datos ir laiko eilės numeris

Datos ir laiko eilės numeris yra koduojamas realiu skaičiumi, kurio sveikoji dalis nurodo dienos numerį, o trupmeninė dalis - paros laiką.

Sveikoji skaičiaus dalis yra dienos numeris ir gali kisti nuo 1 iki 2958465; nuo 1900.01.01 iki9999.12.31Trupmeninė skaičiaus dalys yra laikas ir gali kisti nuo 0 iki 99999; nuo 00:00:00 iki23.59.59

Sveikoji skaičiaus dalis: 1 reiškia datą - 1900 m. sausio mėn.01 d.; 1900.01.01 Sveikoji skaičiaus dalis: 2958465 reiškia datą - 9999 m. gruodžio mėn. 31 d.; 9999.12.31

Trupmeninė skaičiaus dalis .0 reiškia laiką - 00 val. 00 min. 00 sek. 00:00:00Trupmeninė skaičiaus dalis .99999 reiškia laiką - 23 val. 59 min. 59 sek. 23:59:59

Kadangi datos ir laiko eilės numeris yra saugomas realaus skaičiaus formate, tai su juo galime atlikti įvairius aritmetinius veiksmus.