praistorija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praistorija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praistorija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Praistorija - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Praistorija. Definicija. Praistorija je period prošlosti ljudskog roda, od nastanka prvih ljudi do pojave prvih pisama. Ovaj period deli se prema materijalu od kojeg su izradjivana orudja i oružja i načinu njegove obrade na: Starije kameno doba (paleolit) Srednje kameno doba (mezolit)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Praistorija


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definicija
Definicija
 • Praistorija je period prošlosti ljudskog roda, od nastanka prvih ljudi do pojave prvih pisama.
 • Ovaj period deli se prema materijalu od kojeg su izradjivana orudja i oružja i načinu njegove obrade na:
 • Starije kameno doba (paleolit)
 • Srednje kameno doba (mezolit)
 • Mladje kameno doba (neolit)
 • Metalno doba, koje se deli na: bakarno doba, bronzano doba i gvozdeno doba
faze u razvoju oveka
Faze u razvoju čoveka
 • Starost ljudskog roda procenjuje se na oko 3,5 miliona godina, a prva čovekolika bića pojavila su se na prostoru istočne Afrike
 • Fazama u razvoju čoveka bavi se paleontologija
 • Prelazni tip čovekolikog bića, izmedju čoveka i majmuna pripada grupi hominida
 • Najpoznatiji izumrli rod hominida pripada grupi australopitekus (južni majmun)
 • Najpoznatiji fosil australopitekusa otkriven je 1974.god., otkrio ga je američki paleontolog Donald Johanson i dobio je naziv “Lusi”, po u toj vreme popularnoj pesmi Bitlsa Lucy in the Sky with Diamonds
slide5
Pre oko 2.000.000 godina pojavljuje se prvi pravi čovek (homo)
 • Ono što ga je činilo čovekom bila je veština pravljenja orudja
 • Zato su ga naučnici nazvali Homo habilis (vešti čovek)
 • Koristio je vatru za grejanje, ali samo ako je pronadje u prirodi
 • Živeo je u hordama, u prirodnim skloništima, ali nije ulazio u pećine
slide6
Pre oko 1.600.000 godina pronadjen je Homo erectus (uspravni čovek)
 • On je pravio kvalitetnija orudja od prethodnika
 • Napustio je afrički kontinent i prebacio se u Aziju i manjim delom Evropu
 • Najpoznatije podvrste homo erectusa su:
 • Javanski čovek (otkriven na ostrvu Javi, Indonezija) i
 • Pekinški čovek (otkriven u blizini Pekinga)
slide7
Poseban tip praistorijskog čoveka naziva se neandertalac (po dolini reke Neander u Nemačkoj)
 • Pojavljuje se pre oko 120.000 godina
 • On je bio odličan lovac, živeo je u pećinama
 • Prvi je sahranjivao mrtve uz odredjene ceremonije, prvi je praistorijski čovek koji je živeo u okviru porodice
 • Izumrli su pre oko 30.000 godina, ne zna se zašto, ostaci su se verovatno pomešali sa homo sapiensom
slide8
Pre oko 300.000 godina pojavljuje se Homo sapiens (razumni čovek)
 • Njegova osnovna karakteristika bila je govor
slide9
Daljim razvojem, pre oko 35.000 godina nastaje homo sapiens sapiens (veoma razumni čovek), odnosno savremeni čovek
 • Najpoznatija podvrsta homo sapiens sapiensa je kromanjonac (dobio je ime po pećini Kromanjon u Francuskoj
paleolit
Paleolit
 • Ovo je najduži period u prošlosti ljudskog roda, trajao je od oko 3 miliona do oko 10.000 god. p.n.e.
 • Obeležio ga je nastanak i razvoj hominida i pojava prvih orudja i oružja
 • U ovom periodu ljudi su živeli u pećinama
 • Ovladali su korišćenjem vatre
 • Hranili su se lovom i sakupljanjem plodova
 • U pećinama su otkriveni crteži životinja, primeri praistorijske umetnosti, najpoznatiji primeri su u pećinama Altamira u Španiji i Lasko u Francuskoj
slide12
Ljudi su u paleolitu živeli u zajednicama, koje se zovu čopori ili horde, najnižim oblicima društvene organizacije
 • U hordama su se mešali elementi životinjskog i ljudskog, u hordi je čovek sazrevao i sociološki i biološki napredovao prema ljudskom obliku
 • U potrazi za hranom i vodom čovek se selio sa mesta na mesto i takav oblik života zove se nomadski
mezolit
Mezolit
 • Srednje kameno doba, koje je počelo krajem ledenog doba, oko 10.000 godina p.n.e. i završava se pojavom zemljoradnje, odnosno početkom mladjeg kamenog doba
 • Kraj mezolita varira u zavisnosti od područja, neolit najranije počinje na prostoru Bliskog istoka
 • U ovom periodu ljudi i dalje žive u pećinama, ali i već grade prva trajna naselja
 • Iz ovog perioda potiče nalazište Lepenski vir
 • Arheološka iskopavanja na prostoru Djerdapske klisure organizovao je čuveni srpski arheolog Dragoslav Srejović
 • Naselja na ovom prostoru izgradjena su izmedju 6.500 i 5.500.god. p.n.e.
neolit
Neolit
 • Mladje kameno doba, čija su glavna obeležja početak zemljoradnje i stočarstva, kao i pojava stalnih naselja, čime umesto nomadskog načina ljudi prelaze na sedelački način života
 • Ljudi su živeli u zemunicama i sojenicama
 • Za razliku od paleolita, društvo se delilo po krvnom srodstvu na: rodove, bratstva i plemena
 • Veruje se da je grad Jerihon, u Palestini, najstarije naselje na zemlji i potiče iz ovog perioda
slide18
Najznačajnija nalazišta na Balkanu iz ovog perioda su: Starčevo (kod Pančeva) i Vinča (okolina Beograda)
 • Čuveni spomenici iz ovog perioda su megalitski spomenici (monumentalne kamene gradjevine, načinjene od ogromnih stena)
 • Najpoznatiji spomenik te vrste je Stounhendž, ne zna mu se tačna namena, ali se pretpostavlja da je služio paganskim ritualima
metalno doba
Metalno doba
 • Ovaj period deli se na: bakarno doba, bronzano doba (legura bakra i kalaja) i gvozdeno doba
 • U ovom periodu pojavljuju se trgovina i zanatstvo, trgovina se obavljala razmenom proizvoda
 • Bakarno doba vezuje se za 3.milenijum p.n.e., orudja od bakra bila su suviše krta i lako su se lomila
 • Zato su ljudi oko 2.200.god. p.n.e. bakar počeli da mešaju sa kalajem i tako nastaje bronza
 • Smatra se da gvozdeno doba počinje negde oko 1000.god. p.n.e, na prostoru Bliskog istoka
 • Prvi narod koji je koristio gvoždje bili su Hetiti na prostoru Male Azije, koji su uspešno čuvali tajnu proizvodnje gvoždja, već negde od 1500.god. p.n.e.
 • U Evropi se gvoždje prvo pojavljuje na grčkim ostrvima otprilike u 12.veku p.n.e