slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12. - PowerPoint PPT Presentation


  • 157 Views
  • Uploaded on

A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12. Tervezési alapdokumentumok, A TÁMOP prioritások bemutatása Várható TÁMOP pályázatok civileknek 2007-2008-ban Újszerű elemek a végrehajtásban. Tartalom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban

Somberek , 2007.június 12.

tartalom
Tervezési alapdokumentumok,

A TÁMOP prioritások bemutatása

Várható TÁMOP pályázatok civileknek 2007-2008-ban

Újszerű elemek a végrehajtásban

Tartalom
tervez si dokumentumok
Az alap: 2020-ig terjedő időtávban:

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció

Országos Területfejlesztési Koncepció

Mindkettőt az OGY elfogadta.

2007-2013-as nemzeti stratégia referenciakeret:Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)

Operatív programok- jóváhagyás tavasszal, de a pályázatok ettől függetlenül indíthatóak

Akciótervek: végrehajtási alapdokumentumok

Egyéb dokumentumok

Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv)

Új Magyaro. Vidékfejlesztési Stratégiai Terv

Fenntartható Fejlődés Stratégiája

Tervezési dokumentumok
hum ner forr s fejleszt si operat v programok
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – az TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések

Az OP-k a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóságok) koordinációjával, az OKM, az SZMM, az EÜM együttműködésével készülnek.

Humánerőforrás-fejlesztési operatív programok
a tamop f bb programjai a hum n szolg ltat sok ter let n
A munkába állást segítő szolgáltatások kiterjesztése, minőségének és hatékonyságának javítása

Munkaerőpiaci aktivizálás, megelőzés és képzés

Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése

A munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését segítő munkaerő-piaci képzés, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások

Átfogó (azaz a különféle munkaerő-piaci támogatásokat és szolgáltatásokat „csomagba” rendező) foglalkoztatási programok

Foglalkoztatást ösztönző támogatások (például: START program kiterjesztése)

Fogyatékkal élők emberek integrált foglalkoztatásának támogatása

Mobilitási támogatás

Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

A TAMOP főbb programjai a humán szolgáltatások területén
a tamop f bb programjai a szoci lis szolg ltat sok t rsadalmi befogad s ter let n
A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása

Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok

A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerőpiaci integrációjának integrációjuk előmozdítása érdekében

A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erősítése

Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés

Egészségügyi szolgáltatások szerkezeti átalakításának támogatása

A társadalom védekező képességének javítása közösségi bűnmegelőzési programokkal

A TAMOP főbb programjai a szociális szolgáltatások, társadalmi befogadás területén
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben i
TÁMOP 1.4.1

Alternatív munkaerőpiaci programok átmeneti támogatása

Célcsoport: foglalkoztatási célú non-profit szervezetek

Támogatható tevékenységek: kiválasztás, motiválás, pályaorientáció, tanácsadás, felzárkóztatás; tanulási és munkamotivációinak erősítése, a kulcsképességek fejlesztése, foglalkoztatással összekapcsolt képzés, gyakorlati és elméleti oktatás, a foglalkoztatás során előállított termékek vagy a szolgáltatások értékesítése, elhelyez(ked)és előkészítése, a leendő munkáltatók felkészítése a képzésből kilépők (el)fogadására, munkahelyi beilleszkedésének támogatására, az elhelyezkedés segítése, nyomon követés, utógondozás, munkahelyi beilleszkedés segítése, mentális, szociális szolgáltatások nyújtása, családbarát szolgáltatások, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások (pl. gyerekfelügyelet biztosítása),

Rendelkezésre álló keret (2007-2008): 3395 millió Ft

Várható meghirdetés: 2007. II. félév

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben I
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben ii
TÁMOP 2.6.2

Civil szervezetek felkészítése az akkreditációra

Célcsoport: azon civil szervezetek, akik vállalják a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó akkreditációt

Támogatható tevékenységek: munkatársak képzése, szakmai kapacitások fejlesztése a kapcsolódó kiemelt program intézményével szoros együttműködésben

Rendelkezésre álló keret: 2742 millió Ft

Várható meghirdetés: 2008.

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben II
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben iii
TÁMOP 5. prioritás

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja

Célcsoport: Önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, kistérségi társulás által működtetett intézmények, civil, non-profit és egyházi szervezetek, illetve ezek konzorciumai

Támogatható tevékenységek: 1. A foglalkoztathatóság javítása kapcsán: résztvevők kiválasztása, motiválása, tanácsadás, mentorálás, egyéni fejlesztés, egészségi állapot javítása, képzés (szakképzés és alapkészségek fejlesztése), felkészítés a munkavállalásra,foglalkoztatási lehetőségek, munkában maradás segítése, járulékterhek támogatása a munkaadók részére, alternatív foglalkoztatási formák, kockázatviselés támogatása a munkaadók részére.

2. A foglalkoztatás eléréséhez és megtartásához az önálló lakhatás támogatása kapcsán: Félutas lakhatási megoldások

3. A foglalkoztatás és lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munka költségei.

Rendelkezésre álló keret:1740 millió Ft

Várható meghirdetés: 2008.

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben III
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben iv
TÁMOP 5. prioritás

Anti-diszkriminációs műsorok, jogvédő tevékenység, kampányok támogatása

Célcsoport: Referenciával rendelkező civil szervezetek és profitorientált szervezetek

Támogatható tevékenységek:televíziós műsorok, riportok készítése, roma és fogyatékossággal élő műsorkészítők, műsorvezetők és színészek képzése és alkalmazása, reklámfilmek, óriásplakátok, újsághirdetések, cikkek, kiadványok, ismertetők, támogató kutatások készítése, jogi tanácsadás, jogsegélyszolgálat, a jogsértést elszenvedett vagy azzal fenyegetett fél vagy csoport támogatása (zaklatás, megtorlás elleni védelem), diszkriminációs ügyek bizonyítására tényfeltárás, tesztelés

Rendelkezésre álló keret: 706 millió Ft

Várható meghirdetés: 2008

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben IV
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben v
TÁMOP 5. prioritás

Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére

Célcsoport: Helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, civil szervezetek bevonásával

Támogatható tevékenységek: kapcsolódva a Gyermekesély zászlóshajó programhoz és az integrált helyi gyerek- és ifjúságpolitikához preventív célú gyerek – és ifjúsági programok a következő elemekkel (példa),

családterápiás módszerek elterjesztése,

szülői szerepre való felkészítést célzó fejlesztések

a gyerekek készségeit fejlesztő szabadidős lehetőségek

a szakemberek együttműködéseinek fejlesztése

a jelzőrendszer hatékonyabb működtetése,

hiányzó szaktudások pótlására ingyenesen hívható back-office szolgáltatások működtetése

Rendelkezésre álló keret 1210 millió Ft

Várható meghirdetés : 2008 .II negyedév

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben V
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben vi
TÁMOP 5. prioritás

Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása

Célcsoport : civil szervezetek

Támogatható tevékenységek: helyi fejlesztési programok támogatása, tapasztalatcsere, hazai viszonyokhoz illeszkedő modellek, innovatív, példaértékű projektek, helyi fórumok létrehozása, tolerancia programok, állampolgári részvételt, aktivitást erősítő programok, kiadványok, önkéntes programok megvalósítása

Rendelkezésre álló keret: 650 millió Ft

Várható meghirdetés: 2008

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben VI
j b r lati konstrukci automatikus rt kel s
16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM rendelet alapján

„Normatív jellegű” támogatások esetében

Döntés KSZ hatáskörben, bíráló bizottság nélkül, a benyújtott dokumentumok alapján

Előnyei:

Mellékletek száma minimális

Még kevesebb adminisztratív teher

Elektronikus benyújtás

Folyamatos értékelés

Gyors döntés

Új bírálati konstrukció- automatikus értékelés
j elem az el k sz t sben t rsadalmi egyeztet s
Szakmai érdekképviseletek, társadalmi partnerek

A pályázat szakmai színvonalának biztosítása érdekében

Írásos véleményezés és kerekasztal megbeszélés

Közvetlen visszajelzés a kiíró számára

Nem csak a pályázatok, hanem az akciótervek esetében is sor kerül rá

Új elem az előkészítésben- társadalmi egyeztetés
int zm nyi s elj r srendi v ltoz sok
Tényleges egyablakos rendszer

A KSZ-ek szélesebb döntési jogkörrel rendelkeznek

Kifizetések rendszere változik

Egyszerűsített elszámolások

Féléves jelentések

Adminisztrációs terhek csökkenek

Elektronikus pályázatbenyújtás

Szerződéskötés

Fenntartási jelentés

Intézményi és eljárásrendi változások
a p ly zati ki r sok temez se
Első nagy pályázati hullám : augusztus - szeptember, a feltételek figyelembevételével:

A végrehajtói intézményi háttér biztosítása

Megfelelő jogszabályi környezet

Egymásra épülő fejlesztések esetén a beválás vizsgálata

Az OP-k, AT-k és zászlóshajó programtervek véglegesítése

November vége: az akciótervek első felülvizsgálata, döntés új programok indításáról

A pályázati kiírások ütemezése
slide19
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Kiss Csaba

Szakmai tanácsadó

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.Telefon: 06 1 354-3860Fax: 06 1 354-3911

www.hefop.hu