slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12. - PowerPoint PPT Presentation


  • 157 Views
  • Uploaded on

A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12. Tervezési alapdokumentumok, A TÁMOP prioritások bemutatása Várható TÁMOP pályázatok civileknek 2007-2008-ban Újszerű elemek a végrehajtásban. Tartalom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12.' - talulah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban

Somberek , 2007.június 12.

tartalom
Tervezési alapdokumentumok,

A TÁMOP prioritások bemutatása

Várható TÁMOP pályázatok civileknek 2007-2008-ban

Újszerű elemek a végrehajtásban

Tartalom
tervez si dokumentumok
Az alap: 2020-ig terjedő időtávban:

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció

Országos Területfejlesztési Koncepció

Mindkettőt az OGY elfogadta.

2007-2013-as nemzeti stratégia referenciakeret:Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)

Operatív programok- jóváhagyás tavasszal, de a pályázatok ettől függetlenül indíthatóak

Akciótervek: végrehajtási alapdokumentumok

Egyéb dokumentumok

Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv)

Új Magyaro. Vidékfejlesztési Stratégiai Terv

Fenntartható Fejlődés Stratégiája

Tervezési dokumentumok
hum ner forr s fejleszt si operat v programok
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – az TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések

Az OP-k a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóságok) koordinációjával, az OKM, az SZMM, az EÜM együttműködésével készülnek.

Humánerőforrás-fejlesztési operatív programok
a tamop f bb programjai a hum n szolg ltat sok ter let n
A munkába állást segítő szolgáltatások kiterjesztése, minőségének és hatékonyságának javítása

Munkaerőpiaci aktivizálás, megelőzés és képzés

Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése

A munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését segítő munkaerő-piaci képzés, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások

Átfogó (azaz a különféle munkaerő-piaci támogatásokat és szolgáltatásokat „csomagba” rendező) foglalkoztatási programok

Foglalkoztatást ösztönző támogatások (például: START program kiterjesztése)

Fogyatékkal élők emberek integrált foglalkoztatásának támogatása

Mobilitási támogatás

Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

A TAMOP főbb programjai a humán szolgáltatások területén
a tamop f bb programjai a szoci lis szolg ltat sok t rsadalmi befogad s ter let n
A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása

Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok

A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerőpiaci integrációjának integrációjuk előmozdítása érdekében

A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erősítése

Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés

Egészségügyi szolgáltatások szerkezeti átalakításának támogatása

A társadalom védekező képességének javítása közösségi bűnmegelőzési programokkal

A TAMOP főbb programjai a szociális szolgáltatások, társadalmi befogadás területén
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben i
TÁMOP 1.4.1

Alternatív munkaerőpiaci programok átmeneti támogatása

Célcsoport: foglalkoztatási célú non-profit szervezetek

Támogatható tevékenységek: kiválasztás, motiválás, pályaorientáció, tanácsadás, felzárkóztatás; tanulási és munkamotivációinak erősítése, a kulcsképességek fejlesztése, foglalkoztatással összekapcsolt képzés, gyakorlati és elméleti oktatás, a foglalkoztatás során előállított termékek vagy a szolgáltatások értékesítése, elhelyez(ked)és előkészítése, a leendő munkáltatók felkészítése a képzésből kilépők (el)fogadására, munkahelyi beilleszkedésének támogatására, az elhelyezkedés segítése, nyomon követés, utógondozás, munkahelyi beilleszkedés segítése, mentális, szociális szolgáltatások nyújtása, családbarát szolgáltatások, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások (pl. gyerekfelügyelet biztosítása),

Rendelkezésre álló keret (2007-2008): 3395 millió Ft

Várható meghirdetés: 2007. II. félév

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben I
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben ii
TÁMOP 2.6.2

Civil szervezetek felkészítése az akkreditációra

Célcsoport: azon civil szervezetek, akik vállalják a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó akkreditációt

Támogatható tevékenységek: munkatársak képzése, szakmai kapacitások fejlesztése a kapcsolódó kiemelt program intézményével szoros együttműködésben

Rendelkezésre álló keret: 2742 millió Ft

Várható meghirdetés: 2008.

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben II
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben iii
TÁMOP 5. prioritás

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja

Célcsoport: Önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, kistérségi társulás által működtetett intézmények, civil, non-profit és egyházi szervezetek, illetve ezek konzorciumai

Támogatható tevékenységek: 1. A foglalkoztathatóság javítása kapcsán: résztvevők kiválasztása, motiválása, tanácsadás, mentorálás, egyéni fejlesztés, egészségi állapot javítása, képzés (szakképzés és alapkészségek fejlesztése), felkészítés a munkavállalásra,foglalkoztatási lehetőségek, munkában maradás segítése, járulékterhek támogatása a munkaadók részére, alternatív foglalkoztatási formák, kockázatviselés támogatása a munkaadók részére.

2. A foglalkoztatás eléréséhez és megtartásához az önálló lakhatás támogatása kapcsán: Félutas lakhatási megoldások

3. A foglalkoztatás és lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munka költségei.

Rendelkezésre álló keret:1740 millió Ft

Várható meghirdetés: 2008.

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben III
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben iv
TÁMOP 5. prioritás

Anti-diszkriminációs műsorok, jogvédő tevékenység, kampányok támogatása

Célcsoport: Referenciával rendelkező civil szervezetek és profitorientált szervezetek

Támogatható tevékenységek:televíziós műsorok, riportok készítése, roma és fogyatékossággal élő műsorkészítők, műsorvezetők és színészek képzése és alkalmazása, reklámfilmek, óriásplakátok, újsághirdetések, cikkek, kiadványok, ismertetők, támogató kutatások készítése, jogi tanácsadás, jogsegélyszolgálat, a jogsértést elszenvedett vagy azzal fenyegetett fél vagy csoport támogatása (zaklatás, megtorlás elleni védelem), diszkriminációs ügyek bizonyítására tényfeltárás, tesztelés

Rendelkezésre álló keret: 706 millió Ft

Várható meghirdetés: 2008

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben IV
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben v
TÁMOP 5. prioritás

Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére

Célcsoport: Helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, civil szervezetek bevonásával

Támogatható tevékenységek: kapcsolódva a Gyermekesély zászlóshajó programhoz és az integrált helyi gyerek- és ifjúságpolitikához preventív célú gyerek – és ifjúsági programok a következő elemekkel (példa),

családterápiás módszerek elterjesztése,

szülői szerepre való felkészítést célzó fejlesztések

a gyerekek készségeit fejlesztő szabadidős lehetőségek

a szakemberek együttműködéseinek fejlesztése

a jelzőrendszer hatékonyabb működtetése,

hiányzó szaktudások pótlására ingyenesen hívható back-office szolgáltatások működtetése

Rendelkezésre álló keret 1210 millió Ft

Várható meghirdetés : 2008 .II negyedév

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben V
hum n s szoci lis szolg ltat sok az akci tervekben vi
TÁMOP 5. prioritás

Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása

Célcsoport : civil szervezetek

Támogatható tevékenységek: helyi fejlesztési programok támogatása, tapasztalatcsere, hazai viszonyokhoz illeszkedő modellek, innovatív, példaértékű projektek, helyi fórumok létrehozása, tolerancia programok, állampolgári részvételt, aktivitást erősítő programok, kiadványok, önkéntes programok megvalósítása

Rendelkezésre álló keret: 650 millió Ft

Várható meghirdetés: 2008

Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben VI
j b r lati konstrukci automatikus rt kel s
16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM rendelet alapján

„Normatív jellegű” támogatások esetében

Döntés KSZ hatáskörben, bíráló bizottság nélkül, a benyújtott dokumentumok alapján

Előnyei:

Mellékletek száma minimális

Még kevesebb adminisztratív teher

Elektronikus benyújtás

Folyamatos értékelés

Gyors döntés

Új bírálati konstrukció- automatikus értékelés
j elem az el k sz t sben t rsadalmi egyeztet s
Szakmai érdekképviseletek, társadalmi partnerek

A pályázat szakmai színvonalának biztosítása érdekében

Írásos véleményezés és kerekasztal megbeszélés

Közvetlen visszajelzés a kiíró számára

Nem csak a pályázatok, hanem az akciótervek esetében is sor kerül rá

Új elem az előkészítésben- társadalmi egyeztetés
int zm nyi s elj r srendi v ltoz sok
Tényleges egyablakos rendszer

A KSZ-ek szélesebb döntési jogkörrel rendelkeznek

Kifizetések rendszere változik

Egyszerűsített elszámolások

Féléves jelentések

Adminisztrációs terhek csökkenek

Elektronikus pályázatbenyújtás

Szerződéskötés

Fenntartási jelentés

Intézményi és eljárásrendi változások
a p ly zati ki r sok temez se
Első nagy pályázati hullám : augusztus - szeptember, a feltételek figyelembevételével:

A végrehajtói intézményi háttér biztosítása

Megfelelő jogszabályi környezet

Egymásra épülő fejlesztések esetén a beválás vizsgálata

Az OP-k, AT-k és zászlóshajó programtervek véglegesítése

November vége: az akciótervek első felülvizsgálata, döntés új programok indításáról

A pályázati kiírások ütemezése
slide19
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Kiss Csaba

Szakmai tanácsadó

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.Telefon: 06 1 354-3860Fax: 06 1 354-3911

www.hefop.hu