vad h nder fram ver link ping 2013 11 07 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad händer framöver ? Linköping 2013-11-07 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad händer framöver ? Linköping 2013-11-07

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Vad händer framöver ? Linköping 2013-11-07 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Vad händer framöver ? Linköping 2013-11-07. Stina Olofsson, Jordbruksverket. Ytterligare efterfrågestyrning, bl.a. med hjälp av ”rådgivningsexperter ” Fler klimat- och energikartläggningar Nya moduler Hemsidan förnyas. Under 2012-2013. Rådgivningsexperter är viktiga.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vad händer framöver ? Linköping 2013-11-07' - talon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vad h nder fram ver link ping 2013 11 07
Vad händer framöver?Linköping 2013-11-07

Stina Olofsson, Jordbruksverket

under 2012 2013
Ytterligare efterfrågestyrning, bl.a. med hjälp av ”rådgivningsexperter”

Fler klimat- och energikartläggningar

Nya moduler

Hemsidan förnyas

Under 2012-2013
under 2012 20131
Fem nya län är igång med rådgivning

Ökad lantbrukare/LRF- medverkan i projektgrupp och styrgrupp

Ökad fokusering på ekonomi i åtgärderna

Samarbete med Jordbruksverkets vattenenhet om kurser och material

Under 2012-2013
ny r dgivning
Ny rådgivning

Rådgivning om översyn av dränering sätter markfrågan i centrum

Foto: Stina Olofsson

vad v ntar efter 2013
Vad väntar efter 2013?

2014- våren- Rådgivning om:

- energieffektivisering

- utveckling av IPM-modul

- markavvattning

- vattendragsgrupper

2014- hösten- Nytt landsbygdsprogram

vad v ntar efter 20131
Vad väntar efter 2013?

Återkoppling till den egna gården

 • Mina sidor
 • Uppdaterad hemsida
 • Hitta rådgivare
 • Åtgärdsuppföljning
 • GIS- kartverktyg
vilka nationella milj m l
Vilka nationella miljömål?

Miljökvalitetsmålen

 • ”Ingen övergödning”
 • ”Giftfri miljö”
 • ”Begränsad klimatpåverkan”

Målen för ekologisk produktion i Landsbygdsprogrammet

Påverkar inte minst vilken målgrupp som Greppa ska rikta sig till

m len i eu s landsbygdsf rordning
Målen i EU:s landsbygdsförordning

Innovation, miljö samt begränsning av och anpassning till klimatförändringar

Något av de sex prioriterade områdena

1) kunskapsöverföring och innovation

2) ökad konkurrenskraft

3) riskhantering i jordbruket

4) bevarande av jord- o skogsbruksberoende ekosystem

5) övergång till klimattålig ekonomi

6) social och ekonomisk utveckling på landsbygden.

andra m l direktiv f ruts ttningar
Andra mål, direktiv, förutsättningar
 • Förenkling
 • Vattendirektivet och nitratdirektivet
 • Direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel
 • Delegerat Landsbygdsprogram till länsstyrelserna och partnerskap i länen?
 • Finansieringsnivå och finansieringsnivå?
 • Miljöersättningar/ investeringar i Landsbygdsprogrammet
milj r dgivning och greppa n ringen
Miljörådgivning och Greppa Näringen
 • Vattendirektiv, tvärvillkor, Integrerat växtskydd, energieffektivisering, klimatanpassning…..