Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozcvička: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozcvička:

Rozcvička:

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Rozcvička:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rozcvička:

 2. Tajenka: výsledek 729 – 669 2.název početního výkonu 325 + 78 1. 3. název obrazce: 4. jiný název pro odčítání 5. číslo,které je dělitelné pouze 1 a samo sebou 6.společný název pro všechny tyto prostorové geometrické útvary Kdo je to?

 3. Šebrle Roman Narozen : 26.11.1974 v Lanškrouně Vzdělání: střední škola zaměřená na informatiku a výpočetní techniku Sportovní disciplína:atletický desetiboj Sportovní klub: Dukla Praha (od roku 1995 ) Největší sportovní úspěchy: olympijský vítěz ( 2004 ) mistr světa ( 2007 ) světový rekordman ( 9026 b.) mistr Evropy (2002, 2006 ) halový mistr světa ( 2001, 2004 ) více informací např.: www.army.cz, www.vikipedia.cz

 4. V čem se soutěží? Náš dnešní desetiboj: 1.část:- desetinná čísla(+,-,* ) - znaky dělitelnosti - prvočísla - rozklad na součin prvočísel - dělení desetinného čísla celým číslem 2.část:- určení n,D - obvod obdélníku - obsah čtverce - doplňování čísel místo ( deset.č.,dělitelnost) - slovní úloha-deset.č. Atletický desetiboj: 1.den:- běh na 100 m - skok do dálky - vrh koulí - skok do výšky - běh na 400 m 2.den:- běh – 110 m překážek - hod diskem - skok o tyči - hod oštěpem - běh na 1500 m Tak do toho!

 5. Zadání 1.část: 1.Vypočítej písemně: a) 62,85 b) 543,8 c) 5,24 109,7 - 96,54. 3,6 87,026 2. Urči,kterým z čísel 2,3,4,5,6,9,10,25 jsou dělitelná následující čísla: 1905 …….. 880 ……. 900 ……. 3. Urči všechna prvočísla větší než 30 a menší než 50. 4. Rozlož na součin prvočísel: 126 = 80 = 5. Děl bez zkoušky: 492,336 : 52 =

 6. Řešení – 1. část: • a) 259,576 b) 447,26 c) 18,864 2.1905 …….3,5 880 ……2,4,5,10 900 …..2,3,4,5,6,9,10,25 4. 126 = 2 . 63 3 . 21 3 . 7 126 = 2 . 3 . 3 . 7 80 = 2 . 40 2 . 20 2 . 10 2 . 5 80 = 2 . 2 . 2 . 2 . 5 3. 31,37,41,43,47 5.9, 468

 7. Zadání - 2.část: 6. Urči nejmenší společný násobek n a největšího společného dělitele D dvojice čísel 54 a 60. • ABCD: a = 8,2 cm b = 5,7 cm o = … cm 8. Pole tvaru čtverce má stranu 104,5 m.Vypočítej výměru ( obsah ) pole v hektarech.Výsledek zaokrouhli na 2 desetinná místa. 9. Doplň místo číslice. a) 54,3 b) 5 32 . 5 5 Místo hvězdičky doplň 1 0 8 6 číslici tak,aby bylo číslo , dělitelné 3. 10.Terezka nakoupila v samoobsluze máslo za 29,50 Kč,cukr za 18,30 Kč,mouku za 13,80 Kč,2 kg jablek po 35 Kč,1,5 kg pomerančů ( 1 kg stojí 42 Kč ) a čokoládu za 27,50 Kč . Kolik stojí nákup? Zaokrouhli na celé koruny.Stačí Terezce na zaplacení bankovka v hodnotě 200 Kč a jedna kovová mince v hodnotě 50 Kč?

 8. Řešení – 2.část: • 54,60 54 = 2 . 3 . 3 . 3 60 = 2 . 2 . 3 .5 n = 2 . 2 . 3 . 3 . 3 . 5 = 540 D = 2 . 3 = 6 • o = 2 . ( a + b ) o = 2 . ( 8,2 + 5,7 ) o = 2 . 13,9 o = 27,8 o = 27,8 cm Obvod obdélníku měří 27,8 cm. 8.S = a . a S = 104,5 . 104,5 S = 10920,25 S = 10920,25 m = 1,092025 ha = 1,09 ha Pole má výměru asi 1,09 ha. Blížíme se k cíli ! Jdeme do finále!! 2

 9. C Í L a) 54,3. 2 5 27151086 1357,5 b) 5 3 2 : 5 2 3 2 , 5 5 3 2 , 5 8 3 2 • máslo ……………..29,50 Kč cukr ……………….18,30 Kč mouka …………….13,80 Kč jablka …………….. 70,00 Kč ( 2 x 35 Kč ) pomeranče ……… 63,00 Kč ( 1,5 x 42 ) čokoláda ………….27,50 Kč celkem ………… 222,10 Kč = 222 Kč Nákup stál 222 Kč.Terezce peníze na zaplacení nákupu stačí.

 10. Bonus pro vítěze Vítěz = každý , kdo se snažil počítat dle svých možností co nejlépe a chce ještě navíc nějakou odměnu do aktivity • Tatínkovi přišlo k narozeninám gratulovat 5 hostů.Všichni hosté včetně tatínka si navzájem podali ruce.Kolik to bylo celkem stisknutí? • Kolika různými způsoby může padnout součet 9 při hodu 4 kostkami ? ( Pořadí kostek nebereme v úvahu. )

 11. Řešení: • oslava: A B 2.6 způsobů: T 1 + 1 + 1 + 6 C 1 + 1 + 2 + 5 E D 1 + 1 + 3 + 4 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 1 + 2 + 2 + 4 Celkem bylo 15 stisknutí.1 + 2 + 3 + 3 2 + 2 + 2 + 3