Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЗАКОНОДАВЧІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ ПОЛЬ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЗАКОНОДАВЧІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ ПОЛЬ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

ЗАКОНОДАВЧІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ ПОЛЬ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

324 Views Download Presentation
Download Presentation

ЗАКОНОДАВЧІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ ПОЛЬ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ЗАКОНОДАВЧІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ ПОЛЬ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА провідний екологічний аудитор ІЦ «Екосистема», сертифікований експерт проектної документації в частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення Міжнародний екологічний форум «GREEN MIND» м. Київ, 15жовтня 2013 р.

 2. ЗАКОНОДАВЧІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 1991 рік Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»: • проведення екологічної експертизи є обов'язковим у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан навколишнього природного середовища; • реалізація програм, проектів і рішень без позитивного висновку державної екологічної експертизи забороняється. Екологічний розділ «Охорона навколишнього природного середовища» у складі ПКД - згідно з Посібником до СНіП 1.02.01-85.

 3. ЗАКОНОДАВЧІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 1992 рік Наказ Мінприроди України від 03.07.1992 №58 про затвердження «Інструкції по проведенню державної екологічної експертизи»; Наказ Мінприроди України від 08.07.1992 №59 про затвердження «Положення про склад та зміст матеріалів ОВНС»

 4. ЗАКОНОДАВЧІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 1995 рік Закон України «Про екологічну експертизу»: • екологічна експертиза в Україні – вид науково-практичної діяльності; • мета екологічної експертизи – запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей; • завдання екологічної експертизи - встановлення відповідності об’єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил; • здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим для видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

 5. 1995 рік ПКМУ №554 від 27.07.1995 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»; ПКМУ №870 від 31.10.1995 «Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»; ДБН А.2.2.1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування»; Наказ Мінприроди України від 07.06.1995 №55 про затвердження «Інструкції про проведення державної екологічної експертизи»

 6. 1996 рік ПКМУ №644 від 13.06.1996 «Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи»

 7. 1997 рік ДБН А.2.2-3-97 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»

 8. 2001 рік Закон України «Про екологічну експертизу»: • мета екологічної експертизи – запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища; • завдання екологічної експертизи - встановлення відповідності об’єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, будівельних норм і правил. ПКМУ №554 від 27.07.1995 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» із змінами та доповненнями згідно з ПКМУ №142 від 14.02.2001

 9. 2002 рік ПКМУ №483 від 11.04.2002 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи»: - комплексна державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва включає державну екологічну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

 10. 2003 рік ДБН А.2.2.1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»; Наказ Мінприроди України №168 від 18.12.2003 «Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля»

 11. 2006 рік Рекомендації щодо еколого-експертного розгляду органами Мінприроди України документації стосовно «Об’єктів підвищеної громадської уваги», затверджені першим заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України 08.12.2006

 12. 2009 рік Зміна №1 до ДБН А.2.2.1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

 13. 2011 рік Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»: - громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій; - до проектної документації на будівництво об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об'єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, додається оцінка існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища;

 14. 2011 рік Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»: - експертиза проектів будівництва проводиться експертними організаціями незалежно від форми власності. При цьому до проведення експертизи залучаються (в тому числі на підставі цивільно-правових договорів) експерти з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, які пройшли професійну атестацію, що проводилася із залученням представників відповідних центральних органів виконавчої влади, та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

 15. 2011 рік Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»: • обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, які: 1)належать до IV і V категорій складності, - щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності; 2)споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - в частині міцності, надійності та довговічності; 3) споруджуються із залученням бюджетних коштів, - щодо кошторисної частини проектної документації;

 16. 2011 рік Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»: • встановлення випадків та порядку проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається; • проектна документація на будівництво об'єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами; • закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону

 17. 2011 рік ПКМУ №554 від 27.07.1995 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» із змінами та доповненнями згідно з ПКМУ №142 від 14.02.2001: - пункт 22 в редакції ПКМУ №630 від 06.06.2011 «Проекти будівництва об'єктів, які належать до IV-V категорії складності»

 18. 2011 рік ПКМУ №554 від 23.05.2011 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»; ПКМУ №557 від 27.04.2011 «Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності»; ПКМУ №560 від 11.05.2011 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 19. 2011 рік Закон України «Про екологічну експертизу»: • мета екологічної експертизи – запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах; • завдання екологічної експертизи - встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства;

 20. 2011 рік Закон України «Про екологічну експертизу»: • об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, генетично модифікованих організмів, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища; • екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища

 21. 2012 рік Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»: • затвердження проектної документації на будівництво об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; • до проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, додаються результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища (матеріали оцінки та звіти про оцінку і громадське обговорення)

 22. 2012 рік ДСТУ-НБА.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»: • метою проведення експертизи проектів будівництва є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил щодо екології;

 23. 2012 рік ДСТУ-НБА.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»: • за бажанням замовника будівництва або проектувальника може бути проведена експертиза проектів будівництва об'єктів І-III категорій складності як в цілому, так і за окремими напрямами експертизи та розділами проектної документації для підтвердження правильності прийнятих проектних рішень. В цьому разі виконується експертна оцінка, яка складається у довільній формі, щодо розгляду проектної документації (або її частини) на відповідність/чи не відповідність нормативним вимогам за окремими напрямами, в тому числі екології

 24. 2013 рік ДСТУ-НБВ.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва»: • клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва визначають незалежно за кожною характеристикою можливих наслідків від відмови об’єкту: 1.можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті; 2.можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті; 3.можлива небезпека для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкта; 4. обсяг можливого економічного збитку; 5.можливість втрати об’єктів культурної спадщини; 6.можливість припинення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;

 25. 2013 рік ДСТУ-НБВ.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва»: - виходячи з того, що об’єкти, які відповідно до Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також ті, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, несуть реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, їх слід відносити до V категорії складності згідно з Порядком віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності, визначеним ПКМУ №557 від 27.04.2011.

 26. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!