54 СОУ
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

54 СОУ “Св. ИВан Рилски”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - talon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
54 1332972

54 СОУ“Св. ИВан Рилски”

МИСИЯТА на 54 СОУ „Св. Иван Рилски”е да осигури качествено образование с високо ниво на общообразователната и чуждоезиковата подготовка в съответствие с европейските стандарти, с развитие на интереси, творчески способности и възпитание в общочовешки добродетели с оглед успешна житейска и професионална реализация.


54 2007 2008 1233 1 12 52
54 СОУ е общообразователно училище.В него за 2007/2008 г. се обучават 1233 ученици от 1 до 12 клас в 52 паралелки

54 СОУ е училище със собствен облик, с богат вътрешноучилищен живот, символи, ритуали и традиции в областта на обучението по чужди езици, хуманитарни науки и информационни технологии.


54 1332972
Визията на училището училище.В него за 2007/2008 г. се обучават 1233 ученици от 1 до 12 клас в 52 паралелки

 • Учениците да получават качествена подготовка на европейско ниво

 • Децата със специални образователни потребности да имат равни възможности за обучение и развитие чрез създаване на подкрепяща среда

 • Учителите да имат висока квалификация и мотивация за работа в училище

 • Учениците и учителите да участват активно и да намират изява във всички области на училищния живот

 • Родителите, обществеността и местната власт да са партньори в училищния живот и в управлението на училището


54 1332972
Училището разполага с: училище.В него за 2007/2008 г. се обучават 1233 ученици от 1 до 12 клас в 52 паралелки4 модерно оборудвани компютърни кабинета,


54 1332972

Фитнес зала училище.В него за 2007/2008 г. се обучават 1233 ученици от 1 до 12 клас в 52 паралелки

Зала за тенис на маса


54 1332972
Училището има още: училище.В него за 2007/2008 г. се обучават 1233 ученици от 1 до 12 клас в 52 паралелки

 • 46 кабинета

 • 6 хранилища

 • Библиотека

 • Спортен комплекс – 2 физкултурни салона и спортни площадки

 • Логопедичен кабинет

 • Ученически стол и бюфет

 • Предстои оформянето на ателие по изобразително изкуство и кабинет за дейности по интереси

 • Изградена достъпна архитектурна среда за ученици със СОП: рампа, асансьор и санитарен възел


54 1332972
54 СОУ е училище с утвърдено име в областта на чуждоезиковото обучение и хуманитаристиката.

Активно работят:

 • Литературен клуб

 • Журналистически клуб

 • Клуб по изобразително изкуство

 • Клуб "История на киното"

 • Клуб на знаещите

 • Европейски клуб

 • Спортен клуб "Шампиони“

 • Клуб “Източни култури и японски език”

 • Клуб на WEB-администратора


54 1332972

За организацията и управлението на работата в училище отговаря екипът на административното ръководство - един директор и четирима помощник-директори.

Учениците се обучават от преподавателски екип в състав 92 души.

От тях:

 • 91 преподаватели са с образователна степен бакалавър или магистър

 • Четирима са с І квалификационна степен

 • 14 - с ІІ ПКС

 • 4 - с ІІІ ПКС

 • 2 - ІV ПКС.

 • Един преподавател е аспирант към факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски”.

  В училището работят и двама педагогически съветници.


54 1332972

От преподавателския състав има автори на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература за 5 и 6 клас, 9-12 клас (ЗП и ПП), участници в комисии на МОН и РИО по проблеми на образованието, както и по изработване на учебните програми 9-12 клас (ЗП и ПП) по география и икономика, по свят и личност (ЗП и ПП), хоноровани преподаватели към ГГФ, СУ ”Св. Климент Охридски”.


54 1332972
Проектна дейност автори на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература за 5 и 6 клас, 9-12 клас (ЗП и ПП), участници в комисии на МОН и РИО по проблеми на образованието, както и по изработване на учебните програми 9-12 клас (ЗП и ПП) по география и икономика, по свят и личност (ЗП и ПП), хоноровани преподаватели към ГГФ, СУ ”Св. Климент Охридски”.

От 2006 г. 54 СОУ се включва активно в разработването на проекти

Спечелени са проектите по Националната програма “Училището – територия на учениците”:

 • “Моето училище в мрежата”

 • “Създаване на униформа за учениците и значка с логото на училището”

 • “Изграждане на открита спортна площадка”


54 1332972
“Моето училище в мрежата” автори на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература за 5 и 6 клас, 9-12 клас (ЗП и ПП), участници в комисии на МОН и РИО по проблеми на образованието, както и по изработване на учебните програми 9-12 клас (ЗП и ПП) по география и икономика, по свят и личност (ЗП и ПП), хоноровани преподаватели към ГГФ, СУ ”Св. Климент Охридски”.

Клуб на WEB - администратора


54 1332972
“Създаване на униформа за учениците и значка с логото на училището”


54 1332972

Спечелени проекти към ПКДМСТ при Столична община:

 • Спортен турнир “Балканско сътрудничество (София-Скопие)”, 2006 г.

 • “Изкуството, културата и спорта - възможности за духовно развитие и творческа изява на учениците”, 2007 г.


54 1332972
Партньорско участие по проекти: при Столична община:

 • Проект “Училищен европейски клуб” на Фондация “Пайдея” по програмата ”Развитие на човешките ресурси”

 • Проект “Различни и заедно във футбола, в един отбор, в едно училище” на С.Е.Г.А.

 • Проект “Моето хоби е моя професия” на СЦРД по Национална програма “Да направим училището привлекателно за младите хора”

 • Проект “При баба и дядо на село” на СЦРД по Национална програма “Да направим училището привлекателно за младите хора”

 • “Глобално затопляне” – международен проект по Коменски с участието на училища от Турция, Италия, Испания, Германия, Румъния, Полша и Португалия

 • “Работа в мултиетническа среда” и партньорство на СО и фондация “Стъпка по стъпка”


54 1332972

Успешната работа по проекти осъществява привличането на средства за превръщането на 54 СОУ “Св. Иван Рилски” в модерно и привлекателно място за обучение, възпитание и творчество на нашите деца.


54 1332972
Училището е място за изява на индивидуалните дарования и качества на своите ученици чрез участие в различните клубове


54 1332972
Кръгли маси по различни проблеми индивидуалните дарования и качества на своите ученици чрез участие в различните клубове


54 1332972
Вечер на японското изкуство и култура пред погледа на японското културно аташе


54 1332972
Годишният училищен концерт – територия на таланти, духовност и изява


54 1332972
Благотворителността – форма на превенция на насилието, агресията и престъпността

Коледни подаръци и тържество за децата, лишени от родителски грижи


54 1332972
Традиционен коледен благотворителен бал, търг и базар за ученици, учители, родители и приятели на 54 СОУ


54 1332972
Ритуалите изграждат усещане за принадлежност към една общност и уважение към институцията училище

 • 24 май – ритуал по изпращане на зрелостниците


54 1332972
Ритуал по връчване на дипломите принадлежност към една общност и уважение към институцията училище

 • Младите граждани на София получават дипломите си в Столична община


54 1332972
Качеството на образованието в 54 СОУ гарантира високи резултати на национални и международни състезания


2008 2009
Прием на ученици за учебната 2008-2009 г.

 • След завършен VII клас

 • След завършен VIII клас


54 1332972

Профилиращи предмети: 2008-2009 г.

Английски език

Втори чужд език

Български език и литература

География и икономика

Конкурсни изпити:

-Българскиезики литература20.06.2008г.

-Математика–26.06.2008 г.

Класирането се извършва централизирано по начин, определен в Наредба 11/ 28.03.2005 г.

Срокът на обучение след VII клас е 5 години с интензивно изучаване на профилиращите предмети.

След завършен VII класПрофил Чуждоезиков (Английски език)


54 1332972

Профилиращи предмети 2008-2009 г.:

Английски

Втори чужд език по избор

Български език и литература

География и икономика

Класирането след VIII клас се извършва по бал, образуван от оценките по учебните предмети от Дипломата за основно образование:

АНГЛ.ЕЗИК х 3 + БЕЛ х 2 + ГЕОГРАФИЯ.

След завършен VIII класПрофил Чуждоезиков:


54 1332972

Профилиращи предмети 2008-2009 г.:

Български език и литература

История и цивилизация

Втори чужд език по избор

Свят и личност

Класирането след VIII клас се извършва по бал, образуван от оценките по учебните предмети от Дипломата за основно образование:

БЕЛ х 3 + ИСТОРИЯ х 2 + ГЕОГРАФИЯ

След завършен VIII класПрофил Хуманитарен:


54 1332972
За контакти: 2008-2009 г.

Адрес: гр. София 1220

Ул. „Йордан Хаджиконстантинов”№38

e-mail: school54_sofia@yahoo.com

http:/

zaednoschools.org/54sou/

Директор: 938 10 69

Пом.-директор: 93826 38

Канцелария: 938 11 87


ad