1 / 16

Safari Tech Books

Safari Tech Books. PhDr. Ivana Reznerová Centrum informačních a knihovnických služeb Odbor informační podpory studia a výzkumu i-servis@vse.cz. www.vse.cz/zdroje. www.vse.cz/zdroje. spuštění, informace. Co je Safari Tech Books. plnotextová databáze elektronické knihy

talmai
Download Presentation

Safari Tech Books

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Safari Tech Books PhDr. Ivana Reznerová Centrum informačních a knihovnických služeb Odbor informační podpory studia a výzkumu i-servis@vse.cz

 2. www.vse.cz/zdroje

 3. www.vse.cz/zdroje spuštění, informace

 4. Co je Safari Tech Books • plnotextová databáze • elektronické knihy • tematické zaměření - počítačová věda • přístup pro 3 současně pracující uživatele • možnost libovolné obměny e-knih v měsíčních intervalech

 5. Jednoduché hledání

 6. Práce s výsledky hledání seznam výsledků možnosti filtrování výsledků

 7. Práce s e-knihou vstup do kompletní e-knihy obsah s možností rychlého zobrazení konkrétní části e-knihy

 8. e-mail, tisk aktuální stránky volby zobrazení interaktivní obsah

 9. Pokročilé hledání

 10. formulář pro přehledné zadání více kritérií hledání výběr hledisek hledání

 11. Prohlížení e-knih podle tématu

 12. Žádost o zařazení nové e-knihy do kolekce VŠE http://www.safaribooksonline.com/ vstup do kompletního katalogu e-knih producenta

 13. pole pro zadání dotazu zobrazení všech výsledků „All results for“

 14. pošlete tyto údaje na i-servis@vse.cz

 15. Přístup do databáze:www.vse.cz/zdrojeKonzultace a poradenství:Centrum informačních a knihovnických služeb VŠEi-servis@vse.cz

More Related