helyi rt ket n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HELYI ÉRTÉKET! PowerPoint Presentation
Download Presentation
HELYI ÉRTÉKET!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

HELYI ÉRTÉKET! - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

HELYI ÉRTÉKET!. A Vidékfejlesztési Terv Intézkedéseinek bemutatása. A helyi vidékfejlesztési terv kialakításának szempontjai. A helyi értékek megőrzése, értékteremtés Munkahelyteremtés Erősítse a térségi integrációt Innovatív kezdeményezéseket hívjon életre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HELYI ÉRTÉKET!' - talia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helyi rt ket

HELYI ÉRTÉKET!

A Vidékfejlesztési Terv Intézkedéseinek bemutatása

a helyi vid kfejleszt si terv kialak t s nak szempontjai
A helyi vidékfejlesztési terv kialakításának szempontjai
 • A helyi értékek megőrzése, értékteremtés
 • Munkahelyteremtés
 • Erősítse a térségi integrációt
 • Innovatív kezdeményezéseket hívjon életre
 • Nem fedhet át egyéb támogatásokat
 • Partnerség elvének érvényesítése, az együttműködések erősítése
specifikus c lok
Specifikus célok
 • Helyitermékekfejlesztése, piacképességének javítása
 • Új magasabbszínvonalúszolgáltatásokkialakítása
 • A térség kulturális,, természeti és építészeti értékeinek megőrzése, bemutatása
 • A megújuló energiaforrások használatának elindítása
 • A szektorok közötti együttműködések elindítása, részvétel ösztönzése
a helyi rt ket strat gia 3 1 priorit sra p l
A “Helyi Értéket” stratégia 3+1 prioritásra épül
 • A helyi gazdaság fejlesztése
 • Kulturális és társadalmi azonosságtudat megteremtése
 • Helyi környezeti erőforrások fenntartható használata
 • + Kistérségi integrált és innovációs programok generálása, a szektorok közötti együttműködések erősítése, a térségi erőforrások koncentrálása
int zked sek
Intézkedések
 • TERMÉK-TÁR
 • VENDÉG-VÁRÓ
 • GYÖKEREINK
 • KÖRNYEZET
 • HÁLÓ
term k t r 1 sz int zked s
TERMÉK-TÁR 1. sz. intézkedés

Az intézkedés célja: Versenyképes helyi termékek előállításának, feldolgozásának, piacra jutásának elősegítése. A helyi termékekhez kapcsolható közös arculat bevezetése

Alintézkedések:

1.1. Versenyképes térségi termékek előállításának és piacra jutásának segítése

1.2.Térségi védjegy bevezetése, működése, helyi termékek arculattervezése, marketingje

term k t r 1 1 alint zked s
TERMÉK-TÁR 1.1 alintézkedés

Speciális célja:

 • A versenyképes helyi termékek előállítási feltételeinek megteremtése (pl.: gyümölcs, méz, kézműves termékek, stb.)
 • A helyben megtermelt alapanyagok helyben történő minőségi feldolgozásának elősegítése
 • Új, innovatív vállalkozások beindításának elősegítése
 • Az értékesítés lehetőségeinek megteremtése

Támogatandó területek:

 • Új technológiák bevezetése (pl.: gyümölcsfeldolgozás)
 • Termelési környezet (épület, burkolat, stb.) korszerűsítése, kialakítása, építése
 • A piacra jutás segítése (pl.: új csomagolástechnika, egyedi megoldások, stb.)

Várható maximális támogatási összeg:

 • 10 000 000 Ft
term k t r 1 2 alint zked s
TERMÉK-TÁR 1.2 alintézkedés

Speciális célja:

 • Helyi védjegy bevezetése

Támogatandó területek:

 • Helyi védjegy bevezetésének előkészítése,eljárásrendjének kidolgozása
 • A védjegy kritériumrendszerének felállítása
 • Marketingtevékenység a „védjegyes” termékekre
 • A védjegy megtervezése
 • Javaslatok a védjegy további alkalmazására
 • A védjegy népszerűsítése
 • Kiadvány, melyben bemutatásra kerülnek a helyi termékek

Várható maximális támogatási összeg:

 • 1 500 000 Ft
vend g v r 2 sz int zked s
VENDÉG-VÁRÓ 2. sz. Intézkedés

Az intézkedés célja: A térség idegenforgalmi kínálatának feltárása, bővítése és minőségi fejlesztése. A helyi turisztikai szolgáltatások feltételeinek megteremtése

Alintézkedések:

2.1 Térségi turisztikai szolgáltatások megalapozása és megjelenésének támogatása

2.2 Helyi turisztikai szolgáltatások feltételeinek megteremtése

vend g v r 2 1 sz alint zked s
VENDÉG-VÁRÓ 2.1 sz. alintézkedés

Speciális célja:

 • A térség turisztikai stratégiájának megfogalmazása, szolgáltatások és kínálatok feltérképezése, rendszerbe foglalása

Támogatandó területek:

 • A térség turisztikai stratégiájának elkészítése (szolgáltatók feltérképezése, tematikus túracsomagok, térségi marketingterv)
 • Kiadványkészítés (A térség természeti és kulturális értékeinek bemutatása, települések bemutatkozása turisztikai kiadványban)

Várható maximális támogatási összeg:

  • 1 500 000 Ft
vend g v r 2 2 sz alint zked s
VENDÉG-VÁRÓ 2.2 sz. alintézkedés

Speciális célja:

 • Helyi turisztikai szolgáltatások feltételeinek megteremtése

Támogatandó területek:

 • Vendéglátóhelyek minőségi fejlesztése

Várható maximális támogatási összeg:

 • 12 000 000 Ft
gy kereink 3 sz int zked s
GYÖKEREINK 3. sz. Intézkedés

Az intézkedés célja: A térség épített örökségének megőrzése, felújítása, kulturális értékeinek feltárása és bemutatása

Alintézkedések:

3.1 Épített értékek védelme, felújítása

3.2 Hagyományok feltárása és térségi programkínálat

3.3 Térségi hagyományteremtő programok feltételeinek megteremtése

gy kereink 3 1 alint zked s
GYÖKEREINK 3.1 alintézkedés

Speciális célja:

 • Olyan falusias ház, pince felújítása, amely még őrzi a hagyományos építészeti kultúrát és alkalmas arra, hogy abban tájház, emlékház kerüljön kialakításra

Támogatandó területek:

 • Épület felújítása, átalakítása
 • Tájház kialakítása
 • Berendezések vásárlása
 • Környezet kialakítás

Várható maximális támogatási összeg:

 • 1 000 000 Ft
gy kereink 3 2 sz alint zked s
GYÖKEREINK 3.2 sz. alintézkedés

Speciális célja:

 • Térségi hagyományok feltárása, a térségi programkínálat bővítése, térségi szintű programok szervezése

Támogatandó területek:

 • Tanulmány készítése, mely feltárja a térség népi, néprajzi hagyományait
 • Rendezvények szervezése, melynek keretében lehetőség van a térség kulturális étékeinek bemutatására
 • Térségi értékeket bemutató túrák, bemutatók, programok szervezése

Várható maximális támogatási összeg:

 • 1 000 000 Ft
gy kereink 3 3 sz alint zked s
GYÖKEREINK 3.3 sz. alintézkedés

Speciális célja:

 • A térség rendezvények lebonyolításához kötődő infrastrukturális feltételek megteremtése

Támogatandó területek:

 • Olyan mobil kiállítói tér (kiállítói pavilon, rendezvénysátor, stb.) beszerzése, amely alkalmas több száz ember befogadására

Várható maximális támogatási összeg:

 • 2. 500 000 Ft
k rnyezet 4 sz int zked s
KÖRNYEZET 4. sz. Intézkedés

Az intézkedés célja: A megújuló energiahasználat megalapozása és a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása a térségben

Alintézkedések:

4.1 Megújuló energiaforrások széleskörű használatát, alkalmazását előkészítő tanulmányok

4.2 Öko- és környezettechnológiai fejlesztések és beruházások támogatása

k rnyezet 4 1 sz alint zked s
KÖRNYEZET 4.1 sz. Alintézkedés

Speciális célja:

 • Olyan tanulmányok, rendezvények támogatása, mely megfelelő alapot jelent majd a megújuló energiaforrások felhasználásához

Támogatandó területek:

 • Megújuló energiaforrások helyi felhasználására vonatkozó tanulmányok, tervek kidolgozása
 • Különböző térségi fórumok, információs napok szervezése, melyek hozzájárulnak a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításához

Várható maximális támogatási összeg:

 • 4 000 000 Ft
k rnyezet 4 2 sz alint zked s
KÖRNYEZET 4.2 sz. alintézkedés

Speciális célja:

 • Olyan kezdeményezések és beruházások támogatása, amelyek helyspecifikus környezettechnológia (elsősorban a megújuló energiaforrások) felhasználására alapoznak

Támogatandó területek:

 • Olyan bemutató helyek létrehozása, ahol a térség lakosság megismerheti és megértheti a megújuló energiaforrások fontosságát
 • Olyan fejlesztések támogatása, melyek a megújuló energiák felhasználásával foglalkoznak
 • Hálózatszervezés, a megújuló energiaforrások felhasználásával foglalkozók közötti információ- és tapasztalatcsere elindítása

Várható maximális összeg:

 • 4 000 000 Ft
h l 5 sz int zked s
HÁLÓ 5. sz. Intézkedés

Az intézkedés célja: Olyan partnerségi együttműködésen alapuló térség hálózat kialakítása, amely munkájával hozzájárul Zalaszentgrót térségében az integrációs folyamatos elősegítéséhez, hálózatok kialakításához, a humán kapacitások erősítéséhez

Alintézkedések:

5. 1 Kistérségi Vidékfejlesztési Módszertani és Innovációs Központ kialakítása, működési feltételeinek megteremtése- LEADER HÁZ

5.2 Együttműködések, hálózatok kialakítása, programok támogatása

5.3 Ismeretterjesztő, szemléletformáló és kompetenciaképzésiprogramok szervezése

h l 5 1 sz alint zked s
HÁLÓ 5.1 sz. alintézkedés

Speciális célja:

 • LEADER HÁZ kialakítása. Hosszútávon fenntartható, eredményorientált, vidékfejlesztési iroda kialakítása, infrastrukturális feltételeinek megteremtés

A LEADER HÁZ tervezett feladatai:

 • Rendszeres kapcsolat kialakítása a LEADER nyertesek között
 • Segítségnyújtás a tematikus hálózatok kialakításában
 • Kistérségi információs rendszer működtetése
 • További vidékfejlesztési programok kezdeményezése
 • Szakértői TEAM kialakítása
 • Képzések szervezése
 • Helyi értékek él termékek bemutatásának szervezése

Várható maximális támogatási összeg:

 • 17 000 000 Ft
h l 5 2 sz alint zked s
HÁLÓ 5. 2 sz. alintézkedés

Speciális célja:

 • Olyan integrációs folyamatok elindítása, melyek elősegítik a szektorok közötti együttműködési programok kialakítását

Javasolt elemek:

 • A vendéglátásban érintett szervezetek közötti együttműködések, találkozók, közös akciók, programok szervezése (szállásadók, vendéglátók, borászok, kézművesek, stb.)
 • Térségi Innovációs Műhely kialakítása
 • Hálózatszervezés, workshopok szervezése a LEADER+ nyertesei között
 • Tapasztalatcsere-programok szervezése

Várható maximális támogatási összeg:

 • 1 000 000 Ft
h l 5 3 sz alint zked s
HÁLÓ 5.3 sz. alintézkedés

Speciális célja:

 • Új ismeretek átadása, szakértelem növelése, kompetenciák erősítése

Támogatandó területek:

 • Tematikus képzési programok, tanulmányutak szervezése azokban a témakörökben, amelyek kapcsolódnak a HELYI ÉRTÉKET! programhoz

Pl: Kisvállalkozók képzése, vendéglátók, borászok szállásadók képzése, stb.

Várható maximális támogatási összeg:

 • 1 500 000 Ft