slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAK AKO? PRIPRAVENÝ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAK AKO? PRIPRAVENÝ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

TAK AKO? PRIPRAVENÝ? - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

TAK AKO? PRIPRAVENÝ?. 10 otázok. 10 odpovedí Držím ti prsťocha! . REVISION. A. F. K. P. V. B. G. L. R. Z. C. H. M. S. X. D. I. N. T. Y. E. J. O. U. W. A. Slová : prišla, ligoce sa, má, šmýka sa, prichádzajú sú : A : prídavné mená

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TAK AKO? PRIPRAVENÝ?' - talbot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TAK AKO?

PRIPRAVENÝ?

10 ot zok
10 otázok

10 odpovedí

Držím ti prsťocha! 

slide3

REVISION

A

F

K

P

V

B

G

L

R

Z

C

H

M

S

X

D

I

N

T

Y

E

J

O

U

W

slide4

A

Slová : prišla, ligoce sa, má, šmýka sa, prichádzajú sú :

A : prídavné mená

B : zámená

C : číslovky

D : slovesá

slide5
A

D: slovesá

slide6

B

Slimák záhradný má takúto malilinkú nožičku, po ktorej sa šmýka dole brehom.

Označ citovo zafarbené slová :

A : slimák záhradný

B : šmýka sa

C : ľanový rebrík

D : malilinká nožička

slide7
B

D: malilinká nožička

slide8

C

Označ v jednej z možností, kde je Nominatív a Inštrumentál množného čísla

podstatného mena dedko :

A : dedkovia, s dedkami

B : dedkovia, s dedkami

C : dedkov, dedkom

D : dedkom, o dedkoch

slide9
C

B: dedkovia, s dedkami

slide10

D

Urč správne gramatické kategórie podstatného mena

dedkovi.

A : stredný rod, jednotné číslo, Datív

B : mužský rod, množné číslo, Nominatív

C : mužský rod, jednotné číslo, Datív

D : ženský rod, jednotné číslo, Datív

slide11
D

C: mužský rod, jednotné číslo, Datív

slide12

E

Jo__ko dáva de__kovi zvedavé otá__ky. Ba__ka pripravila chutný obe__ .

Doplň spoluhlásky a vyber správnu z možností.

A : š, t, s, b, d

B : ž, d, z, p, t

C : ž, d, z, b, d

D : ž d, z, b, t

slide13
E

C: ž, d, z, b, d

slide14

F

p, c, k, f, š sú:

A : samohlásky

B : znelé spoluhlásky

C : neznelé spoluhlásky

D : dvojhlásky

slide15
F

C: neznelé spoluhlásky

slide16

G

V ktorej z možností sú slovesá :

A : pokladník, šikovník

B : nerobil, nehľadal

C : poklady, dom

D : ale, aby

slide17
G

B: nerobil, nehľadal

slide18

H

Označ, ktoré je vlastné meno :

A : šikovník

B : Pokladník

C : sused

D : gazda

slide19
H

B: Pokladník

slide20

I

Označ jednu z možností, v ktorej je prirovnanie :

A : Nerobil nič iné, len poklady hľadal.

B : Mal rád makovník.

C : Staral sa o svoj dom.

D : Kto ako robí, tak sa mu vodí !

slide21
I

D: Kto ako robí, tak sa mu vodí!

slide22

J

Ako sa nazývajú príbehy, v ktorých zvieratá konajú ako ľudia, majú ľudské vlastnosti a v ktorých je zvyčajne v úvode alebo závere poučenie?

A:porekadlá

B:bájky

C:príslovia

D: balady

slide23
J

B: bájky

slide24

K

Akej práci sa venuje ilustrátor?

A: maľovaniu

B: tlačí knihy

C: písaniu básní

D: písaniu rozprávok

slide25
K

A: maľovaniu

slide26

L

4.Vyber skupinu slov, v ktorej sú všetky slová správne rozdelené:

a/ roz-tr-hať, lás-ka, zas-treliť, trá-vič-ka

b/ roz-tr-hať, lás-ka, za-stre-liť, trá-vič-ka

c/ ro-ztr-hať, lás-ka, za-stre-liť, tráv-ička

d/ roz-tr-hať, lá-ska, zas-treliť, trá-vič-ka

slide27
L

B: roz-tr-hať, lásk-ka, za-stre-liť, trá-vič-ka

slide28

M

Označ správnu možnosť:

A: lyko, lisina, líška, lyže

B: líška, líže, ryskovať, pískať

C: kolík, klíček, plyš, klynec

D: slina, mlinárka, plyn, slimák

slide29
M

A: lyko, lisina, líška, lyže

slide30

N

Označ správnu možnosť:

A: hydina, hýbať, hyjó

B: kýchať, kikiríkať, Hymaláje

C: hyt, git, gitara, chinín

D: chirurg, dinosaurus, disk, dyňa

slide31
N

D: chirurg, dinosaurus, disk, dyňa

slide32

O

Betka pomohla Vladovi.

Začiatočné písmená slov vo vete sú:

A:tvrdé spoluhlásky

B: obojaké spoluhlásky

C: znelé spoluhlásky

D: samohlásky

slide33
O

B: obojaké spoluhlásky

slide34

P

Vo vecnom texte

A: sú dôležité slová, výber slov

B: nie je dôležitý výber slov, ale obsah

C: je text veršovaný

D: nájdeme rýmy

slide35
P

B: nie je dôležitý výber slov, ale obsah

slide36

R

Javajka je

A: bábka ovládaná zdola

B: bábka ovládaná zhora

C: bábka ovládaná prstami

D: dráma

slide37
R

A: bábka ovládaná zdola

slide38

S

Schému abba má

A: striedavý rým

B: združený rým

C: obkročný rým

D: bájka

slide39
S

C: obkročný rým

slide40

T

Čo je VERŠ?

A: štyri riadky básne

B: jeden riadok básne

C: próza

D: strofa

slide41
T

B: jeden riadok básne

slide42

U

PRIAMA REČ je:

A: reč postáv

B: doslovné opakovanie cudzej reči

C: autorská reč

D: uvádza do deja

slide43
U

B: doslovné opakovanie cudzej reči

slide44

V

Monológ je

A: autorská reč

B: samomluva

C: rozhovor dvoch

D: rozhovor viacerých osôb

slide45
V

B: samomluva

slide46

Z

Oslavná báseň je

A: poézia

B: bájka

C: hymna

D: dráma

slide47
Z

C: hymna

slide48

X

Predpovedanie počasia v spojení s menami alebo obdobiami je

A: príslovie

B: povesť

C: prirovnanie

D: pranostika

slide49
X

D: pranostika

slide50

Y

robili

A: sloveso, prítomný čas, plurál

B: sloveso, budúci čas, plurál

C: sloveso, minulý čas, plurál

D: podstatné meno, mužský rod, plurál

slide51
Y

C: sloveso, minulý čas, plurál

slide52

W

Každá vec má svoj čas.

je

A: príslovie

B: pranostika

C: prirovnanie

D: povesť

slide53
W

A: príslovie