ba il atom k tles ve mol kavrami n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BAĞIL ATOM KÜTLESİ VE MOL KAVRAMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

BAĞIL ATOM KÜTLESİ VE MOL KAVRAMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 805 Views
 • Uploaded on

BAĞIL ATOM KÜTLESİ VE MOL KAVRAMI. Mol KAVRAMI Bağıl atom Kütlesi. Bağıl Molekül Kütlesi Mol KÜTLESİ Avagadro SAYISI Mol sayısı – Avagadro Sayısı İlişkisi İlgili Örnekler. MOL KAVRAMI. Avagadro sayısı kadar Tanecik içeren madde 1 Mol’dür ..

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAĞIL ATOM KÜTLESİ VE MOL KAVRAMI' - talbot


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ba il atom k tles ve mol kavrami
BAĞIL ATOM KÜTLESİ VE MOL KAVRAMI
 • Mol KAVRAMI
 • Bağıl atom Kütlesi.
 • Bağıl Molekül Kütlesi
 • Mol KÜTLESİ
 • Avagadro SAYISI
 • Mol sayısı –Avagadro Sayısı İlişkisi
 • İlgili Örnekler
mol kavrami
MOL KAVRAMI
 • Avagadro sayısı kadar Tanecik içeren madde 1 Mol’dür..
 • Mol Sayısı ‘n’ harfi ile ifade edilir.
 • ‘’n’’ Harfi molü ifade eder.
 • 1 mol maddenin (atom,molekül,iyon yapılı bileşil)kütlesine mol kütlesi denir.Birimi g/mol dür.
 • Avagadro sayısı;deneysel olarak 1 mol tek atomlu elementteki atom sayısının 6,02214 .10(23) olduğu bulunmuştur. Bu sayı avagadro sayısı olarak bilinir.
 • Gerçek atom Kütlesi:mol kütlesi/avagadro sayısı
mol kavrami1
MOL KAVRAMI

MOL KAVRAMIÖnce işe günlük hayatta kullanılan ve sayma işlerimizi kolaylaştıran bazı kavramlarla başlayalım.ÇİFT = 2 taneDESTE = 10 taneDÜZİNE = 12 TANE

slide4
1 mol= 6,02.10(23) tanecik içerir.
 • Bir elementin bütün atomları birbiriyle özdeştir.
 • Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır.
 • Bir molekülü oluşturan atomların bağıl atom kütlelerin toplamına bağıl molekül kütlesi denir.
 • Molekül yapılı maddelerin bağıl molekül kütlesi kadar gram miktarına 1 mol denir.
slide5

MOL = 6,02 x 1023 taneYani ……….. 602.000.000.000.000.000.000.000Bu olayı şöyle de şematize edebiliriz.Büyüklükleri karşılaştırmak için çift, deste, düzine ve mol ifadelerinin büyüklüğüne dikkat edinizMol ifadesi; Saf maddeler için kullanıldığına göre, "mol" kelimesiyle eş anlamlı olan şu bağıntılar da kullanılabilir...

slide6

ATOMİK KÜTLE BİRİMİ (a.k.b.)Atomlar çok küçük tanecikler olduğundan tek bir atomu tartmak, kütlesini bu yolla bulmak mümkün değildir. Bu nedenle ilim adamları atom kütlelerini karşılaştırmayı ve uygun yöntemlerle kütlelerini bulmayı başarmışlardır. Bu işi yaparken bir atomu başlangıç olarak seçmişler

slide7

Diğer atomları bu kontrol atomu ile kıyaslayarak, bütün atomlar arasında değişik oransal büyüklükler bulmuşlar.İlk önce kontrol atomu olarak, H atomunu seçmişler. Hidrojen atomunun kütlesi 1 BİRİM kabul edilmiş ve diğer atomlar bununla kıyaslanmış. Bu durumda kütle olarak

slide8

1 12 tane H atomuC atomu 16 tane H atomu1 O atomu 24 tane1 Mg atomu H atomugibi eşitlikler bulunmuştur.Yeni elementler bulundukça bu oranlarda sapmalar görülmüş

slide9

AVOGADRO HİPOTEZİGünlük hayatta bir insandan beklemediğimiz bir davranış şeklini görürsek; hemen yargılamadan önce o kişinin bu davranışı hangi ortamda ve hangi şartlar altında gösterdiğini iyice anlamalıyız. Yoksa o kişi hakkında yapacağımız yargılar yanlış olabilir.

slide10

Kimyada da işler böyledir. Bir maddenin, bir madde karşısında, ya da bir olay karşısında nasıl davrandığına bakarken; bulunduğu ortam ve şartlar nasıldır bunu iyi anlamamız gerekir.Kimyada çokça kullanılan üç tane koşul vardır.

mol kavrami semboller
MOL KAVRAMI SEMBOLLERİ
 • n = mol sayısı (mol)
 • m = kütle (gram, g) MA = bir molün kütlesi (g / mol)
mol kavrami le lg l ali tirmalar
MOL KAVRAMI İLE İLGİLİ ALIŞTIRMALAR
 • 3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1)A) 74 B) 32 C) 40D) 56 E) 14
ger ek molek l k tles
GERÇEK MOLEKÜL KÜTLESİ
 • Gerçek Molekül Kütlesi=mol kütlesi/Avagadro sayısı.
 • ÖRNEK:1molekül su=18/6,02(10.23)=3.10(-23)
ger ek atom k tles
GERÇEK ATOM KÜTLESİ
 • Mol Kütlesi:mol kütlesi/avagadro sayısı
 • ÖRNEK:Bir karbon atomunun kütlesi=12/6,02.10(23)=2.10.(-23) gram
uyarilar
UYARILAR
 • Mol sayısının Birimi :mol
 • Kütle birim :gram
 • Mol kütlesi birimi:gram/mol
 • Avagadro sayısı:6.022.10(23)
avagadro sayisi
AVAGADRO SAYISI

DENEY DÜZENEĞİ

avagadro sayisi mol kavrami
AVAGADRO SAYISI-MOL KAVRAMI

Avagadro sayısı herhangi bir maddenin bir molündeki atomların veya moleküllerin sayısıdır. Bu sayının belirlenmesinde bir kaç yöntem kullanılır