grupit tarkvara juurutamine v lisministeeriumi n itel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRUPITÖÖ TARKVARA JUURUTAMINE VÄLISMINISTEERIUMI NÄITEL PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRUPITÖÖ TARKVARA JUURUTAMINE VÄLISMINISTEERIUMI NÄITEL

play fullscreen
1 / 14

GRUPITÖÖ TARKVARA JUURUTAMINE VÄLISMINISTEERIUMI NÄITEL

180 Views Download Presentation
Download Presentation

GRUPITÖÖ TARKVARA JUURUTAMINE VÄLISMINISTEERIUMI NÄITEL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GRUPITÖÖ TARKVARA JUURUTAMINE VÄLISMINISTEERIUMI NÄITEL LIISA JÕGISTE IT süsteemidearendus Juhendaja: HeikiTähis

 2. Diplomitöökäigusteostatud: • Analüüs • Hetkeolukord • Nõuded uuele süsteemile • Uue süsteemi vastavus nõuetele • Realisatsioon • Pilootprojekt • Katsemigratsioonid • Lähteülesanded • Edasised plaanid

 3. Probleem • Organisatsiooniarenguplaanidnäevadetteveebipõhisesiseportaaliloomiseningolemasolevatehnoloogiavõimekusterealiseerimistuueslahenduses • Antudtöögalahendatavprobleemon seotudavalikekaustadehääbumisega, nendegaseotudandmekaoganingvajadusegaasendadaseekaasaegsetealternatiividega

 4. Tähtsaimadnõuded • Kohandatavotsinguvõimalus • Avalikekaustadevõimekustesäilitamine • Dokumentideversioonihaldus • Ühilduvus Microsoft Office toodetega 5) Töövoogudekasutamisevõimalus

 5. Lahendus • Microsoft soovitabavalikekaustadeasendamist SharePoint grupitöötarkvaraga • SharePoint pakublahendustmõlemaleprobleemile: • Võimaldabavalikekaustademigratsiooni • Saab luuasisekommunikatsiooniportaali

 6. Lahendusepuudused • Vastabküllenamuseleseatudnõuetele, kuideiomaalgsesüsteemivõimekusi • Microsoftilpuudubmigratsioonitarkvara • Lisaarendused: • Failideliigutamine • E-kirjadesaatmine • E-kirjadesalvestamineSharePointi

 7. Diplomitööaktuaalsus • Analoogsetprobleemiesinebka mujal • Grupitöötarkvaratähtsus on kasvamas • Töötulemus on taaskasutatav

 8. Tulemused • Loodudeeldusedmigratsiooniteostamiseks, teostatudkatsemigratsioone • Sisekommunikatsiooniportaalipilootprojektteenistujatepooltkasutuses • Pealepuuduvatevõimekusteloomistsaabalustadamigratsiooniga

 9. Kokkuvõte Töö tulemused: • Valmisprojektianalüüs • Pilootprojekt realiseeritud ning kasutuses • Loodud lähteülesanded • Antud töö põhjal on võimalik projekt lõpule viia, eesmärgidsaavutatud Edasised plaanid: • Migratsiooniteostamine • Saitidetäiendamine

 10. Tänankuulamast!

 11. 1. Mis seisundis on migratsioon praegu (otsustatud, alustatud, lõpetatud)?

 12. 2. Mis on migratsiooni lõppedes võimalikud jätkutegevused ja arengusuunad?

 13. 3. Millineon Välisministeeriumi (võimalik) vastuvõttuuelesüsteemile ja tööteistmoodikorraldusele?