prava z kona o provozu na pozemn ch komunikac ch dopravn psychologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úprava zákona o provozu na pozemních komunikacích Dopravní psychologie ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úprava zákona o provozu na pozemních komunikacích Dopravní psychologie !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
tala

Úprava zákona o provozu na pozemních komunikacích Dopravní psychologie ! - PowerPoint PPT Presentation

73 Views
Download Presentation
Úprava zákona o provozu na pozemních komunikacích Dopravní psychologie !
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Úprava zákona o provozu na pozemních komunikacíchDopravní psychologie! Mgr. Stanislav Huml, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

  2. Obsah prezentace • Cíl úpravy • Vývoj úpravy • Přehled doporučení mezirezortní komise • Co se již realizovalo • Další postup a mechanismus projednávání

  3. Kam směřujeme - cíle

  4. Mezirezortní komise • Povinná dopravní výchova od základní školy • Osoba blízká a pokračující delikt • Vyřadit z provozu agresory zapojením dopravní psychologie do bodového systému • Zimní pneumatiky • Blikající zelená před červenou • Důraz na prevenci • Financování BESIPu Ministerstvo dopravy většinu návrhů přijalo

  5. Vývoj legislativy

  6. Dopravní psychologie Právní úprava řešené problematiky: • přijata novela zákona • povinné dopravně-psychologické vyšetření u řidičů vracejících se po vybodování • vyhláška stanoví pravidla a okruh psychologů • nyní přijímáme rozšíření množiny povinných • následovat musí zkvalitnění

  7. Dopravní psychologie Vize

  8. Dopravní psychologie • Dobře přístrojově vybavené ordinace • V oboru vzdělani psychologové • Kontrola – není myslitelný prodej potvrzení • Vyloučit stav, kdy poctivý dopravní psycholog nemá práci a nevybavená firma realizuje hromadně • Je to na vás !!!

  9. Dopravní psychologie Dotazy