genoprettende retf rdighed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genoprettende retfærdighed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genoprettende retfærdighed

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Genoprettende retfærdighed - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Genoprettende retfærdighed. Oplæg den 12. maj 2011 Århus Universitet. Hovedingrediensen i genoprettende retfærdighed er balance mellem forskellige spændinger:. en balance mellem gerningsmandens rettigheder og offerets behov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Genoprettende retfærdighed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
genoprettende retf rdighed

Genoprettende retfærdighed

Oplæg den 12. maj 2011

Århus Universitet

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

hovedingrediensen i genoprettende retf rdighed er balance mellem forskellige sp ndinger
Hovedingrediensen i genoprettende retfærdighed er balance mellem forskellige spændinger:
 • en balance mellem gerningsmandens rettigheder og offerets behov
 • en balance mellem behovet for at rehabilitere gerningsmænd og pligten til at beskytte samfundet
 • en balance mellem en eftergivende model for retfærdighed og en straffende retfærdighed

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

offeret kan opn
Offeret kan opnå:
 • At få information – vished er bedre end fantasier
 • At fortælle og få anerkendt sin historie
 • At genvinde kontrollen over sig selv (krop, følelser, tanker osv) og vende tilbage til samfundet
 • At få genopretning – reelt eller symbolsk

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

gerningsmanden kan opn
Gerningsmanden kan opnå:
 • Mulighed for at påtage sig et ansvar
 • Mulighed for at sige undskyld og forklare sig
 • Mulighed for at råde bod på den forvoldte skade
 • Mulighed for at øge sine personlige kompetencer (blive rustet til at indgå i samfundet)

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

samfundet kan opn
Samfundet kan opnå:
 • At ofre bliver tilgodeset og krænkere påtager sig ansvar
 • At samfundets regler og moral bliver retableret
 • At kompetencen til selv at løse konflikter i samfundet bliver øget – et sundt samfund

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

n glebegreber 1
Nøglebegreber (1):
 • Retfærdighed:
  • Jura = lighed/ikke vilkårlighed
  • GR = subjektivt begreb, vægt på processuel retfærdighed

Sandhed:

* Jura: faktuel, beviselig

* GR = faktuel sandhed

social sandhed

helende sandhed,

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

n glebegreber 2
Nøglebegreber (2):
 • Frivillighed:

Fri vilje = ”muligheden for at den handlende kunne have handlet på en anden måde”

* Tilgivelse og forsoning = kan aldrig forventes eller kræves.

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

dilemmaer
Dilemmaer
 • Risiko for ofre:
  • At ofret føler sig presset (endnu en krænkelse)
  • Retraumatisering ved fortælling (nødvendigt med netværk)

Risiko for gerningsmænd:

  • Ydmygelse (dobbelt straf)
  • Uærlighed (Dalai Lama)

Risiko for samfund:

  • Generel prævention formindskes
  • Domstolenes ordensfunktion svækkes

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

baggrund for genoprettende retf rdighed
Baggrund for Genoprettende Retfærdighed:

Ofte anføres, at GR har sin rod i

- Oprindelige folks traditioner (Maoiere, indianere, afrikanere osv.)

- Kristendom

* Det gl. testamente (øje for øje…)= straf

* Det nye testamente (shalom) = forsoning

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

bagvedliggende filosofi
Bagvedliggende filosofi

Vægt på

 • relationer
 • fællesskab
 • samhørighed
 • gensidig afhængighed

Værdier, der rækker langt ud over GR.

Professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet