OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ
Download
1 / 42

OKUL BASARISINDA AILENIN ROL - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Okul başarısı ; Okul Başarısı Ö ğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OKUL BASARISINDA AILENIN ROL ' - tal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ

ANKARA

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


Okul başarısı;Okul BaşarısıÖğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.


Başarısızlık kavramı;Çocuğun ya da gencin uzun sürelihemen her dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi ve bu başarısızlığı bir türlü telafi edememesi durumudur.


Ba arisizlik

BAŞARISIZLIK

NEDENLERİ


Bireysel nedenler
Bireysel Nedenler

- Bilişsel,fiziksel ve duygusal açıdan yetersizlik,

- Kaygının çok düşük ya da çok yüksek olması,

- Motivasyon eksikliği,

- Öğrenme güçlüğü,

- Düşük benlik saygısı,

- Gelişim dönemi özellikleri,

- Psikolojik düzensizlikler vb.


Ailevi nedenler
Ailevi Nedenler

- Anne baba arasında sağlıksız iletişim,

huzursuz ev ortamı,

- Gerçekçi olmayan beklentiler,

- Anne babanın olumsuz model olması,

- Ailenin okula karşı olumsuz tutumları,

- Çocuğa sınır koyamama,

- Uygun çalışma ortamının sağlanamaması,

- Anne babanın baskıcı tutumları vb.Ders al rken dikkat edilmesi gerekenler
Ders Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yeterli ışık alan ve uygun ısıda

  bir yerde çalışmak,

 • Televizyon, müzik vb. uyarıcılardan uzakta çalışmak,

 • Günlük, haftalık, aylık tekrarlar yapmak,

 • Birbirine benzeyen dersleri arka arkaya çalışmamak,


Dev yapma ali kanli ini kazandirma
ÖDEV YAPMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRMA

 • Ödeve ne zaman başlanılacağına karar vermesini isteyelim. Zamanında başlarsa ödüllendirelim.

 • İlk beş dakika çocuğumuzun yanında oturalım.

 • Ödevde kendisinden istenileni anlamada ona yardımcı olalım.

 • Yeterli dinlenme araları verdiğinden emin olalım.


Ders ali ma ali kanli inda vel lere d en g revler
DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞINDA VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER

 • Sorumluluk bilinci aşılamak,

 • Uygun çalışma ortamı hazırlamak,

 • Çalışma hevesini arttırmak,

 • Çok çalışmak yerine,

  etkili çalışmasını

  sağlamak.


Okula uyum
OKULA UYUM

 • Onunla konuşun ve rahatlatıcı çözümler

  bulun.

 • Okulun güvenli bir yer olduğunu ona aktarın.

 • Çocuklarınızın olumlu yönlerini görüp,

  onlar üzerinde durunuz.

 • Öğretmeniyle olumlu ve uyumlu bir ilişki

  kurun.


Okuma ali kanli i
OKUMA ALIŞKANLIĞI

 • Çocuğunuza okuma konusunda model olun.

 • Tüm aile hep birlikte ortak okuma saatleri düzenleyin.

 • İlk başta dikkatini çekebilecek kitapları okumasını sağlayın.

 • Kendi kitabını kendisinin seçmesine

  izin verin.


Okul ba arisinin n ko ulu okul a le dayani masi
OKUL BAŞARISININ ÖN KOŞULU: OKUL AİLE DAYANIŞMASI

 • Anahtar sözcükler :

  - Okul aile ilişkisi, Öğrenci başarısı

  - Anne baba ve okul işbirliği2 y a ina uygun yapab lece g revler ver n
2- YAŞINA UYGUN YAPABİLECEĞİ GÖREVLER VERİN

3- BAŞARILI OLMUŞ KİŞİLERİ ONA SEVDİRİN VE ÖRNEK GÖSTERİN


4 kend ne g venmes n sa layin
4- KENDİNE GÜVENMESİNİ SAĞLAYIN

5- OKUL ARKADAŞLARI

İLE İYİ İLİŞKİLER

KURMASINI SAĞLAYIN


6 ondan yapamayaca i eyler stemey n
6- ONDAN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ İSTEMEYİN

7-ONA YAŞINDAN VE OLDUĞUNDAN DAHA

KÜÇÜKMÜŞ GİBİ DAVRANMAYIN


8 onunl a b rl kte vak t ge r n kend n fade etmes n sa layin
8- ONUNLA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİN,KENDİNİ İFADE ETMESİNİ SAĞLAYIN

9- UYGUN OLMAYAN ARKADAŞLARINI ONUNLA KONUŞUN


10 onun okul ba arilarini uygun b r ek lde d llend r n
10- ONUN OKUL BAŞARILARINI UYGUN BİR ŞEKİLDE ÖDÜLLENDİRİN

11- ONA HER ZAMAN CESARET VERİN ,

DESTEKLEYİN


12 ba arisizliklari n konu un onu ba ariya mot ve ed n
12- BAŞARISIZLIKLARI İÇİN KONUŞUN , ONU BAŞARIYA MOTİVE EDİN

13- ÖĞRETMENİ İLE ONUN HAKKINDA SIK SIK

İLETİŞİME GİRİN


14 retmen n n onun hakkindak ner ler n d kkate alin
14- ÖĞRETMENİNİN ONUN HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALIN

15- HAYATTA DÜZENLİ VE PROGRAMLI OLMASINA YARDIMCI OLUN


16 onun stres fakt rler n hesaba katin ps koloj k durumuna d kkat ed n
16- ONUN STRES FAKTÖRLERİNİ HESABA KATIN , PSİKOLOJİK DURUMUNA DİKKAT EDİN

17- AİLE İÇİ HUZURU VE SEVGİ ORTAMINI ONUN İÇİN HAZIRLAYIN


18 anne ve baba b rl kte dersler konusunda destek olun
18- ANNE VE BABA BİRLİKTE DERSLERİ KONUSUNDA DESTEK OLUN

19-DERS ÇALIŞMA HARİCİ

ZAMANLARDA

DİNLENMESİNİ SAĞLAYIN


20 onu okumaya te v k ed n okuma ali kanli i kazanmasina yardimci olun
20- ONU OKUMAYA TEŞVİK EDİN, OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASINA YARDIMCI OLUN

21- ONA UYGUN DİKKATİNİ DAĞITMAYACAK BİR DERS ÇALIŞMA ORTAMI HAZIRLAYIN


22 d kkat n devam ett rme konusunda eks kl olup olmadi ini kontrol ed n
22- DİKKATİNİ DEVAM ETTİRMEKONUSUNDA  EKSİKLİĞİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

23- ONUN KAPASİTESİNDEN DAHA FAZLA BEKLENTİLERE GİRMEYİN


24 okulu siradan bahanelerle aksatmasina z n vermey n bu durumu denetley n
24- OKULU SIRADAN BAHANELERLE AKSATMASINA İZİN VERMEYİN, BU DURUMU DENETLEYİN

25- DERSLERİNE ENGEL

OLABİLECEK İSTEKLERİNİ

UYGUN BİR ŞEKİLDE

SINIRLAYIN


26 madde kullanimindan uzak kalmasini sa layin
26- MADDE KULLANIMINDAN UZAK KALMASINI SAĞLAYIN

27- DERS İÇİN YETERLİ VAKİT AYIRMASINDA ONA

YARDIMCI OLUN


28 onu ders ve sinavlar konusunda pan e sevk etmey n

28- ONU DERS VE SINAVLAR KONUSUNDA PANİĞE SEVK ETMEYİN

29- HER GÜN DÜZENLİ DERS ÇALIŞMASINI SAĞLAYIN


30 d zenl nler gida alimi ve e tl l n sa lamaya ali in
30- DÜZENLİ ÖĞÜNLER, GIDA ALIMI VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIN

31- ONUN KABİLİYETLERİNİ YÖNLENDİRİN 

VE GELİŞMESİNİ

SAĞLAYIN


32 onunla m mk n oldu u kadar n tel kl zaman ge r n
32- ONUNLA MÜMKÜN OLDUĞU KADAR NİTELİKLİ ZAMANGEÇİRİN

33- UYKU DÜZENİNİN BOZULMAMASINISAĞLAYIN


34 hafta sonlari ve yaz tat ller nde yeter nce d nlenmes n sa layin
34- HAFTA SONLARI VE YAZ TATİLLERİNDE YETERİNCE DİNLENMESİNİ SAĞLAYIN

35- OKULDA YOLUNDA GİTMEYENŞEYLERE KARŞI UYANIK OLUN


36 ya itlari ve ba kalari le onu kiyaslamayin
36- YAŞITLARI VE BAŞKALARI İLE ONU KIYASLAMAYIN

37- ONUNLA OKUL VE DERSLER HAKKINDA

BELLİ ARALARLA DURUM DEĞERLENDİRMESİYAPIN


38 onu arkada lari le rekabete s r klemey n
38- ONU ARKADAŞLARI İLE REKABETE SÜRÜKLEMEYİN

39- ÇOK AŞIRI DERS

ÇALIŞMASINI SINIRLAYIN


40 onun hob ler n artirin ders di inda hob ler yle lg lenmes n sa layin
40- ONUN HOBİLERİNİ ARTIRIN, DERS DIŞINDAHOBİLERİYLEİLGİLENMESİNİSAĞLAYIN

41- ONUN HER ZAMAN İÇİN YANINDA OLDUĞUNUZU DEVAMLI HİSSETTİRİN


42 k k problemler b y meden zamaninda m dahale ed n
42- KÜÇÜK PROBLEMLER BÜYÜMEDEN ZAMANINDA MÜDAHALE EDİN

43- DERS ÇALIŞIRKEN BELLİ ARALARLA DİNLENMESİNİ SAĞLAYIN


44 defter ve k taplarini d zenl ve tem z kullanmasini sa layin
44- DEFTER VE KİTAPLARINI DÜZENLİ VE TEMİZ KULLANMASINI SAĞLAYIN

45- KAPASİTESİNİN ALTINDA UYARI DÜZEYİ DÜŞÜK BİR SINIFTA İSE OKUL İLE DURUMUNU GÖRÜŞÜN


46 bazi derslerde b rl kte ali arak ona destek olun
46- BAZI DERSLERDE BİRLİKTE ÇALIŞARAK ONA DESTEK OLUN

47- ÇOCUĞUNUZUN GÖRME VE İŞİTME PROBLEMİ OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRİN


48 beklenen n ok altinda ba ari durumunda zel renme g l ne d kkat ed n
48-BEKLENENİN ÇOK ALTINDA BAŞARI DURUMUNDA ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE DİKKAT EDİN

49- SPORTİF FAALİYETLER İLE DERS DIŞI DİNLENMESİNİ

SAĞLAYIN

ad