lezen en spellen theorie en praktijk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lezen en spellen: Theorie en Praktijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lezen en spellen: Theorie en Praktijk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Lezen en spellen: Theorie en Praktijk - PowerPoint PPT Presentation


 • 324 Views
 • Uploaded on

Lezen en spellen: Theorie en Praktijk. Prof. dr. Anna M. T. Bosman a.bosman@pwo.ru.nl. Twee-route model. Fonologisch Coherentie Model. Microniveau FCM. Ongetraind netwerk (niet-lezer). Bezig met trainen (globaallezer). Getraind netwerk (decodeerder). Verschillen in zelf-consistentie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lezen en spellen: Theorie en Praktijk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lezen en spellen theorie en praktijk

Lezen en spellen: Theorie en Praktijk

Prof. dr. Anna M. T. Bosman

a.bosman@pwo.ru.nl

stimuli 1e lettertaak
40 woorden met een klinker als beginklank

20 met een lange klank (e.g., adem, eter, over)

20 met een korte klank (e.g., anker, enkel, orgel)

Stimuli 1e lettertaak
basis aannamen
Basis aannamen

Orthografie

Lezen en spellen

Interactief

Fonologie

Semantiek

dyslexia
Dyslexia

Orthography

?

?

?

?

Reading

?

Semantics

Phonology

stimuli
120 stimuli (spelling-klank consistent)

60 woorden

30 words: klank-spelling consistent (e.g., MENS, SOMS)

30 words: klank-spelling inconsistent (e.g., FIJN, SAUS)

60 pseudowoorden

30 klank-spelling consistent (e.g., PRUG, KERT)

30 klank-spelling inconsistente (e.g., HIJF, BAUS)

Stimuli
is ook interactief van aard
is ook interactief van aard !

Orthografie

Lezen door kinderen

met dyslexie

Semantiek

Fonologie

experiment 1

Experiment 1

Een vergelijking van instructiemethoden

conclusies
Conclusies
 • Lezen is de minst effectieve instructie
 • Visueel Dictee (uit het hoofd opschrijven) is het meest effectief voor alle leerlingen
 • Het spellingniveau bepaalt mede de effectiviteit van een instructie
experiment 2

Experiment 2

Visueel dictee op het regulier en speciaal onderwijs

conclusies1
Conclusies
 • Visueel dictee is effectief voor alle type leerlingen
 • Visueel dictee is vooral effectief voor woorden zoals ‘blauwbaard’
 • Het type leerling bepaalt mede de effectiviteit van een instructie
experiment 3

Experiment 3

Lezen-zoals-het-hoort

vergeleken met

Lezen-wat-er-staat

conclusies2
Conclusies
 • Lezen-wat-er-staat is voor alle leerlingen effectiever dan lezen-zoals-het-hoort
 • De spelling beklijft goed bij leerlingen uit het regulier onderwijs
 • De spelling beklijft minder goed bij leerlingen uit het speciaal onderwijs
experiment 4

Experiment 4

Lezen-wat-er-staat

vergeleken met

de PLUS-variant

woordjes3
Woordjes

* Kieviet na 1998

conclusies experiment 4
Conclusies experiment 4
 • Lezen-wat-er-staat beklijft met een verlengde training ook bij leerlingen uit het speciaal onderwijs
 • De zwakke leerlingen leren evenveel als de goede
 • Het oefenen van de ‘rare’ uitspraak draagt bij aan de effectiviteit van de methode
 • Transfer is makkelijker voor de goede spellers en als de ‘rare’ uitspraak is geoefend
experiment 5

Experiment 5

Een vergelijking van spelfouten in

opstellen en dictees

opdracht
Opdracht
 • Elke leerling schreef eerst een opstel
 • Van elk kind werd een goed gespeld en een fout gespeld woord geselecteerd
 • Ten slotte werd een dictee afgenomen bij alle leerlingen. Dit dictee bestond uit de geselecteerde goed en fout gespelde woorden van elke leerling uit de groep
conclusies3
Conclusies
 • Een kwart (26%) van de spellingen van alle leerlingen is instabiel (‘Goed-Fout’ of ‘Fout-Goed’)
 • Leerlingen schrijven woorden in een dictee beter dan in een opstel, omdat zij mogelijk

worden geholpen door een formele voorleesstijl

 • Alle leerlingen maken meer fouten in hun dictee dan in hun opstel, omdat zij zich mogelijk

bewust zijn van wat ze wel en wat ze niet kunnen

experiment 6

Experiment 6

Bevorderen van het spellingbewustzijn

woordjes4
Woordjes
 • Woorden van de voor- en natoets waren 200 woorden geselecteerd uit de SVS-2 en het PI-dictee voor de groepen 4-8
 • Het materiaal voor de 5 trainingsbijeen-komsten bestond uit de woorden van de taal- en spellingmethode ‘Taaltijd’
deelnemers1
Deelnemers

1 is spellingbewustzijnscore: “Weet de spelling en het is goed” + “Weet de spelling niet en het is fout”

conclusies4
Conclusies

Spellingbewustzijn

 • kan reeds bevorderd worden in Groep 5
 • kan in even sterk mate bevorderd worden in goede als zwakke spellers
 • kan zelfs enigszins bevorderd worden door het aanbieden van slechts één test (de voortoets), zoals aangetoond door de prestaties van de controle groep op de natoets
de moraal van dit verhaal

De moraal van dit verhaal

U kunt het beste

 • de instructie afstemmen op het type spellingprobleem
 • zo snel mogelijk beginnen met het bevorderen van het

spellingbewustzijn van uw leerlingen

Bedenk dat

 • leerlingen beter spellen in een opstel dan op een dictee
 • de goede en zwakke spellers evenveel kunnen profiteren

van een effectieve instructie

met dank aan
Met dank aan
 • Mijn collega’s
  • Guy Van Orden
  • Martin van Leerdam
  • Annette de Groot
  • Janet van Hell
 • Mijn voormalig studenten
  • Wendy Exterkate & Anne-Marie Rosink
  • Margie Voorzee, Wendy Harbers & Monique Bartelings
  • Ilona Schiffelers
  • Manuela Donderwinkel
  • Raquel Paffen
  • Marieke Willemen