slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Company House 3, Skejby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Company House 3, Skejby

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 41
takoda

Company House 3, Skejby - PowerPoint PPT Presentation

111 Views
Download Presentation
Company House 3, Skejby
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Company House 3, Skejby Bygherre: C.W.Obel Ejendomme A/S – Kim Freilev Auditor: Frank Skov Jensen – NCC Property Development Stand-in: Nikolaj Hertel – NCC Property Development

 2. Company House Skejby Guld – 80% Sølv – 65% Bronze – 50% 1. November 2012

 3. Company House Skejby 79,1 86,4 55,7 60,4 55,9 68,9 63,9 Guld – 80% Sølv – 65% Bronze – 50% 1. November 2012

 4. Afprøvning af LEED, BREEAM, DGNB og HQEAfprøvet i januar til april 2010 Horten • 8800 m2 kontor bygning • Ibrugtagning: Nov. 2009 Company house • 6000 m2 kontor bygning • Ibrugtagning: Efterår 2009 1. November 2012

 5. DGNB International – afprøvningCompany House Vallensbæk 1. November 2012

 6. Company House og DGNB 1. November 2012

 7. Vurdering af kvalitet 1. November 2012

 8. Miljømæssig kvalitet Livscyklusvurdering - LCA Materialer – Toxiciteter – Certificeret træ Vandforbrug Arealanvendelse 22.5% X 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% 1. November 2012

 9. Miljømæssig kvalitet – 79,1% 1 Drivhuseffekt ( 9 af 10 point) 2 Nedbrydning af ozonlaget ( 4 af 10 point) 3 Fotokemisk ozondannelse (10 af 10 point) 4 Forsuring (10 af 10 point) 5 Næringssaltbelastning (10 af 10 point) 6 Materialer og deres toksiske egenskaber (ej med i pilot) 8 Brug af certificeret træ ( 5 af 10 point) 10 Energy – ikke fornyelige ressourcer (10 af 10 point) 11 Energy – total primærenergi og fornyelig energi (10 af 10 point) 14 Drikkevands- og spildevandsmængder ( 9 af 10 point) 15 Arealanvendelse ( 0 af 10 point) (uofficiel oversættelse af kriterierne til dansk)

 10. LCA i DGNB • 13% afhelecertificeringen • 7 kriterierevalueret • 1 Drivhuseffekt • 2 Nedbrydning af ozonlaget • 3 Fotokemisk ozondannelse • 4 Forsuring • 5 Næringssaltbelastning • 10 Energy – ikke fornyelige ressourcer • 11 Energy – total primærenergi og fornyelig energi

 11. LCA - INPUT Miljødeklarationer (EPD)

 12. LCA - Drivhuseffekten

 13. LCA - Nedbrydning af OZONLAGET

 14. LCA - Forsuring

 15. LCA resultater for Company HouseEKSEMPEL: Carbonfootprint

 16. Drivhuseffekt – Carbonfootprint 7.460.000 kg CO2 for bygningen i 50 år ELLER 22,4 kg CO2/m2/år • 6,38 kg CO2/m2/år pga. materialeforbrug • 16,1 kg CO2/m2/år pga. el og varme

 17. Fordeling Materialer: 26% El og varme: 74%

 18. Materialerne

 19. Hvad betyder det? Company House: • Fornuftigt materialevalg til bygningen • Lavt energiforbrug, lavere end de lovmæssige krav = gode LCA resultater

 20. Økonomisk kvalitet X 22.5% Totaløkonomi - LCC Fleksibilitet overfor 3dje parts brug 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% 1. November 2012

 21. Economic quality criteria – 86,4% 16 Totaløkonomi (9 af 10 point) 17 Fleksibilitet overfor 3dje parts brug (10 af 10 point) (uofficiel oversættelse af kriterierne til dansk)

 22. LCC resultater for Company House

 23. LCC resultater for Company House

 24. Samlede resultater for økonomisk kvalitet

 25. Social kvalitet Indeklima Tilgængelighed Udearealer Forhold for cyklister Sikkerhed Arkitektur: Konkurrence og kunst 22.5% X 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% 1. November 2012

 26. Social quality criteria – 55,7% Health, comfort, and user satisfaction 18 Termisk komfort vinter (9 af 10) 19 Termisk komfort sommer (9 af 10) 20   Luftkvalitet (10 af10 point) 21   Akustik (3 af 10 point) 22   Visuel komfort (4 af 10 point) 23   Brugerindflydelse (4 af 10 point) 24   Udearealernes kvalitet (4 af 10 point) 25   Sikkerhed (4 af 10 point)

 27. Social quality criteria – 55,7% Functionality 26 Tilgængelighed (1 af 10 point) 27 Arealeffektivitet (9 af 10 point) 28 Mulighed for ændringer (7 af 10 point) 29 Offentlig adgang (5 af 10 point)   30 Forhold for cyklister (7 af 10 point) Aestheticquality 31 Designkonkurrence (1 af 10 point) 32 Bygningsintegreret kunst (0 af 10 point) (uofficiel oversættelse af kriterierne til dansk)

 28. Teknisk kvalitet Brandsikkerhed Klimaskærm Rengøring og vedligeholdelse Lydisolering Genanvendelse af byggematerialer 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% X 10% 100% 1. November 2012

 29. Technical Quality – 60,4% 33 Fire safety(5 af 10 point) 34 Sound insulation(7,5 af 10 point) 35 Building envelopequality(7 af 10 point) 40 Ease of buildingcleaning and maintenance(6 af 10 point) 42 Ease of dismantling and recycling(5 af 10 point) 1. November 2012

 30. Procesmæssig kvalitet Projektstyring Forundersøgelser Bæredygtighed i udbud Kvalifikation af designholdet Byggepladsen Commissioning 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% X 1. November 2012

 31. Process quality criteria – 55,9% Comprehensive project definition (4 af 10) Integrated planning (6 af 10) Comprehensive building design (4 af 10) Sustainability aspects in tender phase  (2 af 10) Documentation for Facility Management  (10 af 10) Environmental impact of construction site / construction process     (3 af 10) Prequalification of contractors (10 af 10) Construction quality assurance  (5 af 10) Systematic commissioning (7.5 af 10)

 32. DGNB kriterier – Områdets kvalitet – 63,9% Risikovurdering vedr. naturkatastrofer mv. Image Offentlig transport Adgang til forskellig service Tilgængelighed 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% X 1. November 2012

 33. Afsluttende bemærkninger What’s in it for me? 1. November 2012

 34. Umiddelbarefordeleved DGNB Certificering For Investorer • Gennemsigtig og uafhængig kvalitetsmærke • International anvendelighed og sammenlignelighed • Planlægnings sikkerhed og klar definition af mål fra starten • Risikominimering • Øget markedspotentiale med stigende efterspørgsel • Dokumentation for CSR-rapporter og CO2regnskab • Fremtidssikret bygninger / længere kommerciel holdbarhed

 35. Umiddelbarefordeleved DGNB Certificering For lejere og brugere • Lavere driftsomkostninger • Højere brugertilfredshed • Højere produktivitet hos medarbejderne • Mindre sygefravær • Inkorporering af bygninger og faciliteter i strategier for markedsføring • Dokumentation for CSR-rapporter og CO2 regnskab • Frivillig engagement gennem corporate governance

 36. Sustainable Building is Worth It! Roland Berger: “Sustainability in Real Estate Management”, 2010 • Up to 4% higher rents • Proportion of certified buildings in real estate portfolios will grow by 18% in the coming years • Building certification will become more and more important as a value driver in the coming years Prof. UweRotermund: “FM Benchmarking Report”, 2010/2011 • Erection costs in the “Structure” and “Building Systems” cost groups lie well below those of uncertified buildings

 37. Sustainable Building is Worth It! Drees + Sommer Report: “Additional Costs of Certified Buildings” • Only about 0 to 4% additional construction costs for DGNB Certified buildings (LEED: up to 7%) • Less than 0.5% additional planning and consulting costs for DGNB Certified buildings Jones Lang LaSalle: „Offices 2020“ • 83% of real-estate professionals think sustainability is a top priority for office real estate over the next decade Sustainable Building is a value driver – not a cost driver!

 38. Fastighetsvärlden (June 2012) The sweet-spot of the market… 1. November 2012

 39. Premium values • BREEAM certified office buildings in London 2000-2009 • Longer tenant contracts and fewer vacancies • Rents + 21% • Transaction prices + 19% • Premiums fall when the supply increases • Similar development in the US • Soruce: Maastricht University (2012) ”Supply, Demand and the Value of • Green Buildings” 1. November 2012

 40. Opsummering • Certificerede bygninger opnår højere leje • Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad • Certificerede bygninger har lavere driftsudgifter • Certificerede bygninger får højere m2-priser • Certificerede bygninger bliver ikke utidssvarende • Det er rigtigt at udvikle, bygge og drive • certificeret byggeri 1. November 2012