slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
حمایت از داده PowerPoint Presentation
Download Presentation
حمایت از داده

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

حمایت از داده - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

حمایت از داده . سارا فرد ملک محمدی 83406986. مقدمه. در عصر تکنولوژی اطلاعات حمایت از حریم خصوصی فرد در قالب جدیدی تحت عنوان حمایت از داده شکل تازه ای به خود گرفته و مفهوم جدیدی از حق خلوت مطرح می شود.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

حمایت از داده


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

حمایت از داده

سارا فرد ملک محمدی

83406986

slide2
مقدمه
  • در عصر تکنولوژی اطلاعات حمایت از حریم خصوصی فرد در قالب جدیدی تحت عنوان حمایت از داده شکل تازه ای به خود گرفته و مفهوم جدیدی از حق خلوت مطرح می شود.
slide3
نتیجه غیر قابل اجتناب ”جامعه اطلاعاتی“ این است که دنبالچه های اطلاعات فردی بعد از هر حرکتی باقی می مانند. دنبالچه هایی که به ما راجع به طرز زندگی اعمال رفتار و عقایدمان خواهند گفت که درنتیجه خطری برای امکان توبه و بازسازی فردی است
slide4
انواع سوﺀاستفاده از پردازش داده
  • داده ممکن است که به منظور باج گیری استفاده شود. و کامپیوتر در این وضعیت معاون جرم محسوب شود.
  • گروه دیگر سوﺀاستفاده ای است که پیش از اختراع کامپیوتر وجود داشته اما امروزه خطر آن از هر زمانی بیشتر است. اطلاعاتی که به منظور معینی اخذ می شود اما بعد به منظور دیگری به کار گرفته می شود.
  • سومین خطر ایجاد الگوهای رفتاری است.
  • خطر چهارم اشتباه سیستم و خطای انسانی است.
slide5
تشریح جرایم علیه حمایت از داده

شرح جرایم :

1- قصور در اتخاذ تدابیر امنیتی

2- نشر یا ارایه داده های شخصی

3- انتقال به کشور ثالث

4- عدم رضایت سوژه

slide6
5- عدم توجه به استثنائات

6- پردازش داده های حسا س

7- ارائه اطلاعات نادرست

8- ارتکاب عمدی

9- ترکیب داده ها خلاف قانون

slide7
10- کسب داده ها از طریق نادرست

11- جمع آوری و پردازش

12- استفاده از داده های شخصی همراه با دیگر اطلاعات

13- استفاده یا انتقال مغایر قانون

14- کوتاهی در نصب افراد

slide8
15- قصور و کوتاهی در اخطار به سوژه داده ها

16- قصور و کوتاهی در اطمینان از اخطار به سوژه

slide9
بررسی تطبیقی قوانین کشورها

سوئد

ماده 49مقرر می دارد :

الف)اطلاغات نادرست در باب شخصی ثبت شده ارائه کند یا به اخطار مقام نظارتی توجه نکند.

ب) پردازش داده های شخصی انجام شود.

ج) انتقال داده ها به کشور ثالث انجام شود.

د) اخطار داده نشود.

مجازات در موارد فوق زندان تا 6 ماه و در صور مشدده تا 2 سال می باشد.

slide10
ایتالیا

فصل هشتم مجازات ها (مواد39-34)

ماده 34- قصور در اخطار یا اخطار نادرست

هر کس در اجرای اخطار قصور کند یا اطلاعات ناقص یا نادرست در این اطاریه ارائه کند به زندان از سه ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده 35- پردازش غیر قانونی داده های شخصی

هر شخصی که با هدف کسب منفعت یا به قصد ضزز برای دیگری اقدام به پردازش داده های شخصی کند به زندان تا دو سال محکوم می شود.

ماده36- قصور در اتخاذ تدابیر برای امنیت داده ها

هر کس از اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین امنیت داده های شخصی قصور کند به زندان تا یک سال محکوم می شود و اگر از این رهگذر موجب خسارت دیگری شودبه زندان از دو ماه تا دو سال محکوم می شود .

اگر جرم را عمدا مرتکب نشده است به زندان تا یک سال محکوم می شود.

slide11
ماده 37-قصور در تکمیل و اتخاذ تدابیر توسط گارانتی

هر کس از انجام وظیفه خود توسط گارانتی قصور کند به زندان از سه ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده 38- مجازات تکمیلی

محکومیت به هریک از این جرایم طبق این قانون موجب نشر حکم خواهد شد.

ماده39- ضمانت اجراهای اداری

هر کس از ارائه اطلاعات یا اسناد مورد تقاضای گارانتی قصور کند به ضمانت اجرای اداری پرداخت از یک میلیون تا شش میلین لیره محکوم میشود.