ep leps n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EPİLEPSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
EPİLEPSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

EPİLEPSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 400 Views
 • Uploaded on

EPİLEPSİ. Dr. BURÇ ESRA ŞAHİN S.B . DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ. EPİLEPSİ. Epilepsi genel populasyonun yaklaşık %0.6’sını etkileyen ve en sık rastlanılan nörolojik hastalıklardan biridir. EPİLEPSİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EPİLEPSİ' - takara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ep leps

EPİLEPSİ

Dr. BURÇ ESRA ŞAHİN

S.B . DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ

ep leps1
EPİLEPSİ
 • Epilepsi genel populasyonun yaklaşık %0.6’sını etkileyen ve en sık rastlanılan nörolojik hastalıklardan biridir.
ep leps2
EPİLEPSİ
 • Epileptik nöbet, paroksismal olarak beyinden aşırı nöron deşarjları nedeniyle ortaya çıkan şuur değişiklikleri ile birlikte olan ya da olmayan, motor, duyusal, otonomik ya da psişik semptomlar ile karakterize bir durumdur.
 • Nöbet epilepsiden farklıdır.
 • Epilepsi, provake olmamış tekrarlayıcı epileptik nöbet ataklarıdır.
et oloj
ETİOLOJİ
 • Kafa travması
 • Stroke
 • SSS enfeksiyonları
 • Dejeneratif beyin hastalıkları
 • Serebral palsi
 • Primer ya da metastatik beyin tümörü
 • Alkol ve ilaç alışkanlığı
 • Prenatal ve perinatal olaylar
 • Kesin etyoloji yeni tanı alan vakaların sadece üçte birinde saptanabilmektedir.
siniflama
SINIFLAMA
 • Fokal

Basit Parsiyel

Kompleks Parsiyel

Sekonderjeneralize

 • Jeneralize

Absans

Myoklonik

Klonik

Tonik

Tonik- klonik

Atonik

 • Sınıflandırılamayan
ayirici tani
AYIRICI TANI
 • Senkopal ataklar
  • Kardiyak kaynaklı, refleks,ortostatik
 • Psikojen ataklar
 • Migren
 • Diğer damarsal hastalıklar
  • Geçici iskemik atak
  • Geçici global amnezi
 • Uyku hastalıkları:
  • Narkolepsi, uyku paralizisi, katapleksi, parasomniler
 • Metabolik, endokrin ve toksik nedenler
 • Paroksismal hareket bozukluklar ve ataksiler
vazovagal senkop ile n bet aras ndaki farklar
Vazovagalsenkop ile nöbet arasındaki farklar

SENKOP

NÖBET

Nadir

Sık (aura)

Genelikle ani

1-3 dakika

Sıklıkla daha uzun

Sık

Sık

Soluk, mor

Sık (ambulansta uyanır)

Yavaş (konfuze)

 • Tetikleyici sık
 • Prodrom daima

(presenkop)

 • Ortaya çıkış dakikalar
 • Süre 1-30 sn
 • Konvulsif sık (kısa)

kasılma

 • İnkontinas nadir
 • Dil ısırma çok nadir
 • Renk çok soluk
 • Postiktal nadir (yerde uyanır)
 • Düzelme hızlı (tam oryante)
hastaya yakla im
HASTAYA YAKLAŞIM
 • Öykü alma, fizik ve nörolojik muayene, tanısal testler
 • Olay bir nöbet midir?
 • Eğer nöbetse tipi nedir?
 • Nedeni nedir?
 • Tekrar ortaya çıkış olasılığı nedir?
 • Tedaviye başlanmalı mıdır?
olayin yk s
OLAYIN ÖYKÜSÜ
 • Gören kişi tanımlamalı
 • Olay öncesi, olay anı ve olay sonrası ayrıntılı sorgulanmalı
 • Provake nöbet mi? Alkol kesimi, ilaç bağımlılığı, ateş, elektrolit dengesizliği, hipoglisemi, uyku yoksunluğu gibi …
 • Provake nöbet tipleri sonrası epilepsi oluşma ihtimalı daha düşüktür.
en son tibb yk
EN SON TIBBİ ÖYKÜ
 • Menenjit, ensefalit, kafa travması, svo
 • metabolik bozukluklar (kş, Na,K, Mg, hipoparatiroidizm..)
 • ilaçlar ( teofilin,meperidin hcl,izoniazid,antipsikotik,beta laktam antibiotikler,lidokain,tca,bupropion,asiklovir, dekonjestanlar …)
 • kardiak aritmi
n bet tet kley c ler
NÖBET TETİKLEYİCİLERİ
 • Stress
 • Uykusuzluk
 • AEİ düzgün almama
 • Alkol/ilaç kullanımı
 • Menstrual dönem
 • Aşırı ışıklı uyarı
 • İlaç etkileşimleri
 • Hiperventilasyon
 • Ani gürültü
f z k ve n roloj k muayene tanisal testler
FİZİK VE NÖROLOJİK MUAYENE-TANISAL TESTLER
 • Nörolojik ve sistemik muayene yapılmalıdır.
 • Rutin: Hematoloji, biokimya, ekg, gerekirse nörogörüntüleme ve LP, EEG
 • Özel Tetkikler: Uyku deprivasyonlu EEG, video/EEG monitorizasyon
 • İleri tetkikler: PET, SPECT, MR Spektroskopi
tedav ye ne zaman ba lanmali
TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLANMALI?
 • İlk nöbet ve ilaç başlanacak mı?
 • Tek tonik- klonik nöbet sonrası 2. nöbet gelişme riski %15-60 (ilk 6 ayda ), ikinci tonik-klonik nöbet sonrası 3. nöbet riski %85’tir.
 • Epilepsi riski ( provake olmamış tekrarlayıcı ) bir insanda yaşam boyu % 3 iken, nöbet riski %9 dür.
 • Hasta bireysel olarak değerlendirilmelidir.
 • Tanıda süphe varsa epilepsi tanısı koyarken dikkatli olunmalı
slide14

Tekrar olasılığını artıran nedenler değerlendirilmeli

  • Semptomatik nöbet
  • Nörolojik muayenede fokal bulgu
  • Görüntülemede lezyon varlığı
  • EEG de epileptiform anormallik
status ep lept kus
STATUS EPİLEPTİKUS
 • En önemli tıbbi acillerden biridir.
 • 30 dk veya daha uzun süren nöbet aktivitesi veya arasında bilincin açılmadığı iki veya daha fazla ardıl nöbet
 • Nöbetin 5 -10 dk. sürmesi büyük oranda SE dönüşmektedir!
 • SE ilişkili mortalite %20-25
status ep lept kus1
STATUS EPİLEPTİKUS
 • Primersantal sinir sistemi(SSS) bozuklukları
 • *Serebrovasküler olaylar
 • -İntraserebralhemoraji
 • -SAK
 • -Subduralhemoraji
 • -İskemikstroke
 • -Vaskülermalformasyon
 • *Epilepsi
 • -Tedavi değiştirilmesinin başlangıcı
 • -Tedaviye uyumsuzluk
 • -Yandaş hastalıklara bağlı alevlenmeler (enfeksyon,uyku bozuklukları, alkol, metabolik bozukluklar)
 • *Santral sinir sistemi travması
 • *Santral sinir sistemi tümörleri
 • *Santral sinir sistemi enfeksiyonları
 • -Menenjit (viral, bakteriyel, atipik)
 • -Ensefalit (genelde viral ve sıklıkla Herpessimpleks)
 • -Diğer ( HIV,CJD )uzun adları””””
 • *Konjenital anomaliler
 • -Heterotropi- disgenezis
slide17

Sekonder Santral sinir sistemi bozuklukları

 • *Anoksi
 • *İlaç kötüye kullanım
 • -Alkol
 • -Kokain
 • -Ekstazi- amfetamin
 • -Barbitürat- benzodiazepin çekilmesi
 • *Medikasyon
 • -Cipro, imipenem,baklofen, flunarizin, INF, isofosfamid, TSA, wellbutrin
 • *Metabolik anormallikler
 • -Hipo/hiperglisemi
 • -Hiponatremi
 • -Hipokalsemi / Hipoparatiroidizm
 • -Hipomagnezemi
 • - Akut üremi
 • -Hemodializ başlangıcı
 • -Troid hastalıkları
 • *Sistemik ateş- enfeksiyon
 • *İdipatik (Tespit edilemeyen anoksi, metabolik toksik olaylar, tanı konulamamış primer epilepsi)
status ep lept kus2
STATUS EPİLEPTİKUS
 • Konvülzif SE
 • Non-konvülzif SE
     • Jeneralize
     • Fokal
     • limbik
status ep lept kus3
STATUS EPİLEPTİKUS
 • İlk 5 dk tanıya gidiş
 • Hava yolu (A)
 • Solunumu (B)
 • Damar yolu (C)
 • Bu arada hastada vital bulgular (ateş!) spot kş,cbc,biokimya ( glu,ca dahil elektrolitler,bft, kcft,toksik ajan, kan ilaç düzeyi), ekg,
status ep lept kus4
STATUS EPİLEPTİKUS
 • 6-10 DK
 • Diazepam ıv 10-20 mg

(2-5 mg/dk hızda yavaş infüzyon)

Kronik alkol kullanımı tiamin 100 mg,hipoglisemi şüphesi 50 ml %50 dekstroz

Lorazepam-midazolam

status ep lept kus5
STATUS EPİLEPTİKUS
 • 10-20 dk
 • Fenitoin 15-20 mg/kg

(50 mg/dk hızı geçemeyecek)

(Mümkünse monitorize)

 • NÖROLOJİ kons
 • Fenitoin ek 5 mg/kg
 • Fenitoin bir kez daha ek 5 mg/kg
slide22

Bu ilk aşama tedavi ile durdurulamayan status tablosuna refrakter status denir.

 • 20-60 dk 4 seçenekten biri
 • ıv valproat 10 dk’da 40 mg/kg nöbet devam ederse 5 dk 20 mg/kg ek doz
 • Midazolam infüzyonu (entubasyon)
 • Profobol infüzyonu (entubasyon)
 • Fenobarbital infüzyonu (entubasyon)
status ep lept kus6
STATUS EPİLEPTİKUS
 • > 60 dk
 • Pentobarbital infüzyonu yükleme dozu:5-10 mg/kg ,50 mg/dk hızda ve nöbet durana kadar 5 mg/kg ek bolus