slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

- PowerPoint PPT Presentation

taite
129 Views
Download Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mans Dievs, no sirds Tev slavu dziedu,Jo kur vēl būtu cits tāds Dievs kā Tu?Tev atnesu šo slavas ziedu,Lai tas ar saldu smaržu smaržotu.Uz Tava altāra to nolieku,Lai Tava vārda godu vairotu.

  2. Velc mani, Debess Tēvs, sev klāt(u) Ar sava Gara spēka maigumu,Lai Tavu svēto, labo prātu Es iemīlu un vienmēr padaru.Lai mana dzīve Tevī plaukst un zied,Un sirds par Tavu mīlestību dzied.

  3. Cik labi iet pie Tavas rokas Un uzticēties Tavai gādībai!Tad vieglākas kļūst sāpes, mokas,Jo sargs un patvērums Tu esi tai.Nekas man dzīvē mūžam nevar trūkt,Tu dodi vairāk, nekā spēju lūgt.