August / September 2012 - PowerPoint PPT Presentation

tait
august september 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
August / September 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
August / September 2012

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
August / September 2012
240 Views
Download Presentation

August / September 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. August / September 2012

  2. September / October 2012

  3. October / November 2012

  4. November 2012 Thanksgiving Break

  5. December 2012 Semester Exams Winter Break

  6. January 2013

  7. February 2013

  8. March 2013 Spring Break!!

  9. April/May 2013

  10. May/June 2013 Semester Exams Semester Exams