ENGLISH FOR MARINE ENGINEERS - PowerPoint PPT Presentation

taini
english for marine engineers n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENGLISH FOR MARINE ENGINEERS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENGLISH FOR MARINE ENGINEERS

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
ENGLISH FOR MARINE ENGINEERS
155 Views
Download Presentation

ENGLISH FOR MARINE ENGINEERS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENGLISH FOR MARINE ENGINEERS 2010/2011

 2. Crankshaft, p. 14, ex.1

 3. Crankshaft, p. 15, ex.2 • Mainjournals– serve as the points of support and as the center of rotation for the shaft • Cranks – provide points of attachment for the connecting rods • Counterweights – balance the offcenter weight of the individual crank throws

 4. Crankshaft, p. 15, ex.3 • Reduceweight, increasetorquecapabilityandprovide a passageforlubeoil • No • To reducevibrationsandconsequentlypreventdamage to/failureoftheengine

 5. Crankshaft, p. 15, ex.4 • compensatefor • increase/reducing • provide • led to/has led to • serve as

 6. Crankshaft, p. 16, ex.5, 6 • abbreviated • translates • are constructed • has • are transferred • is subjected • is primarilydetermined • B • C • A

 7. Crankshaft, p. 17, ex. 7 • is • into • be • of • rod • or • on • main • carry • is • at/near • it • V • correctly • cases

 8. Crankshaft, p. 17, ex. 8 • Linear motion – rotation (function) • Connected to the propeller shaft (provides rotation to the propeller) • Strong (not bend), and flexible (sag, hog with the ship) • Made from alloy steel and is hollow – drilled passages (weight, torque, lubrication) • Is supported by main bearings • Counterweights – to balance centrifugal forces

 9. Connecting rod, p. 18, ex. 1 • The connecting rod connects … the piston to the crankshaft. • The connecting rod is fastened to the piston at its little end by a … gudgeon pin/piston pin. • The big end of the connecting rod … has a detachable cap. • The big end of the connecting rod is attached to the crankshaft at … the crankpin journal. • In order to endure the stresses, the connecting rods must be … very strong and rigid and as light as possible.

 10. Connecting rod, p. 19, ex. 2 • are made … are produced • beyond usual limits … excessive • changes … converts • checking … inspecting • constructed of … madefrom • ends … terminates • happen … occur • is mounted … is fitted • is provided … is supplied • it is advisable … it is goodpractice • transfers … transmits

 11. Connecting rod, p. 19, ex. 3

 12. Connecting rod, p. 20, ex. 4 Ojnica je raven drog, ki ročično gred povezuje neposredno z batom ali s križno glavo, kar je odvisno od izvedbe motorja. Funkcija ojnice je, da gibanje bata prenaša na ročično gred. Ojnica mora biti trdna, zaradi inercijskih sil, predvsem pri velikih motorjih, pa ne tudi pretežka. Gred je običajno kovana iz litega jekla. Da bi zmanjšali njeno težo in ohranili trdnost, ima pogosto U profil. Na vsaki strani ojnice je ležaj. Spodnji del imenujemo velika glava ojnice, zgornji del pa mala glava ojnice.

 13. Connecting rod, p. 20, ex. 4 Pri načrtovanju velike glave ojnice je potrebno upoštevati način sestavljanja in remonta ali pregledovanja. Velika glava ojnice ne sme biti prevelika, saj jo moramo vstaviti v valj. Pri nekaterih motorjih moramo najprej sestaviti bate in ojnice in ju šele nato hkrati vstaviti v valj. Bat in ojnico lahko izvlečemo iz valja navzdol v okrov ročične gredi in nato skozi vrata ročične gredi. Pri visokih motorjih bat in ojnico pogosto odstranimo z zgornje strani. V ležajni skodelici so utori, ki skodelico delijo na pol. Skozi utore se iz ročičnega tečaja napaja olje.

 14. Connecting rod, p. 20, ex. 5 • The connecting rod translates the linear motion of the piston into the rotating motion of the crankshaft. • The connecting rod serves to carry lubricating oil from the shaft to the piston and has drillings along its length. • The method of mounting of the connecting rod affects its design. / The design of the connecting rod is affected by the method of mounting.