a helyettes sz l i ell t s helyzete j v je guly sn dr kov cs erzs bet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet PowerPoint Presentation
Download Presentation
A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet. Helyettes Szülői Szolgáltatást Nyújtók I. Országos Konferenciája Dombóvár 2008. április 10. A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása. A gyermekvédelmi törvény alapelvei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet' - tahlia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a helyettes sz l i ell t s helyzete j v je guly sn dr kov cs erzs bet

A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet

Helyettes Szülői Szolgáltatást Nyújtók I. Országos Konferenciája

Dombóvár 2008. április 10.

a gyermekv delmi t rv ny feladat meghat roz sa
A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása
 • A gyermekvédelmi törvény alapelvei
  • 2.§ (3) A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani.
  • (4) A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell.
 • Átmeneti gondozás – gyermekjóléti alapellátási személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás
  • mit,
  • kinek,
  • hogyan,
  • milyen ok miatt,
  • milyen ellátási formában,
  • mi a kimenet,
  • kinek a feladata.
a gyermekv delmi t rv ny feladat meghat roz sa1
A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása
 • Mit, kinek:
  • A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni. (Gyvt.45 §)
  • A fogyatékos gyermek számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani. (Gyvt,45. §(2) bek.)
a gyermekv delmi t rv ny feladat meghat roz sa2
A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása
 • Hogyan:
  • A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy belegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani… (Gyvt.45. §(2) bek)
  • A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart. (Gyvt. 45.§ (69 bek.)
  • A gyermekek átmeneti gondozása során a gyermek iskolai oktatását - lehetőség szerint - iskolaváltás nélkül kell biztosítani. (Gyvt. 45.§ (4) bek.)
a gyermekv delmi t rv ny feladat meghat roz sa3
A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása
 • Milyen ok miatt
  • ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. (Gyvt.45.§ (2) bek.)
 • Milyen ellátási formában
  • 48. § (1) A gyermek átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.
  • (2) A gyermekek átmeneti házi gondozásaként - a szülő kérelmére - a gyermek saját otthonában történő ellátását gondozó útján kell biztosítani, ha testi vagy lelki betegségemiatt a gyermek ellátása elsősorban helyettes szülőnél történő elhelyezés útján vagy bentlakásos gyermekintézményben nem oldható meg és ha ez a gondozás a gyermek érdekét szolgálja. (Fogyatékos gyermek !)
a gyermekv delmi t rv ny feladat meghat roz sa4
A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása
 • Mi a kimenet
  • 47. § (1) A gyermekek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy ha annak okai már nem állnak fenn.
  • (2) Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a gondozás időtartama eltelt.
  • (3) Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza
  • a) az elhelyezés - a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy
  • b) haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.
  • (4) A gyámhivatalt értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében az átmeneti gondozás időtartamának eltelte előtt is, ha
  • a) nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza,
  • b) a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek átmeneti gondozását ugyanazon intézményben két éven belül másodszor is kéri.
a gyermekv delmi t rv ny feladat meghat roz sa5
A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása
 • Kinek a feladata
  • 94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
  • (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetítia máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
helyzetk p
Helyzetkép
 • Szolgáltatások száma
 • Helyettes szülők száma
 • Férőhelyek száma
 • Gondozottak száma
 • Átmeneti gondozásból gyermekvédelmi gondoskodásba kerültek száma,
 • Igénybevétel okai
 • Ellátottak életkori megoszlása
 • Átmeneti gondozásban töltött idő
orsz gos adatok 2007
Országos adatok (2007)
 • Helyettes szülői hálózatok száma: 48
 • Önálló helyettes szülők száma: 58
 • Helyettes szülők száma összesen: 287
 • Férőhelyek száma összesen: 615
 • Az év során ellátott gyerekek száma: 151
 • Helyettes szülői tanácsadók száma:???
 • 2005-2007 között megszűnt 13 h.szülő (47 fh.)
slide12
Átmeneti gondozásból gyermekvédelmi gondoskodásba kerültek száma (gyermekotthoni, nevelőszülői bekerülési adatokból) OSAP
slide13
Átmeneti gondozásból gyermekvédelmi gondoskodásba kerültek száma (gyermekotthoni, nevelőszülői bekerülési adatokból)
ell tottak os megoszl sa az elhelyez st kiv lt n h ny jellemz probl ma szerint 2006 osap
Ellátottak %-os megoszlása az elhelyezést kiváltó néhány jellemző probléma szerint(2006 OSAP)

24 %

min s gi szakmai fejl d s
Minőségi, szakmai fejlődés
 • NCSSZI által koordinált szakmai műhelymunka
 • Módszertani kézikönyv
 • Évente rendszeresen országos szakmai konferenciák
 • ATOSZ megalakulása
 • Szakmai standardok kidolgozása
 • I. Helyettes szülői Konferencia
probl m k dilemm k javaslatok
Problémák, dilemmák, javaslatok
 • Problémák
  • Nem fejlődik elég dinamikusan a szolgáltatás
  • Kevés információ a szolgáltatásról ( mire szolgál, kiknek ajánlható, mik a tapasztalatok a működőknél)
   • Önkormányzatoknál, gyermekjóléti szolgálatoknál(?), potenciális igénybevevőknél, a tapasztalatokat illetően a szolgáltatást nyújtókon kívül mindenkinél,
  • Önkormányzati érdekeltség hiánya
  • Helyettes szülői képzés szervezésének nehézségei
   • Költségek viselése
   • 10-12 család toborzása
  • Ellátási szerződések veszélye (önkormányzati feladat „kipipálva” néhány férőhely lekötésével)
  • Speciális szükségletű, különleges szükségletű gyermekek gyermekek átmeneti gondozása
  • OSAP adatok nem elég részletesek, és pontosak, nincsenek felmérések
probl m k dilemm k javaslatok1
Problémák, dilemmák, javaslatok
 • Dilemmák
 • Lakhatási problémák, hajléktalanság, ill. családi konfliktusok, a gyermek magatartási problémái miatt bekerülő gyerekek esetében
  • Átmeneti gondozás, vagy átmeneti nevelésbe vétel, melyiknek mi a funkciója, mi szolgálja a gyerek érdekét,
  • Szülői felelősség, szülői felügyeleti jog kérdése
  • Gyermek szülőjének a befogadása mikor indokolt az átmeneti gondozásba,
 • Milyen igény kielégítésére alkalmas a helyettes szülői ellátás, és milyenre nem,
 • Működőképes-e az önálló helyettes szülő, nem kellene-e itt is csak hálózat formájában engedni a működést, mint a nevelőszülőnél,
probl m k dilemm k javaslatok2
Problémák, dilemmák, javaslatok
 • A terepen dolgozók javaslatai
  • GYÁO-ra, helyettes szülőre vonatkozó szabályozás különválasztása – ahol indokolt – a CSÁO-ra vonatkozó szabályoktól, (pl 12+6 hó túl hosszú)
  • Több információ az ellátásról, az önkormányzatok motiváltságának erősítése (megyei jogú város)
  • Teljes körű ellátás helyett szükség szerinti (szülői felelősség erősítése),
   • Ki és milyen szempontok szerint döntsön ? Normatíva több, ha teljes körű és kevesebb, ha szükség szerinti ?
  • Nagykorúvá váló gyerek, ha szükséges maradhasson a tanév végéig
 • Sokkal többet kell tudnunk a működő ellátásokról ahhoz, hogy a jövőt tervezhessük.
fejleszt si lehet s gek
Fejlesztési lehetőségek
 • Hazai forrás
  • Helyettes szülői hálózat, átmeneti intézmények (elsősorban GYÁO-k) férőhely bővítésének támogatása,
 • EU forrás
  • ÚMFT fejlesztési irányok
   • Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP)
   • 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése
    • Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok
     • 5.2.5 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (családi kríziskezelő, családterápiás, szülői kompetenciákat erősítő programok, iskolán kívüli szabadidős programok stb.)