TK Telekom - PowerPoint PPT Presentation

tahir
tk telekom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TK Telekom PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
TK Telekom
170 Views
Download Presentation

TK Telekom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TK Telekom Wybór przyszłości iNET-meeting Zawiercie, 19-20 maja 2011

 2. O TK Telekom TK Telekom jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym.

 3. O TK Telekom Ze względu na wielkość i przepustowość sieci jesteśmy zaliczani do grona największych operatorów sieci szkieletowych w Polsce. Oferujemy kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne zaspokajające potrzeby zarówno operatorów telekomunikacyjnych, administracji publicznej, Klientów biznesowych, jaki firm z sektora kolejowego.

 4. O TK Telekom Tworzymy oferty elastyczne, dopasowane do zmieniających się i stale rosnących potrzeb Klientów. Nasze atuty to wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz nowoczesna sieć teletransmisyjna pozwalająca na świadczenie wysokiej jakości usług. Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia potwierdzające zdolność TK Telekom do ochrony informacji niejawnych.

 5. O TK Telekom W trosce o jak najwyższy poziom obsługi Klientów wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Strategia naszej działalności opiera się na następujących zasadach: • stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne, • budujemy wśród pracowników świadomość, że wysoka jakość daje obustronne korzyści zarówno klientom jak i naszej firmie, • lojalność i przywiązanie pracowników stanowi podstawę naszego rozwoju, • praca zespołowa pozwala na osiągnięcie korzyści biznesowych, • ciągłe podnoszenie kompetencji jest obowiązkiem wszystkich pracowników.

 6. O TK Telekom Naszą strategię chcemy realizować poprzez następujące cele jakościowe: • uzyskanie jak największego zadowolenia klientów, w połączeniu z korzyściami biznesowymi, • zwiększenie udziału w rynku usług telekomunikacyjnych, • zwiększanie niezawodności i dostępności oferowanych usług, • doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników.

 7. Sieć TK Telekom Sieć TK Telekom pokrywa obszar niemal całego kraju i jest jedną z największych sieci transmisyjnych w Polsce

 8. Sieć TK Telekom Sieć TK Telekom została zaprojektowana z zachowaniem wysokiej dostępności i jest systematycznie rozbudowywana w sposób pozwalający na zwiększenie jej zasięgu i stały wzrost wydajności. Obecnie sieć kablowa TK Telekom liczy ponad 28 000 km tras i dociera do ponad 300 miejscowości. Sieć transmisyjna zbudowana jest w technologiach DWDM oraz IP/MPLS o łącznej pojemności transportowej wynoszącej powyżej 1,7 Tbps. Architektura sieci jest zgodna ze standardami sieci nowej generacji NGN (NextGeneration Network).

 9. Sieć TK Telekom Sieć transmisji danych TK Telekom posiada punkty styku z sieciami największych dostawców Internetu (operatorzy Tier-1), polskimi i światowymi punktami wymiany ruchu Internet. Nasza sieć posiada wiele punktów wymiany głosowej umożliwiających tranzyt i terminowanie ruchu głosowego. Jesteśmy obecni w największych punktach wymiany ruchu Internetowego ( PLIX, WIX ).

 10. Bezpieczeństwo Sieci Naszym priorytetem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i niezawodności sieci oraz świadczonych usług.

 11. Bezpieczeństwo Sieci Służą temu inteligentne systemy nadzoru zarządzane z poziomu Centrum Zarządzania Siecią, które posiada możliwość szybkiej i zdalnej rekonfiguracji w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa stworzono niezależną sieć serwisową gwarantującą ciągłość komunikacji systemów zarządzania.

 12. Bezpieczeństwo Sieci Nadzór nad siecią TK Telekom odbywa się w systemie 24/7/365, a całodobowy serwis sieci i usług zapewniony jest w 50 miastach w Polsce.

 13. Usługi TK Telekom Oferujemy szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do Indywidualnych potrzeb Klienta.

 14. Transmisja Danych Realizujemy usługi dzierżawy łącz, okien optycznych i kanałów cyfrowych, zaawansowane usługi Carrier Ethernet, IP VPN/MPLS oraz transmisji wideo a także kolokacji.

 15. Transmisja Danych Dzierżawa kanałów cyfrowych - udostępnienie przezroczystego łącza pomiędzy dwoma punktami w relacjach krajowych i międzynarodowych i zapewnienie na nim transmisji o stałej szybkości w zakresie od E1(2 Mbit/s), przez E3(34 Mbit/s), STM-1 (155 Mbit/s), STM-4(622 Mbit/s), STM-16(2,5 Gbit/s), STM-64 (10 Gbit/s). Dzierżawa kanałów optycznych - udostępnienie pojedynczego przezroczystego kanału optycznego (tzw. Lambdy) w systemie DWDM (DenseWavelengthDivisionMultiplexing), umożliwiające uruchomienie systemu teletransmisyjnego o przepływności maksymalnej STM - 64 (np. ATM, Gigabit Ethernet).

 16. Transmisja Danych Ethernet - Usługa transmisji danych realizowana w technologii Ethernet zapewniająca przepływność łącza od 2 Mb/s do 10 Gb/s. Dzięki wysokim parametrom transmisji technologii Ethernet oraz wysokim standardom bezpieczeństwa możliwe jest korzystanie z zaawansowanych, zintegrowanych aplikacji biznesowych oraz multimedialnych środków komunikacji.

 17. Transmisja Danych TK MPLS - Usługa wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych firm. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii MPLS (Multi Protocol Label Switching) stworzyliśmy rozwiązanie, które umożliwia powiązanie lokalnych sieci LAN (Local Area Network) Klienta w pełni zarządzaną sieć WAN (Wide Area Network). TK MPLS daje możliwość stworzenia teleinformatycznej sieci VPN (Virtual Private Network) wiążącej centralę firmy ze wszystkimi jej oddziałami i pracownikami zarówno w kraju jak i za granicą.

 18. Internet Specjalizujemy się w zestawianiu stałych, łączy symetrycznych i świadczeniu usług dostępu do Internetu. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres nowoczesnych usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.

 19. Internet TK Carrier - usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do krajowych i zagranicznych zasobów sieci Internet. W ramach usługi wykonujemy przyłączenie zgodne z indywidualnym projektem. Szybkość transmisji jest dostosowywana do potrzeb Klienta. Oferujemy pasmo symetryczne dzięki czemu prędkość transmisji w obydwu kierunkach jest identyczna i gwarantowana. Optymalne rozwiązanie pozwala Klientom posiadającym własny AS (System Autonomiczny) samodzielnie zarządzać ruchem za pomocą protokołu BGP4.

 20. Internet TK Express to usługa cechująca się wysokiej jakości dostępem do krajowych i zagranicznych zasobów sieci Internet. Oferuje szeroki zakres przepustowości pozwalający na dostosowanie rozwiązań do bieżącego zapotrzebowania Klienta oraz ich modyfikację w miarę rozwoju firmy. Zapewniamy gwarancję zachowania określonych parametrów pasma i braku overbookingu. W ramach usługi dostarczane jest łącze dostępowe zakończone stykiem Ethernet. Szybkość transmisji jest dostosowywana do potrzeb Klienta, a prędkość transmisji w obydwu kierunkach jest identyczna i gwarantowana.

 21. Telefon Posiadamy szeroką ofertę usług telefonicznych obejmującą wykorzystanie zarówno technologii tradycyjnych (telefonia analogowa, linie cyfrowe), jak i rozmów realizowanych przez Internet w technologii VoIP.

 22. Telefon Terminacja Ruchu - TK Telekom jest jednym z największych w Polsce operatorów świadczących usługi terminacji ruchu. Posiadamy międzyoperatorskie punkty wymiany ruchu głosowego ze wszystkimi najważniejszymi krajowymi operatorami telekomunikacyjnymi. Posiadamy punkt kolokacyjny we Frankfurcie (Ancotel, Kleyer Str. 90 - największym na świecie punkcie wymiany ruchu głosowego), poprzez który jesteśmy połączeni z największymi globalnymi operatorami telekomunikacyjnymi. Dzięki temu oferujemy bardzo konkurencyjne stawki połączeń międzynarodowych.

 23. Telefon Linia cyfrowa 30B+D - Usługa jest kierowana do średnich i dużych firm oraz korporacji wykorzystujących rozwiązania oparte o centralę PABX. Technologia łącza dostępowego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klientów. Usługa daje możliwość prowadzenia 30 niezależnych rozmów telefonicznych jednocześnie dzięki czemu Klienci będą mogli w każdej chwili, bez problemu skontaktować się z Firmą.

 24. Budownictwo Telekomunikacyjne Wykonujemy prace z dziedziny projektowania, budowy i modernizacji, w tym między innymi usługi okablowania strukturalnego światłowodowego i tradycyjnego, instalacji wewnętrznych takich jak SSWiN, SAP wraz z systemem gaszenia oraz DSO. Posiadamy kwalifikacje w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych, kanalizacji teletechnicznej, dostawy i montażu central telekomunikacyjnych oraz modułów wyniesionych. Realizujemy również utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej zarówno budynkowej jak i liniowej.

 25. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ TK Telekom Sp. z o.o. ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa Wysokość kapitału zakładowego 418 852 000,00 złotych Sŕd Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000024788 NIP: 526-25-48-753