Download
k nteisoptimointiin perustuvat huutokaupat t sm hankinnassa 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Käänteisoptimointiin perustuvat huutokaupat täsmähankinnassa 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Käänteisoptimointiin perustuvat huutokaupat täsmähankinnassa 2

Käänteisoptimointiin perustuvat huutokaupat täsmähankinnassa 2

81 Views Download Presentation
Download Presentation

Käänteisoptimointiin perustuvat huutokaupat täsmähankinnassa 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Käänteisoptimointiin perustuvat huutokaupat täsmähankinnassa 2 Ari Tiainen

 2. Sisältö • Käytännön asioita • Pisteytyssääntö viimeisellä kierroksella • Kustannusten estimointi • Pisteytyssäännöt alkukierroksilla • Aktiviteettisäännöt • Exogeeniset attribuutit • Yhteenveto • Miksi ei vielä yleisesti käytössä?

 3. Pisteytyssääntö viimeisellä kierroksella • Optimaalisen toteutuskelpoisen tarjouksen määrittely voi vaatia ei-konveksin ongelman ratkaisemista • Seurauksena oleva pisteytyssääntö voi olla liian monimutkainen käytännön sovelluksiin • Pisteytyssääntö saattaa pakottaa häviävän tarjoajan lähettämään tarjouksia kelpaamattomilla ei-hinta -parametreillä

 4. Kustannusten estimointi • Huutokaupan pitäjä estimoi toimittajan kustannusparametrit tarjousten perusteella • Toimittaja voi tarkoituksella (strategiset syyt) tai tarkoituksetta (puutteellisen mekanismin tuntemisen takia tms) vääristää tarjouksia • Jos vääristelyä tapahtuu, voidaan pyrkiä estimoimaan todelliset kustannusparametrit

 5. Pisteytyssäännöt alkukierroksilla 1 • Suuret vaihtelut pisteytyssäännössä alkukierroksilla saavat toimittajat epäilemään huutokaupan pitäjän strategista käyttäytymistä • Toimittajat vastaavat siihen strategisella käyttäytymisellä • Liian pienet vaihtelut eivät saa toimittajia muuttamaan tarjouksiaan

 6. Pisteytyssäännöt alkukierroksilla 2 • Huutokaupan pitäjä pyrkii tekemään viekkaita muutoksia pisteytyssääntöihin: • Toimittajat muuttavat tarjouksiaan • Toimittajat eivät epäile strategista käyttäytymistä • Ensimmäisen kierroksen pist.säännön asettaminen oleellista • Käytetään kokemusta ja aikaisempaa tietoa

 7. Aktiviteetti- ja kierroksen vaihtosäännöt • Jos ei aktiviteettisääntöjä, toimittajat eivät ole kovin innokkaita tarjoamaan ensimmäisillä kierroksilla • Kannattavaa, että vain osa toimittajista pääsee seuraavalle kierrokselle • Kierroksen vaihtosäännöt on määritettävä • Aika tai aktiivisuusperusteinen • Viimeisellä kierroksella säännöt voivat joustaa

 8. Exogeeniset attribuutit • Endogeenisiä (laatu, läpimenoaika, jne) • Exogeenisiä (maine, aikaisemmat yhteistyöt, jne) • Suositellaan, että huutokaupan pitäjä kertoo kullekin toimittajalle tämän omien exogeenisten attribuuttien arvon • Toimittaja voi ottaa tämän huomioon tarjotessaan

 9. Yhteenveto 1 • Huutokaupan pitäjä ei tiedä toimittajien endogeenisten attribuuttien kustannusfunktioita • Huutokaupan pitäjä pyrkii selvittämään kustannusfunktiot tarjouskierrosten aikana muuttamalla pisteytyssääntöjään

 10. Yhteenveto 2 • Huutokaupan pitäjä voi maksimoida hyötynsä asettamalla haluamansa pisteytyssäännön viimeiselle kierrokselle • Toimittajat eivät saa kokea ”manipulointia” manipulointina

 11. Kotitehtävä • Artikkelin kirjoittajat esittivät mallinsa erään yrityksen CTO:lle, joka puolestaan kertoi mallin pääpiirteistä asiakkailleen. Artikkelin lopussa on esitetty mallin saamaa palautetta. • Mitä palautetta malli sai? Oletko itse samaa mieltä? • Lyhyesti ja ytimekkäästi, kiitos.

 12. Kotitehtävän vastaus • Mitä palautetta mekanismi sai: • Houkutteleva, mutta • Liian monimutkainen • Oikeudenmukaisuus jos aktiivisuussäännöt voimassa (omenat ja appelsiinit) • Syntyisi mahdollisesti tunne, että alihankkijoita ”mukiloidaan”