informationsm te n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informationsmöte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Informationsmöte - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Informationsmöte. 2014-04-09. 1. Meritportfölj för samverkan, kl. 08.30 Samordnare Mats Reinhold, externa relationer, informerar om förslaget
Synpunkter på förslaget lämnas till Annika Nordlund annika.nordlund@psy.umu.se) senast 16/4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informationsmöte' - tadeo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1.Meritportfölj för samverkan, kl. 08.30Samordnare Mats Reinhold, externa relationer, informerar om förslaget
Synpunkter på förslaget lämnas till Annika Nordlund annika.nordlund@psy.umu.se) senast 16/4.

2.Utbildningsfrågor
Rapport från Utbildningsstrategiska rådet samt Utbildningskommittén

3. Allmän Information

a. Aktuella budget- och ekonomifrågor

b.      Intranätet Aurora

c.      Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Umeå universitet


4. ForskningsfrågorRapport från Forskningsstrategiska rådet samt Forskningskommittén

5.Övriga frågorFakultetsnämndens sammanträde 9/4. Se http://www.samfak.umu.se/om/organisation/fakultetsnamnd/ för aktuell föredragningslista samt protokoll

information fr n ussr
Information från USSR
 • Universitetsstyrelsen - stort intresse för resultatet av UKÄ’s utvärderingar (ffa ”bristande kvalitet”)
 • Ämnes- och fakultetsöverskridande utbildning – universitetsgemensam finansiering …?
 • Studentcentrum – stöd och prioriteringar
 • Internationaliseringsstrategi – förslag
 • PUNK (”Pedagogisk utveckling för nyfikenhet och kreativitet”). Ersätter FLEX. Utlysning är ute nu!
 • E-lärande – rektor tillsatt arbetsgrupp med uppdrag att generera ett förslag till strategi för e-lärande
 • Studiebarometer ht 2014
 • Externa examensarbeten - tolkning av vad som menas med ”externa”
uk 1 l rardag 26 augusti 2014
UK 1: Lärardag 26 augusti 2014
 • Tema: Examensarbeten
  • Externa ex.arbeten (samverkan)
  • Interna ex.arbeten (forskningsanknytning)
  • Roller, ansvar, kursupplägg
  • Handledning, examination
  • Kriterier för bedömning
  • Experter och goda exempel
uk 2 utbildningsutbud p avancerad niv
UK 2: Utbildningsutbud på avancerad nivå
 • Kvalitetsgranskning av fakultetens utbildningsutbud på avancerad nivå (Projekt 6)
 • Uppdraget gått till Eva Leander, LiU
 • ”Analys av fakultetens utbildningsportfölj på avancerad nivå”: bredd/djup, forskning-/yrkesfokus, inifrån/utifrånstyrt, ekonomi, strategier, paketering, marknadsföring,
 • Jämförelse med andra lärosäten
uk 3 studentfallsgruppen
UK 3: Studentfallsgruppen
 • 3.1 Kursplaner – examinationsformer- Umu’s kursplanemall ännu ej fastställd- Balans mellan tydlighet/rättssäkerhet och flexibilitet: ”lägstanivå” för FORMER (ej när, hur många): (1) Individuellt/grupp, (2) Muntligt/skriftligt/praktiskt, (3) salstenta/hemtenta

- Standardskrivning för omprov: ”Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas”.

 • 4.1 Handledning- De flesta institutioner har bra dokumentation, men man kan bli bättre på att kommunicera med studenterna samt inom kollegiet. Rekommendation: 1) Tydlighet i kommunikation till studenter och inom kollegiet (tågordning, rollfördelning, handledare ej betygsättande). 2) Diskutera bedömningskriterier handledare och examinatorer tillsammans för mer samstämmig tolkning.
studentfallsgruppen forts
Studentfallsgruppen forts.
 • 5.1 Kursutvärderingar- Lyssna av hur Samfaks modell fungerar (senare i vår)- Uppföljning av kursutvärderingar för vt 2014 till hösten
uk 4 programutv rderingsgruppen
UK 4: Programutvärderingsgruppen
 • Första möte mån 7 april
 • Uppdrag: Smörgåsbord av relevanta frågor kring ffa:
  • Progression
  • Generiska kompetenser
 • Varje program bestämmer former för programutvärdering. Gruppens förslag är bara ett stöd/som stimulans – inte ett måste att använda.
budget ekonomifr gor
Budget & Ekonomifrågor
 • Procentpåslag 2014
 • Prel. bedömningar inför budget år 2015
 • Tidigareläggning av budgetprocessen
 • Vårpropositionen
 • Sommaruniversitet
prel bed mningar inf r 2015
Prel. Bedömningar inför 2015
 • Indexjustering 2015 + 0,79 %
 • Indexjustering 2016 + 1,26 %
 • Prel. GU-ram 2015 (Samfak) 340 858 tkr (+878)
 • Prel. FO-ram 2015 (Samfak) 162 600 tkr (+2 300)
 • UGEM (Samfak) 115 313 (+1 240; 1,1%)
 • Lokalhyra 2015: ca 3 019 kr/kvm/år (+ 4,5 %)
 • Lönekostnadspåslag 2015: 49,8 % (+0,5 %)
slide14

Tidigareläggning av budgetprocessen

 • Vårpropositionen: 10 000 nya platser i landet (2015-2018): 580 till UmU (främst lärarutbildning)
 • Sommaruniversitet 2014

UmU 16 kurser

Samfak 3 kurser

-Interaktionsdesign 7,5hp 1010 1:a/sök (30pl)

-E-government 7,5hp 531 (30pl)

-Statistik A2 15hp 206 (20pl)

slide15

Intranätet Aurora

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Forskningsfrågor
 • Övriga fågor