Halfjaarcijfers 2010
Download
1 / 20

Halfjaarcijfers 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Halfjaarcijfers 2010. Amsterdam, 25 augustus 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande. Hoofdpunten H1 2010. Marktherstel zet goed door en wordt breed gedragen. Omzet met 25,0% gestegen naar 116,9 m Belangrijke marktsectoren laten duidelijk herstel zien

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Halfjaarcijfers 2010' - tadeo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Halfjaarcijfers 2010

Halfjaarcijfers 2010

Amsterdam, 25 augustus 2010

Raad van Bestuur

Vincent de Bok

Huub van der Vrande


Hoofdpunten H1 2010

Marktherstel zet goed door en wordt breed gedragen

Omzet met 25,0% gestegen naar 116,9 m

 • Belangrijke marktsectoren laten duidelijk herstel zien

 • Vraag vanuit halfgeleidersector sterk aangetrokken

 • Orderportefeuille t.o.v. ultimo 2009 met 20% gestegen naar 67,4 m;

  stijging van 6% t.o.v. 31 maart 2010

  Sterke verbetering bedrijfsresultaat naar 2,6 m (H1 2009: - 3,1 m)

  Tijdelijk drukkend effect materiaaltekorten op resultaatontwikkeling

 • Druk op inkoopprijzen

 • Inefficiency ten aanzien van logistieke processen en inzetbaarheid medewerkers

  Nettoresultaat omgebogen in winst: 1,5 m (H1 2009: -4,2 m)


Hoofdpunten H1 2010

Marktherstel zet goed door en wordt breed gedragen

Balansverhoudingen onverminderd sterk

 • Solvabiliteit 41,3% (ultimo 2009: 44,2%)

 • Balanstoename ondanks sterke groei beperkt tot 12%

  Netto cash flow +4,3 m (2009: -9,9 m)

 • Werkkapitaal nagenoeg gelijk gebleven

 • Aantal uitstaande debiteurendagen daalt sterk van 52 naar 43 dagen

 • Laag investeringsniveau

 • Achterwaartse verliescompensatie geëffectueerd

  Strategische ontwikkelingen

 • Versterking positie in Azië; opening centraal sales office in Singapore

 • Ontwikkeling en productie warmtemeters Sensus verder uitgebreid

 • Uitbreiding activiteiten ThyssenKrupp in Kassel


Kerncijfers h1 2010
Kerncijfers H1 2010

* Exclusief bijzonderelasten


Positionering neways
Positionering Neways

 • Markt: - Kernmarkt Benelux / Duitsland

  - Bewuste focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en ‘high-end’ telecom

 • Klanten: - Industriële / professionele markt

  - B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers)

 • Specialisatie: - Kleinere complexe, meer specialistische series - Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build systemen

  - Product life cycle management/ one-stop-provider

 • Kerncompetentie: - Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland)

  - Hoge toegevoegde waarde / expertise en service - Lage productiekosten (Oost-Europa, China)


Ontwikkeling omzet en orderportefeuille

Netto-omzet(EUR m)

Orderportefeuille (EUR m)

per ultimo

281

+20%

243

188

+25%

 • Sterk aantrekkende halfgeleiderindustrie

 • Ook duidelijk herstel andere marktsectorenResultaatontwikkeling

Bedrijfsresultaat*(EUR m)

Nettoresultaat* (EUR m)

21,0

14,5

1,4

-0,5

-5,7

-5,5

 • Verlies omgebogen in winst; kostenbasis als % van de omzet sterk gedaald

 • Sterke toename aantal FTEs in lijn met hogere vraag

 • Materiaaltekorten leiden tot inefficiency en opwaartse druk op inkoopprijzen

* 2008 / 2009 inclusief bijzondere lasten


Ontwikkeling operationele marge
Ontwikkeling operationele marge

 • Omzetgroei is de belangrijkste drijver van herstel operationele marge

 • Materiaalschaarste heeft een tijdelijk drukkend effect

7%

* Exclusief bijzondere lasten


Verbeterpotentieel operationele marge
Verbeterpotentieel operationele marge

 • Betere bezetting

 • Verlaging vaste kostenstructuur

 • Leveranciersreductie / preferred suppliership

 • Uitbreiding componenteninkoop in Azië

 • Capaciteitsuitbreiding Slowakije / China in mensen en middelen (SMD-capaciteit / testequipment)

 • Groei ontwikkelings- en engineeringsactiviteiten en protobouw

 • Toename onderlinge leveringen t.g.v. one-stop-providership / interne samenwerking

 • Groei defensie-opdrachten  hogere toegevoegde waarde en meer stabiliteit in omzet


Balans
Balans

Solvabiliteit*

 • Eigen vermogen met name toegenomen (5%) door gerealiseerde winst

 • Balansverlenging (+12%) beperkt door afbouw uitstaande debiteurendagen en investeringsbeperking

 • Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 39,8% (ultimo 2009: 41,5%)

 • garantievermogen / totaal vermogen

 • vanaf 2008: garantievermogen = eigen vermogen


Werkkapitaal
Werkkapitaal

 • Omloopsnelheid voorraden te laag door materiaalschaarste

 • Uitstaande aantal debiteurendagen sterk verlaagd door “reversed factoring”


Cashflow

 • Werkkapitaal nagenoeg onveranderd door afbouw aantal uitstaande debiteurendagen

 • Modern machinepark; investeringsniveau laag

 • Winst + effectuering van achterwaartse verliescompensatie

Netto cashflow (EUR m)Human resources

864

867

712

Oost-

685

657

Europa

en

China

West-

1383

1301

1176

1115

Europa

1098

*

2007

2008

2009

ult 2009

H1 2010

Human resources

 • Kenniscomponent steeds belangrijker

 • Sterke toename inhuur flexibele krachten

 • Aantal medewerkers per ultimo toegenomen met 13% van 1.772 naar 2.011 (239 FTEs)

 • Rond 40% van totaal aantal medewerkers actief in Oost-Europa en Azië

Gemiddeld aantal medewerkers

2247

2168

1888

1783

1772

*waarvan inhuur 306 151 58 96 155


Gegevens per aandeel
Gegevens per aandeel

EURH1 2010 2009 2008

Bedrijfsresultaat 0,27 -0,57 0,14

Nettoresultaat 0,15 -0,59 -0,05

Dividend - - -

Eigen vermogen 4,39 4,20 4,79

Aantal uitstaande aandelen (x 1.000ultimo) 9.683 9.644 9.644


Ems markttrends
EMS - markttrends

 • Internationale ontwikkeling / Toename outsourcing OEM’s (extra o.i.v. ervaringen economische crisis)

 • Meer toegevoegde waarde bieden; vraag naar life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-providership)

 • Steeds kortere product levenscycli

 • Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging

 • Toenemende productie in lagelonenlanden (Oost-Europa en China)

 • Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen / globalisering

 • Groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory)

 • Verdere intensivering van partnerships / klantrelaties – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant (in West-Europa)


Lange termijnstrategie

 • Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities

 • Uitbouw one-stop-provider concept / verhoging toegevoegde waarde

  • Versterking ontwikkelingstak en systeembouw

  • Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten

 • Meer evenwichtige spreiding activiteiten naar marktsectoren gericht op meer stabiele omzet- en rendementontwikkeling

  • Medische sector

  • Defensie markt

 • Verbetering efficiency

  • Optimalisatie uitbesteding productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten)

  • Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen

  • Voortgaande nieuwe initiatieven voor kostenbeheersing


Uitgangspositie en aandachtpunten h2 2010
Uitgangspositie en aandachtpunten H2 2010

 • Sterke financiële positie

 • Investeringsniveau omhoog; SMD technologie, cleanroom faciliteiten, kwaliteitssysteem en ERP platform

 • Orderportefeuille goed gevuld en nog steeds stijgend aantal offerteaanvragen

 • Oplossen problematiek rondom materiaalschaarste in de markt

 • Verhoging rendement door verhoging efficiency en flexibiliteit

 • Gerichte sturing op cashflow en werkkapitaal / balansverkorting


Vooruitzichten h2 2010
Vooruitzichten H2 2010

 • Marktherstel zet goed door en is breed gedragen

 • Orderportefeuille in juli verder toegenomen

 • Doorlopend hoog activiteitenniveau in vakantieperiode

 • Resultaat in de 2e helft van het jaar beter dan de 1e helft


ad