„Лисица и орао” басна по Езопу - PowerPoint PPT Presentation

tadeo
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Лисица и орао” басна по Езопу PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Лисица и орао” басна по Езопу

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation
„Лисица и орао” басна по Езопу
96 Views
Download Presentation

„Лисица и орао” басна по Езопу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „Лисица и орао”басна по Езопу Обрада текста

  2. Домаћи задатак Препричај басну Лисица и орао