rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in jihlava 25 4 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině Jihlava, 25. 4. 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině Jihlava, 25. 4. 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině Jihlava, 25. 4. 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině Jihlava, 25. 4. 2008. Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině. V IZE CESTOVNÍHO RUCHU V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2020

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině Jihlava, 25. 4. 2008' - tad-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • VIZE CESTOVNÍHO RUCHU V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2020
 • Kraj Vysočina je pro vybrané skupiny návštěvníků místem, kam se rádi vracejí pro nové zážitky a odpočinek v klidném a čistém prostředí.
 • Kraj je účinně napojen na lokality, jež jsou vstupními místy cestovního ruchu v této oblasti Evropy, a to jak propagačně tak navazující nabídkou.
 • Návštěvníci všech národností oceňují přesný a účinný management, dobrou dopravní infrastrukturu a kvalitu služeb.
 • Cestovní ruch je odvětvím zaměstnávajícím významnou část pracovních sil kraje ve všech vzdělanostních úrovních a tvoří důležitou součást ekonomiky kraje
 • Cestovní ruch v kraji Vysočina je ohleduplný k občanům zde žijícím, stejně jako k přírodnímu prostředí a kulturnímu dědictví kraje a všichni si uvědomují, že právě v tom je jedinečnost cestovního ruchu v kraji Vysočina.
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in1
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • PRIORITY:
 • Využít polohu kraje Vysočina v srdci ČR a jeho přírodní a kulturní potenciál pro CR vybraných cílových skupin s podmínkou dlouhodobé udržitelnosti.
 • Budováním, zkvalitňováním a údržbou základní a doprovodné infrastruktury CR využít atraktivit kraje.
 • Posilovat stávající turistickou nabídku a její rozšíření směrovat k zážitkové turistice a vyvážení aktivit sezónních a mimosezóních a při špatném počasí.
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in2
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • D. Profesionalizovat řízení CR v kraji založením subjektu zajišťujícím marketing, koordinaci a osvětovou činnost, stejně tak zastřešení IS kraje.Nově využít D1 pro informovanost a marketing CR v kraji Vysočina.
 • E. Podporovat rozvoj místních, regionálních i mezinárodních partnerství a sítí v CR. Motivovat zaměstnance i zaměstnavatele pro růst CR. Ukázat veřejnosti přínos CR pro kraj.
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in3
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Zdeněk Ježek
 • Eva Šmerdová
 • Martin Šolc
 • Milan Vlček
 • Jiří Rauš
 • Petr Novák
 • Iveta Nechvátalová
 • Jaroslava Michalcová
 • Karel Klapač
 • Luboš Rafaj
 • Martin Ecler
 • Václav Novák
 • Ivana Mahelová
 • Jitka Mattyašovská
 • Romana Nejedlá
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in4
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Způsobilost regionu
 • vytvořit podmínky pro rozvoj turismu
 • Využitelnost regionu
 • pro aktivity cestovního ruchu
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in5
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Organizace (=řízení) cestovního ruchu
 • komunikace
 • plánování
 • rozhodování
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in6
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Efektivní koordinace
 • systematická spolupráce
 • podnikatelské myšlení
 • znalost společných zájmů
 • stanovení společných cílů
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in7
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Vysočina Tourism, příspěvková organizace
 • Principy činnosti:
 • Podpora vztahů na bázi partnerství
 • Respektování fungujících struktur
 • Orientace na konsensus
 • Důraz na celoregionální pohled
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in8
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Hlavní role VT
 • Identifikovat potřeby a požadavky klientů
 • Vytvořit a budovat značku destinace Vysočina
 • Prostřednictvím produktů budovat tržní pozici
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in9
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Vize a poslání VT
 • Vysočina Tourism, jako servisní organizace pro subjekty z veřejné, soukromé i neziskové sféry zainteresované na rozvoji turismu v regionu, zásadně napomáhá zvýšení jeho prodejnosti na cílových trzích a koordinaci dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu.
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in10
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Strategie činnosti
 • I. Koordinace vytváření společné turistické nabídky a její prezentace
 • II. Komunikace, poskytování informací, poradenský servis
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in11
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Rámcový plán činnosti
 • Jednání poradního grémia ředitele
 • Setkání s podnikatelskými subjekty
 • Setkání se zástupci cestovních kanceláří a agentur
 • Setkání s pracovníky TIC
 • Spolupráce s CzT
 • Komunikace s partnerskými regiony
 • Komunikace s KCRVV Rady kraje Vysočina
 • Spolupráce se školami zaměřenými na cestovní ruch
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in12
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • 9. Projektová činnost
 • 10. Spolupráce na projektech partnerů
 • 11. Vytváření produktů cestovního ruchu
 • 12. Ediční činnost
 • 13. Prezentace regionální nabídky
 • 14. Poskytování informací
 • 15. Komunikace s médii
 • 16. Monitoring trhu
 • 17. Vzdělávací a výcvikové programy
rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in13
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině

zřizovatel

konzultační management

– poradní grémiumředitele

ředitel

pracovní skupiny

– projektová

– marketingová

– pro informační systémy

výkonný management

dodavatelé

TIC

podnikatelské subjekty

veřejné subjekty

rozvoj kvality turistick nab dky na vyso in14
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině
 • Vysočina Tourism,
 • příspěvková organizace
 • Žižkova 16
 • 586 01 Jihlava
 • www.vysocinatourism.cz
 • www.region-vysocina.cz