slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADI?E ALFABE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ADI?E ALFABE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 153

ADI?E ALFABE - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

ADIǴE ALFABE. www.danef.net. SID FEŞĆE LATİN ALFABE ? Adıǵexem % 80 Tırḱuyem şepsewu , latin harfxer zereha . Telefonım , şıenğepsxem latin harfxemće tarétxe . Dunayem (Facebook, Twitter , MSN, SKYPE) latin harfxer zaraha .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ADI?E ALFABE' - tacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ADIǴE ALFABE

www.danef.net

slide2

SID FEŞĆE LATİN ALFABE ?

Adıǵexem % 80 Tırḱuyemşepsewu, latinharfxerzereha.

Telefonım, şıenğepsxemlatinharfxemćetarétxe.

Dunayem (Facebook, Twitter, MSN, SKYPE) latinharfxerzaraha.

Bzezeğeş`eğusabiyxemre, yane-yatexemremafemzerahare harf.

Zı harf - Zımake, wuzéreceremfedewwotxı, Pıtxıremfedewwöce.

Mı fonetik sistemırzebğeş`enćiy, wuritxenćiy program pş`ınćiyneḣgupsef.

Adıǵeharfxer harf ĺapsemwügukéğećıjı. Maferénımzetehasıkıtşeğupşerep!

( C / Ć , H / Ḣ , G / Ǵ , K / Ḱ, L / Ĺ , S / Ś, P / Ṕ , T / Ṫ , Z / Ź )

www.danef.net

slide5

FONETİK ADIǴE LATİN ALFABE

Tırḱumyiharf makexer tibze zerexetımpapće axer zereşıtew zéthağex

Fonetik alfaber dğepsışün papće make zimıe harf 12 , make zie 1 harf zakore xetğeḣoağ

Diyakritik tamğew dunayem yaneh zerahere ( ' ) apostrof zéthağ

Tibze yehıĺ`ağew wuçüṕekeoaćexemće accent grave (`) zéthağ

Adıǵe Latin alfaber make zimıe harf 33 re, make zie txekp 9 re, zećemćiy harf 42 meḣu

www.danef.net

slide6

KEQOŞT ĹEḢANIM LATİN

Google' um, Microsofṫ um ti Adıǵabze xetep.

Google'umcıreće zefeşhaf bze 66 ır txığew zeréźećı. Adıǵabze xetep.

Bzer bzemmakećezeriźećewtéléfonxerkıdećıştıx. Tibze yaxetın fay.

Mı dijital dunayem te tibziyyaxetxeğen fay.

Tişıćağe guşıem database 108.000 em yeḣow danef.net ım yit.

Tibze huşıe 66.000 xet. Zı ḣuşıer 155 pçağew yişöaşe zetéćı . Ar keztıre programır tiı`.

Tibze yi gramatikşııćekeztıre PC programırtıwuxığ. Standardewzeréğezafe.

www.danef.net

makem yepxi ew alfabe s stem
MAKEM YEPXIĞEW ALFABE SİSTEM
 • Uxığe pıçığom yiş`ıće

Zı harfım zı makeće wöce. harfır guşıem tede xetxağemiy yimake zeḣoćırep

www.danef.net

slide9

Ḣuşıexem (wektör) nebǵıre pçığor, pḣow kızgoharem yepxığew feoáğer zébĺeḣu.

Vektörel fiilerde şahıs ekinin ön ek takısı konumuna göre fiilin anlamlrarı değişmektedir

KIĹEXENEN

www.danef.net

slide10

Ḣuşıexem yaşöáşe şapḣexer 15 ew zetéćı. Zı ḣuşıemiy yişöáşe zetéć 155 meḣu.

65.000 ḣuşıem yaşöáşe zetéć keztıre programır Danefım yit.

Miy feşhafew nebǵıre pçığor pḣow kızgoharem yićıṕe yepxığew ḣuşıem yifeoáğiy zébĺeḣu. Guşıem paye ćeğım yit tablom fedew (Kıĺexenen)

www.danef.net

slide11

Huşıe: Kıpıtḣın

 • SID PAPĆE ZI HARF ?
 • Şıenğeps program riptxınırneḣgupsefmeḣu
 • Guşıem paye KIPITḢIN ımyişöáşezetećtızxapĺeće
 • Yipĺ`ınıreharfır ( i ı a)fedewzehoćı
 • Şıenğeps programım harfxerkiĺıtegorezébleḣu
 • Ay papćezıharfewğepsığe alfabem be feoáğeyiı`

www.danef.net

slide12

DİFTONGOW ZI HARF

ué = öui = ü

Ç, J, Ş, WHarfxemö, üharfxerkazgohaće, Adıǵefonetikimyimakećetıkécenfay.

AdremakeziaharfxemćeyakécaćeTırḱu Alfabem fed

www.danef.net

slide13

Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

ÇHarfım yibağe

www.danef.net

slide14

Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

JHarfım yibağe

www.danef.net

slide15

Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

ŞHarfım yibağe

www.danef.net

slide16

Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

WHarfım yibağe

www.danef.net

slide20

KIZEGOHA MAKE ZİA HARFXER

(Makekiṫ`u : Makezia harf zırız zırızew wukzacerer arı )

AdıǵeBzempḣoreĺapserekızegohaw Vektör ḣuşıexer xet.

Pḣom yiwujıpke harfırmakeziaćezıwuxıće, ḣuşıe ĺapsemkızgoharem, make ziaharfṫ`ur

Kızegohan faye meḣu. Arısı makeziaharfxem zırız zırızew wukacen fay.

Guşeı`em paye zağorıye pıḣoxer ( će, de, xe, pı)

Yiperiyeharfırmakeziaćekéjere zağore ḣuşıe ĺapsexer ( an, aben, atın, onṫen)

Mıxer zegohaćecamekiṫ`uzıfat`ore ḣuşıexer arı ( goan, koaben,xeatın, pıoṫen)

DİFTONG

Diftong: Kızegoharemakeziaharfiṫ`um zexetew wukzedécenır arı

Zağorıye difttong guşıexer ( goáşe, koápe,qoáğe, jöáğo)

Murat Çepay yitxığe Şüzabexer ziše romanım xet makiṫ`u zia harf kızegohare zıxet guşıexer: 1216, diftong guşıexer:152 meḣu.Makiṫ`u ziaxer diftong zıxet guşıexem yaneḣiy fediyće (8) neḣıb.

Diftong zıxet guşıer yaṫ`onere harfım tét tamğemće kıxeteğenefı

www.danef.net

slide26

ABZAX & KABERDEY HARFXER

www.danef.net

www.danef.net

slide27

ABZAX & KABERDEY HARFXER

www.danef.net

www.danef.net

slide28

Guş`aĺem harfxer apostrofow yit.

Adıǵe Klavyem yilink: http://www.danef.net/web/tr/ppt/danef.rar

Adıǵe Harfxer kızićıre çıuxer ćeğ tablom yit

www.danef.net

slide29

Yibağe: % 7.03

www.danef.net

slide30

Yibağe: % 0.96

www.danef.net

slide31

Yibağe: % 0.27

www.danef.net

slide32

Yibağe: % 0,41

www.danef.net

slide33

Yibağe: % 0,41

www.danef.net

slide34

Yibağe: % 1,90

www.danef.net

slide35

Yibağe: % 1.64

www.danef.net

slide36

Yibağe: % 14.82

www.danef.net

slide37

Yibağe: % 1.27

www.danef.net

slide38

Yibağe: % 1,67

www.danef.net

slide39

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide40

Yibağe: % 1,26

www.danef.net

slide41

Yibağe: % 0,13

www.danef.net

slide42

Yibağe: % 4.41

www.danef.net

slide43

Yibağe: % 0,78

www.danef.net

slide44

Yibağe: % 0,89

www.danef.net

slide45

Yibağe: % 10,71

www.danef.net

slide46

Yibağe: % 2,68

www.danef.net

slide47

Yibağe: % 1,26

www.danef.net

slide48

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide49

Yibağe: % 2,03

www.danef.net

slide50

Yibağe: % 0,77

www.danef.net

slide51

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide52

Yibağe: % 0,64

www.danef.net

slide53

Yibağe: % 1,31

www.danef.net

slide54

Yibağe: % 3,26

www.danef.net

slide55

Yibağe: % 2,19

www.danef.net

slide56

Yibağe: % 2,90

www.danef.net

slide57

Yibağe: % 0,28

www.danef.net

slide58

Yibağe: % 2,32

www.danef.net

slide59

Yibağe: % 0,18

www.danef.net

slide60

Yibağe: % 0,51

www.danef.net

slide61

Yibağe: % 4,14

www.danef.net

slide62

Yibağe: % 2,37

www.danef.net

slide63

Yibağe: % 0,07

www.danef.net

slide64

Yibağe: % 0,26

www.danef.net

slide65

Yibağe: % 2,37

www.danef.net

slide66

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide67

Yibağe: % 2,90

www.danef.net

slide68

Yibağe: % 0,27

www.danef.net

slide69

Yibağe: % 3,37

www.danef.net

slide70

Yibağe: % 0,58

www.danef.net

slide71

Yibağe: % 4,10

www.danef.net

slide72

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide73

Yibağe: % 2,09

www.danef.net

slide74

Yibağe: % 4,14

www.danef.net

slide75

Yibağe: % 2,46

www.danef.net

slide76

Yibağe: % 0,10

www.danef.net

slide77

WUÇÜṔE ( ` )

Dilimizde bazı kelimeler aynı harfleri içerdiği halde heceler yarım oktav kadar duraksanarak okunmaktadır . Kesme işareti ile kelimeyi bölmeden, bütünlük korunur kesmenin geldiği hecede yarım oktav kadar durulur, varsa sağındaki heceye devam edilir. Kesme işareti olarak accent grave ( ` ) kullanılmıştır. Kelime örnekleri aşağıda verilmiştir.

www.danef.net

slide78

TİBZE ZETEĞAŞ`E

Yaperıye yeğejaṕ - Başlangıç seviviyesi - Beginner level

www.danef.net

slide79

HEDEFLENEN SEVİYE

 • Adıǵece bilmeyenler için başlangıç seviyesi esas alınmıştır.Öncelikle Latin harflerle okuma ve yazmayı Günlük konuşmalarda geçen kelime ve cümleleri Günleri, sayıları, renkleri, konumları öğretmektirİstenilen seviye sitedeki diğer slaytlar ile geliştirebilir.
 • Kursta ünitelerin anlatım süresi 50 saattir

www.danef.net

slide80

NEDEN LATİN ALFABE ?

Adıǵelerin % 80 Türkiye’de yaşamakta, latin harfleri kullanmaktadır.

Telefon ve bilgisayarlarımızdaki harfler, latin harflerdir..

Dünya iletişiminde (Facebook, Twitter, MSN, SKYPE) kullandığımız harflerdir

Dil öğrenim yaşındaki çocuklarımızın ve ebeveylerinin güncel kullandığı harflerdir

Tek harf – Tek ses, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan Fonetik alfabedir

Tek harf sistemi öğrenimde, bilgisayar programlarında kolaylık sağlamaktadır.

İlave harfler 13 olup, bunlarda taban harfleri ile rahat hatırlanabilmektedir

( C / Ć , H / Ḣ , G / Ǵ , K / Ḱ, L / Ĺ , S / Ś, P / Ṕ , T / Ṫ , Z / Ź )

www.danef.net

slide81

NEBǴIRE ŠERIĞŞahıs Zamirleri

SE

seqo

BEN

gidiyorum

woqo

WO

SEN

gidiyorsun

AR

maqo

gidiyor

O

TE

gidiyoruz

teqo

BİZ

ŞÖ

gidiyorsnuz

şöqo

SİZ

maqox

AXER

ONLAR

gidiyorlar

www.danef.net

slide82

1

s

ĺexenağ

O benim elimde kaldı

kıĺexe

2

nağ

Onun elinde kaldı

3

kıĺexenağ

Ben onun elinde kaldım

www.danef.net

slide83

ZİYE ŠERIĞİyelik Zamirleri

Wune

Benim

Evim

Wune

Senin

Evin

Wune

Evi

Onun

Evimiz

Wune

Bizim

ŞÜ

Eviniz

Wune

Sizin

YA

Wune

Onların

Evi

www.danef.net

slide90

PĹIŞÖÁŠEXERsıfatlar

Sıfatlar, isimleri niteler ve belirgin özelliklerini tanımlar.

Bir isime ait bütün özellikler o ismin sıfatıdır.

Dilimizde sıfat tamlamaları Türkçe ve İngilizcenin tersine,

nitelediği isimden sonra gelmektedir

www.danef.net

slide92

ḢUŞIEFEŞI`

Zarflar

Zarflar eylemleri niteler.

Bir eyleme ait bütün özellikler o eylemin zarflarıdır.

www.danef.net

slide93

ZAĞORE ḢUŞIEFEŞ`IXER

 • Bazı Zarflar

www.danef.net

slide94

ĹEPSAPE

Edatlar

Edatlar, ismi nitelemezler. Tek başına kullanılmayan, bir isim ile

kullanılıp ismin anlamını tamamlayan kelime gruplarıdır.

www.danef.net

slide95

ZAĞORE ĹEPSAPEXER

Bazı Edatlar

www.danef.net

slide96

TÉT

TÉĹ

k o n u m l a r

www.danef.net

GOT

GOĹ

slide97

YİT

YİĹ

k o n u m l a r

www.danef.net

DEĹ

DET

slide98

ĆET (ÉT)

ĆEĹ (ÉĹ)

k o n u m l a r

www.danef.net

UT

slide99

KOT

KOĹ

k o n u m l a r

www.danef.net

XET

XEĹ

slide100

DES

KOS

k o n u m l a r

US

ĆES (ÉS)

www.danef.net

slide101

GOS

k o n u m l a r

YİS

TÉS

www.danef.net

slide102

PIS

PIĹ

k o n u m l a r

XES

www.danef.net

slide103

FİİL ÇEKİMLERİ

Dilimizde 65.000 üzerinde fiil mevcuttur.

Tesbit edebildiğimiz 155 zaman çekim formunun bilgisayar programı bitmiştir.

Fiiller; eylemin yönüne, nesne alıp almamasına göre çekim formuna girerler

Başlangıç seviyesinde dil öğrenimi için güncel 200 civarındaki fiil kafi gelebilir

Geçmiş zaman, şimdiki zaman gelecek zaman çekimlerini öğrenmek ile başlanabilinir.

Tüm fiil çekimlerini www.danef.net de yüklü olan fiilmatik ile yapabilirsiniz.

www.danef.net

slide104

VEKTÖREL FİLLER

( téxın, kıćexın, uźın, yeźıxın, kéźıxın, xetḣın, koźen...)

Dilimizde ön ekler, tekil veya kombine olarak fiil kökü ile kaynaşırlar.

Konum ekleri ile eylemin yönünü belirler.

Fiil çekimlerinde şahıs zamiri, ön ek ile fiil kökü arasına girer

Eylemin yönünü belirler (tésexı: üstünden alıyorum)

Fiilerimizin çoğunluğu bu fiil gurubundadır.

www.danef.net

slide105

VEKTÖREL FİİLLER

ze

će

fın

źın

ko

de

şı

şın

ze

xın

şüı

ze

şen

xe

pe

şı

aben

www.danef.net

slide109

ZIPÇAĞE – BEPÇAĞE

tekil - çoğul

Tekil kelimenin sonuna ( XE) eki alarak çoğul hale gelirler.

İsmin -i halinde ( r ), ismin -de halinde ( me ) ses uyumu ekini alır

śe

xer

śe

xeme

xer

tığoáqo

tığoáqo

xeme

śığo

xer

śığo

xeme

xer

şejye

şejye

xeme

xer

xeme

xer

mo

mo

xeme

www.danef.net

slide110

İSMİN HALLERİ

 • Dilimizde e, de, den hali aynı formdadır

www.danef.net

slide114

MAZEXER

www.danef.net

slide115

Sehatır bğu

Sehatır bğum pş`ı blećı

Sehatırthapş ?

Saat kaç?

Sehatır bğure nıkore

Sehatır bğumpĺ`ane yiı`

Sehatır bğumpĺ`aneblećı

www.danef.net

Sehatır bğumṫ`oć yiı`

slide117

GUPE

ĆIB

www.danef.net

slide118

ŞÖXER

renkler

Renk tonları

www.danef.net

slide120

ŞHAŚ

NAPŚE

NEBJIŚ

NAṪE

NE

THAQUME

NAĆE

NEQUBĞU`

PE

UPŞ`E

ŚE

PŞE

JE

TAME

JEPK

www.danef.net

slide121

WORDIRIḢU

ḢUREYEGU

XIMIYE

Uze

Zebğuṫ

Gubće

Koğ şöámbğu

TFIMIYE

PĹ`ANE

Zeşimız

ŞIMIYE

Zeşiz

Koğ zand

Koğ zejü`

Zade

PĹ`EMİY

Bğuzand

Koğdeĺ

www.danef.net

slide122

Raflardaki kitaplar… Masaüstü_PC…Notebook…ipad …Cep telefonu

Dilimizi teknolojinin bu gelişimine hazırlıyoruz

Gelecek nesil cep telefonlarının tüm bu bilgileri içereceğini, konuşulanları dilden dile çevireceğini, ses okuma tekniği ile konuşulanları yazacağını, seslendireceğini…

Adıǵe Dil Derneği olarak Online konferanslar ile Türkiye, Anavatan, Ürdün, İsrail, Avrupadaki Adıǵeler ile dilimizin kodlarını, kelime karşılıklarını derliyoruz.

Akıllı Cep telefonunuzdan veya (danef.net) ten

22.000 ni sesli olmak üzere 108.000 kelimeye ulaşabilirsiniz. .

Android sistemlerinde Google Play Store, Iphone Apl ile

( danef ) ugulamasını telefonunuza indirebilirsiniz

www.danef.net

slide123

M

C er M em neḣiy N em neḣ peçıj

C er N em neḣiy M em neḣ peblağ

D

C

T

Dre C re zećerıt

Ter, M mre N mre yafızegu yit

N

T er , C er, M mre N mre yafezanć

www.danef.net

slide125

Yişhaś yariğewupḣunew jaćewups duçanım ćehağ

Téṫıshaṕem xeṫıshıy jaćewupsım;

- Cabğur mewu tequ ğećaḱu`. Sipşedakeće zıbğum tequ xaı`. Yićıuy maćew téwupć . Jacewupsım;

- Değow keweo. A kep`oáğer taştew sış`ışt?

- Zı maze yipe zerepş`ığem fedew.

slide126

Urfam şış zıgore İstanbul bzıwu zışe zı duçangorem ćehağ. Zıgorem “ Kéblağ Urfades” krioağ. Zipĺehığ şham *bzıwupsaĺ pemıç ziy kiĺeğuğep. Duçantésıriy kızéĺeğum mı bzıwur kısaş yiuy riğezığ. Duçantésım sıd riomiy kıfidağep. Mıḣujı zehum; İstanbul tequ wudesıştıme wuqojın zıḣuće kıuhariy yićenćexer kostınsı wuzıqojıće ay kışrapğeşın kırioağ. Urfam qojı zeḣum kıuhıy ćenćexer zıdiştağ.

Keguşeıre bzıwupsaĺxer zereguşıere zere Urfam desxem yarioáğ. Yićenćexeriy zeriğeğoĺhağeriy. Mafe 21 re téş`ağew ćenćexem kıraşı rağejağ. Şham kraşırer çet..babış… thaçet… Yigu maşü`e zećaniy bzıwuşer zeriğeĺeğunew İstanbul qoáğe. Duçanım zıćeham bzıwum;

- Şhanıku` Urfades! Kızréom;

- Woriy wo tawıç ! Wo wuztétır zere Urfam yaş`e.

* Bzıwupsaĺ:papağan

.

www.danef.net

slide127

Natıf

Kantof

Belıce pĺıj

Bjınıf śe

Cençı,Jeşı

Bjın šıne

Belıc

Bjın

Bjınıf şha

Natıf

slide128

SAYILAR

Danefde sayılar YİRMİLİ sayısisteminegöreverilmiştir

Sayımatikise ONLU sayısisteminegöredüzenlenmiştir !

www.danef.net

sitesinden yükleyeceğiniz SAYIMATİK

ile istediğiniz rakamın on tabanlı sayı sistemine göre

Adıǵece söylenişini bulabilirsiniz.

www.danef.net

slide133

AKRABALIK

www.danef.net

slide148

ĞEWUNEFIPKIXER

www.danef.com

slide150

KirilAdıǵealfabemzı harfewyaĺıtağe harf zexeğewuçüáğexer

къирил адыгэ тхэпкъылъэм зы тхэпкъэу ялъытагъэ тхэпкъ зэхэгъэучъуагъэхэр

www.danef.net

slide151

( I) harfır Kiril alfabem 4 wunaye of zeréfe. Dijital klavyem, alfabe ğepsıćemḱéqurep!

(I) тхэпкъыр къирил тхэпкъылъэм 4 унаyэ Iоф зэрефэ дижитал кълаIyэм, тхэпкъылъэ гъэпсыкIэм къекIурэп !

www.danef.net

slide152

У

ПIу

КIу

Цу

Kiril alfabem ( Y ) harfırzıxet 13 harfıxer

къирил тхэпкъылъэм

( Y ) тхэпкъыр зыхэт 13 тхэпкъыхэр

Къу

Ку

Жъу

Гъу

ШIу

ТIу

Шъу

Хъу