МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
Download
1 / 16

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ - PowerPoint PPT Presentation


  • 197 Views
  • Uploaded on

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ. АГ-тэй холбоотой илрэх ЗЦБ-ийн бусад өөрчлөлтүүд.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ' - tacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ

  • АГ-тэй холбоотой илрэх ЗЦБ-ийн бусад өөрчлөлтүүд


Вольтажийн үзүүлэлт бага мэдрэг, өндөр өвөрмөц чанартай. Ховдлын дотоод дамжуулалтын алдагдалтай үед ЗХГ-ийг тодорхойлох боломж эрс хязгаарлагддаг. Гисийн зүүн хөлний хориг (ГЗХХ)-той үед ЗХГ-ийг тодорхойлох боломжгүй юм.

ГЗХХ-ийн шинж:

А. QRS ≥ 120 мсек

В. I болон V6 холболтонд ховдлын дотоод хазайлтын хугацаа (ХДХХ) уртасдаг.

С. I болон V6 холболтонд өргөн монофаз R шүд бичигдэнэ.


Баруун хөлний хориг (БХХ) өндөр өвөрмөц чанартай.

А. QRS ≥ 120 мсек

В. V1, V2, эсвэл V3R холболтонд RSR’ (эхний R шүд өмнөд хана, таславчны шигдээсийн үед байдаггүй)

С. V1, V2, эсвэл V3R холболтонд ховдлын дотоод хазайлтын хугацаа (ХДХХ) уртасдаг

Д. I болон V6 холболтонд өргөн S шүд бичигдэнэ.


АГ-ийг шээс хөөх эмээр эмчлэх үед сийвэнгийн Кали багасаж гипокалиеми үүсдэг.

Т шүд – изотэнхлэгт

U шүд – илрэх

ST сегмент – изотэнхлэгээс доош буусан

QT интервал – уртассан

PQ интервал – уртассан (1-2° AV-хориг)

Ховдлын тахикарди, тorsade de points зэрэг олон аритми үүснэ.


QT сийвэнгийн Кали багасаж гипокалиеми үүсдэг. интервал уртсах

QT интервал хэвийн үед

<45 мм (эрэгтэй)

<47 мм (эмэгтэй)

Базетын томъёо:

QTc=QT(ms)/√(R-R interval)


AV зангилааны дамжуулах чанарын алдагдал

А. Нэгдүгээр зэргийн AV хориг

1. PR интервал > 200 мсек

2. PR интервал нь зүрхний цохилтоос хамаарна. Зүрхний цохилт хэтэрхий цөөхөн үед PR интервал > 200 мсек байхыг хэвийн гэж үзнэ.


Хоёрдугаар зэргийн алдагдалAV хориг I тип (Венкебах)

1. QRS бүрдэл тасалдах хүртэл PR интервал давшингуй уртсана.

2. QRS бүрдлүүдийн бүлэг цохилтоос Венкебахын зураглал гарна.


Av ii
Хоёрдугаар зэргийн алдагдалAV хориг II тип

1. QRS бүрдэл тохиолдлоор алга болох бүрт Р шүднүүд тогтмол илэрч байдаг.

2. Дамжуулагдсан импульс бүрийн өмнө PR интервал өөрчлөгдөхгүй.


Гуравдугаар зэргийн алдагдалAV хориг

А. Энэ үед тосгуураас ховдол хүрэх дамжуулах чанар бүрэн алдагдана.

Б. Тосгуурын цохилт ховдлынхоос байнга хурдан байна.

В. Энэ үед зүрхний цохилт 20-40-60 байна.

Г. A-V диссоциаци

Д. Р-Р интервалууд бага зэргийн хэлбэлзэлтэй өөр байна.


Гиперкалиеми үүсэх шалтгаан: алдагдалбөөрний дутагдал, кали хамгаалах үйлдэлтэй шээс хөөх эм хэрэглэх, АХФС, АР антагонист, чихэр өвсний ханд хэрэглэх

Гиперкалиеми:

Р шүд – хавтгайрах

PQ сегмент – уртсах

QRS бүрдэл - уртсах

Т шүд - өндөр

К-ийн агууламж 8-9 мг/дл болоход ЗЦБ синус хэлбэртэй болж цаашдаа өргөгдөл зүрх зогсох (асистол) шалтгаан болно.

К =7.8 мг/дл

К =9.5 мг/дл


Гиперкальциеми нь алдагдалтиазидын бүлгийн эм хэрэглэх үед үүснэ.

ЗЦБ-т QT интервал - богиносох


АГ нь тосгуурын мерцанийг үүсгэнэ.

Зүрхний цохилт

а. Тосгуурын цохилт 400-600 байхад олон янзын реентрант долгион хавсран гарна.

в. Ховдлын цохилт жигд бус байна.

 ЗЦБ-ийн морфологи

а. Суурь шугам арзгар байж, замбараагүй чичиргээнт долгионууд (f) үндсэндээ хавтгай шахуу болдог.

в. QRS бүрдэлүүд нарийхан бичигдэнэ.

 Вагусыг массажлахад гарах хариу үйлдэл

а.гар засалд үр дүнгүй.

b.ховдол замбараагүй байдлаар удааширна.


АГ нь тосгуурын терпетанийг үүсгэнэ.

Зүрхний цохилт

а. Тосгуурын цохилт 250-350, дунджаар 300 байна.

в. Аритмийн эсрэг эм (хинидин, соталол, амиодарон зэрэг) хэрэглэж байгаа хүнд тосгуурын цохилт цөөвтөр байж болно.

ЗЦБ-ийн морфологи

а. II, III, aVFболон V1 холболтонд хөрөөний ир шиг, жигдхэн чичирхийллийн (терпетани) долгион (F) суурь шугаман дээр тодорхой ажиглагдана.

в. QRS бүрдлүүд нарийхан байна.


Синусын брадикарди үүсгэнэ

АД буулгах эмэн эмчилгээнд бета хориглогч, верапамил зэргийг хэрэглэх үед зүрхний цохилтын тоо цөөрч болно.

Р шүд – QRS бүрдлийн өмнө

QRS бүрдэл – хэлбэр, дүрсээ алдаагүй

R-R хоорондохь зай холдсон

Зүрхний цохилтын тоо < 60 удаа/мин


Хуучин шигдээс үүсгэнэ

Q шүд – эмгэг гүнзгий

ST сегмент – бага зэрэг өргөгдсөн, эсвэл цахилгаан саармаг шугам дээр

Т шүд – цахилгаан шугам дээр, эсвэл сөрөг харсанad