slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Міністерство доходів і зборів України Національний університет державної податкової служби України PowerPoint Presentation
Download Presentation
Міністерство доходів і зборів України Національний університет державної податкової служби України

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Міністерство доходів і зборів України Національний університет державної податкової служби України - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Міністерство доходів і зборів України Національний університет державної податкової служби України Науково-дослідний інститут фінансового права. Міжнародний досвід організації ключових індикаторів результативності діяльності податкових адміністрацій. Доповідач:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Міністерство доходів і зборів України Національний університет державної податкової служби України


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Міністерство доходів і зборів України

Національний університет державної податкової служби України

Науково-дослідний інститут фінансового права

Міжнародний досвід організації ключових індикаторів результативності діяльності податкових адміністрацій

Доповідач:

к.е.н., завідувач відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів Вдовиченко А.М.

slide2
Міжнародний досвід організації ключових індикаторів результативності діяльності податкових адміністрацій
 • Мотивація для використання KPI у податкових адміністраціях
 • Принципи побудови системи KPI
 • Утворення системи КРІ
 • Досвід застосування КРІ в Україні
 • Основні проблеми імплементації міжнародного досвіду в Україні

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide3
Мотивація для використання KPI у податкових адміністраціях

Ключові індикатори результативності (key performance indicators (KPI))– кількісні та якісні показники, які на регулярній основі використовуються для оцінки прогресу організації відносно встановлених цілей.

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide4

Мотивація для використання KPI у податкових адміністраціях

 • Основною метою імплементації КРІ у діяльності податкових та митних органів України є:
 • зменшення основних компонент витрат на адміністрування податків та зборів;
 • зменшення втрат економічних агентів;
 • постійна ревізія співвідношення між місією, баченням, стратегією розвитку податкової адміністрації та реальними процесами і показниками.

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide5

Мотивація для використання KPI у податкових адміністраціях

Безповоротні витрати

Адміністративні витрати

КРІ

Витрати на виконання податкових зобов'язань

Витрати на протидію ухиленню від виконання податкових зобов'язань

Надмірне податкове навантаження

Витрати, пов'язані з провалами ринку

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide6

Принципи побудови системи KPI

Система КРІ повинна забезпечити комплексне охоплення діяльності організації на таких рівнях:

Вимірювання загальної ефективності організації у досягненні нею місії та стратегічних цілей

Вимірювання ефективності функціонування окремих структурних елементів організації

Оцінка ефективності функціонування одиничних процесів, а також працівників

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide7

Принципи побудови системи KPI

 • Ефективна система КРІ:
 • Має пряме відношення і узгоджується зі стратегією та цілями організації;
 • Фокусується на показниках стратегічної ваги, некритичні операційні процеси мають перебувати на другому плані;
 • Репрезентативна – відображає комплексну картину;
 • Реалістична–прийнятні методи і системи збору даних та можливість стабільного їх отримання у майбутньому;
 • Специфічна – індикаторизрозумілі і сфокусовані на певний аспект діяльності для уникнення хибного трактування і двозначності;

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide8

Принципи побудови системи KPI

 • Ефективна система КРІ:
 • Містить досяжні індикатори – цілі, що встановлюються організацією мають бути досяжними, раціональними, спостережними;
 • Вимірювана – система КРІ не повинна бути переобтяженаіндикаторами, вони повинніпіддаватисьоцінці;
 • Може слугувати базою для виведення загальних тенденцій;
 • Погоджена – всі, хто мають відношення до розрахунку індикаторів згодні з ними і розділяють відповідальність за їх формування;
 • Публічна – періодичні звіти з розрахованими індикаторами публікуються у відкритих джерелах;
slide9

Принципи побудови системи KPI

 • Ефективна система КРІ:
 • Підзвітність і відповідальність за формування показників повинна бути чітко визначена;
 • Періодичний перегляд індикаторів на предмет їх адекватності повинен забезпечувати їх відповідність цілям;
 • Своєчасна – прийнятний часовий лаг між періодом часу, дані за який використовуються, та їх доступністю з урахуванням ризиків прийняття рішень на основі застарілих даних, які не є точними та не відображають поточну ефективність діяльності;

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide10

Принципи побудови системи KPI

 • Ефективна система КРІ:
 • Співставна– можливість використання індикаторів для порівняння протягом різних часових проміжків, у межах цільових груп, окремих програм або юрисдикцій;
 • Уникає хибних стимулів – потенційними поведінковими ефектами індикаторів результативності є маніпулювання даними та інша контрпродуктивна поведінка. У випадку, якщо негативні поведінкові ефекти стимулювання виявлені, може бути необхідним врівноважування показників;
 • Об'єктивна – забезпечення неупередженої оцінки індикаторів функціонування організації.

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide11

Утворення системи КРІ

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide12

Утворення системи КРІ

Effectiveness vs efficiency

«Effectiveness» - вказує на те, наскільки були досягнуті бажані наслідки у результаті активних дій податкової адміністрації (% добровільної сплати податків, заповнення декларацій тощо).

«Efficiency»- вказує на скорочення ресурсів, необхідних податковій адміністрації для досягнення заданих цілей (збільшення кількості проведених податкових перевірок при заданій кількості персоналу).

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide14
Утворення системи КРІ

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide15
Утворення системи КРІ

Досягнення оперативних цілей

Стратегічний розвиток, законодавчі і регуляторні норми

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide16

Досвід застосування КРІ в Україні

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide17

Основні проблеми імплементації міжнародного досвіду в Україні

 • Труднощі із встановленням кількісних та якісних орієнтирів (benchmarking) для значень конкретних індикаторів
 • Проблеми із одночасним дотриманням всіх принципів побудови системи КРІ
 • Деякі показники є дуже важливими, але їх достовірна оцінка є надскладним завданням

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide18
Основні проблеми імплементації міжнародного досвіду в Україні

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide19
Основні проблеми імплементації міжнародного досвіду в Україні

Більшість показників ефективності базуються на усних телефонних опитуваннях і лише один – на кількісних показниках (показникдобровільностівиконанняподатковихзобов’язань).

Принцип об’єктивності

Чи можна вважати об’єктивними відповіді платників податків про те, яка ймовірність виявлення випадків ухилення від сплати податків? З яких джерел вони володіють такою статистикою?

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide20
Основні проблеми імплементації міжнародного досвіду в Україні: приклад

Вагові коефіцієнти відповідей розподілялись відповідно до частки певного виду платників податків у загальній кількості платників податків. Тому відповідям респондентів–малих підприємств надавалась вага 7,1%, середніх підприємств – 1,1%, великих підприємств – 0,2%, приватним підприємцям (фізичним особам-СПД) – 91,6%. Фактично результати інтегрованих показників ефективності визначаються фізичними особами – СПД.

Принцип об’єктивності

Фізичні особи СПД сплачують мізерну частку податків і зборів у порівнянні з іншими платниками і мають не таку тісну комунікацію з ДПС, чому вони визначають результати дослідження?

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide21
Основні проблеми імплементації міжнародного досвіду в Україні: приклад

Питома вага надходжень податку на прибуток підприємств, що декларують валовий дохід на рівні валових витрат (+/- 0,5 %) та валовий дохід більше 12 млн.грн., у загальних надходженнях податку на прибуток звітного року

Принцип уникнення хибних стимулів

Даний показник стимулює ДПІ вимагати від збиткових або безприбуткових підприємств декларувати чистий прибуток у межах 0,5% валових витрат для стягнення податку на прибуток і, відповідно, покращення своїх рейтингових позицій.

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП

slide22

Дякую за увагу!

Вдовиченко А.М., Ірпінь 29.03.2013, НДІФП