slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Presentation - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Presentation

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentation' - t12_12


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Конституційні повноваження префекта
 • Здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів ОМС;
 • Координує діяльність територіальних органів ЦОВВта здійснює нагляд за їх діяльністю;
 • Забезпечує виконання державних програм;
 • Організовує і спрямовує діяльність територіальних органів ЦОВВ та ОМС в умовах надзвичайного та воєнного стану;
 • Здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.
slide3
Організація виконавчої влади та самоврядування

контроль

Самоврядування

1000-1200

95-105

24+1

Виконавча влада

Префект

Префект

Префект

Громади

Райони

Райони

Області

Регіони

Київ

Спеціальний район

Севастополь

slide4
Особливості статусу префекта
 • Представляє як КМУ так і Президента
 • Призначається та звільняється з посади Президентом за поданням уряду
 • Відповідальний перед Президентом, підзвітний та підконтрольний перед урядом
 • Ротація кожні 3 роки
 • Спеціальний вишкіл
 • Позапартійність
 • Префект області є префектом району, де розташований центр області
slide5
Призначення префекта
 • В порядку ротації
 • В порядку відновлення - для префектів, які перебувають в оперативному резерві менше трьох років
 • З кадрового резерву префектів при перебуванні там мінімум 1 рік
slide6
Кадровий резерв префектів
 • Включення до спеціального кадрового резерву за результатами конкурсу
 • Включення в резерв та виключення з нього здійснюється указом Президента
 • Обсяг резерву – 25% кількості префектів, оголошення конкурсу при виникненні вакансії
 • Перебування в спеціальному кадровому резерві від 1 до 5 років
 • Спеціальний вишкіл та перевірка
slide7
Чому кадровий резерв префектів
 • Відсутність єдиного суб’єкта призначення - участь як Президента так і уряду
 • Необхідність швидкого заміщення вакантної посади – немає часу на додатковий конкурс
 • Особливі вимоги до претендента в морально-етичному та психологічному плані – неможливість їх оцінити під час конкурсу
 • Префект одразу повинен виконувати свої повноваження на новому місці без “розкачки”- необхідність спеціального вишколу
slide8
Чому префект області одночасно є префектом району, де є центр області
 • Обсяг об’єктів перевірки актів ОМС для префекта району – 3*10+2=32, для префекта області -2
 • Обсяг об’єктів контролю ТО ЦОВВ в префекта району більший ніж префекта регіону
 • Відсутність ієрархії – повноваження префектів чітко розмежовані
 • Безпека – рівень регіону повинен бути послаблений для уникнення проявів сепаратизму. Тому посилюється рівень району
 • Схема апробована і успішна у Франції
slide12
Нагляд за додержаннямзаконодавства органами місцевогосамоврядування та координаціядіяльностітериторіальнихорганів ЦОВВ

Правова експертиза актів органів місцевого самоврядування

Рішення

ПРЕФЕКТ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

СУД

Рішення

Рішення

Префект здійснює нагляд за актами органів місцевого самоврядування виключно на предмет їх конституційності та законності і не може оцінювати їх доцільність та ефективність.

Координація діяльності територіальних органів ЦОВВ

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ

ЦОВВ

ПРЕФЕКТ

Кандидатура

ЦОВВ

Призначення

Погодження

ЦОВВ

КМУ

Рішення

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ

ЦОВВ

ПРЕФЕКТ

Рішення

Подання

Рішення

Рішення

 • Префект:
 • здійснює моніторинг діяльності територіальних органів ЦОВВ;
 • готує подання ЦОВВ про відповідністьзайманійпосадікерівниківїхтериторіальнихорганів.
slide13
Порядок перевірки актів ОМС на відповідність Конституції і законам
 • ОМС надсилає акт протягом 3 днів після підписання
 • Попередній аналіз – повернення на виправлення – до набуття чинності
 • Перевірка – протягом 7 днів після надходження скарги – для індивідуальних актів - протягом 30 днів – для нормативних актів
 • Зупинка з одночасним зверненням до суду
slide14
Порядок перевірки актів ТО ЦОВВ на відповідність Конституції і законам
 • ТО ЦОВВ надсилає акт протягом 3 днів після підписання
 • Перевірка – протягом 7 днів
 • Зупинка – звернення до ЦОВВ щодо скасування акта
 • ЦОВВ – скасовує акт або звертається до КМУ щодо скасування акта префекта
slide15
Префект vs Уповноважений
 • ОМС прийняла рішення з порушенням закону – префект зупиняє і подає в суд
 • ОМС прийняла рішення, що не відповідає Конституції, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент зупиняє дію акту, припиняє повноваження ОМС і призначає Уповноваженого
 • Уповноважений виконує повноваження виконавчого органу ОМС до обрання нових органів ОМС
 • Префект – законник, Уповноважений - менеджер