ontwikkeling lokaal loket n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ontwikkeling lokaal loket PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ontwikkeling lokaal loket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Ontwikkeling lokaal loket - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Ontwikkeling lokaal loket. Politieke betrokkenheid bij ontwikkeling RIO en Wvg-advisering Someren heeft sinds 1998 een lokaal loket met info en advies en SWO-taken Raad Asten kiest in 1999 voor ontwikkeling lokaal loket in de vorm van project voor 3 jaar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ontwikkeling lokaal loket' - syshe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ontwikkeling lokaal loket
Ontwikkeling lokaal loket
 • Politieke betrokkenheid bij ontwikkeling RIO en Wvg-advisering
 • Someren heeft sinds 1998 een lokaal loket met info en advies en SWO-taken
 • Raad Asten kiest in 1999 voor ontwikkeling lokaal loket in de vorm van project voor 3 jaar
 • Stuurgroep vanuit diverse organisaties (KBO, Platform Wvg, SWO, RIO, gemeente) ontwikkelt het project.
 • Someren kiest in 2004 voor doorontwikkeling van lokaal loket de Wijzer op basis van een bedrijfsplan op te stellen i.s.m. BMC.
uitgangspunten
Uitgangspunten
 • Eén herkenbaar loket voor vragen op het gebied van welzijn, wonen en zorg
 • Integraal, vraaggericht
 • Informatie en advies
 • Hulpvraaganalyse
 • Aanvragen innemen
 • Klantondersteuning tijdens aanvraagbehandeling
 • Korte procedure voor eenvoudige voorzieningen
aanbod producten
Aanbod producten
 • Wvg voorzieningen
 • Awbz voorzieningen
 • Bijzondere bijstand (Wwb), Bijdrageregeling maatschappelijke participatie (Brmp), kwijtschelding OZB
 • Maaltijdvoorziening
 • Alarmering
 • Mantelzorg
 • Klussendienst
 • Schuldhulpverlening
 • Ouderenhuisvesting
 • Huursubsidieinformatiepunt (HIP)
 • Belastingspreekuur
 • Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
 • Signalering eenzaamheid (Someren project, Asten "activerend huisbezoek”)
front en backoffice
Info en advies

Hulpvraaganalyse

Intake aanvragen alle producten

Klantondersteuning tijdens procedure

(geprotocolleerde) indicatiestelling door consulent loket

Formuleren en verzenden externe adviesaanvraag

Terugkoppeling naar beleidsmedewerker

Verwerken extern advies (o.a. Argonaut, RIO, GG en GD, Chambers)

(eind-)rapportage en beschikking

Betaling

Verstrekking

Heronderzoek

Beleidsontwikkeling

Financiële en juridische controlling

Verantwoording

Front- en backoffice

Frontoffice

Backoffice

voorwaarden
Voorwaarden
 • Volledige inzet van alle deelnemende partijen
 • Goede lokatie en toegankelijkheid
 • Effectieve en doelmatige automatisering
 • Scholing van de consulenten
 • Duidelijke werkprocessen
faalfactoren
Faalfactoren
 • Geen volledige “tunneling” van alle aanvragen naar loket
 • Grenzen dienstverlening (niet onbeperkt)
 • Verschillende culturen bij samenwerkende organisaties
 • Onvoldoende aanhoudende PR bij doelgroepen én eerstelijnsinstellingen
 • Verschillende rechtsposities van loketmedewerkers
 • Onduidelijkheid in de aansturing van het team
 • Openingstijden niet ruim genoeg (bemensing)
 • Onvoldoende privacy aan balie
 • “Veegwet” belemmert geprotocolleerde indicatiestelling Awbz sterk
succesfactoren
Succesfactoren
 • Inmiddels wél volledige tunneling van aanvragen (Wvg vanaf 1 januari 2004 volledig via 2WZ, binnenkort wordt ook HIP ingericht bij 2WZ)
 • Scheiding taken frontoffice/backoffice
 • Beschikbaarheid van 4 consulenten met volledige opleiding
 • Redelijke tot goede score benchmark en klanttevredenheidsonderzoek Wvg
 • On-line toegang tot klantdossier Awbz via Zorgned
 • Ontwikkeling loketmodule i.s.m. Zorgned
 • Invoering WMO ?!