Semin c
Download
1 / 15

Seminář C++ - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Seminář C++. 11. cvičení STL, Trolltech. Ing. Jan Mikulka. STL. Standard Template Library makra, globální proměnné, datové typy. Funkce podle hlavičkových souborů. < alghoritm > nabízí funkce sloužící k provádění operací na prvcích kontejnerů pomocí iterátorů < assert.h >

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Seminář C++' - synclair-osvaldo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Semin c

Seminář C++

11. cvičení

STL, Trolltech

Ing. Jan Mikulka


STL

 • Standard Template Library

 • makra, globální proměnné, datové typy


Funkce podle hlavi kov ch soubor
Funkce podle hlavičkových souborů

 • <alghoritm>

  • nabízí funkce sloužící k provádění operací na prvcích kontejnerů pomocí iterátorů

 • <assert.h>

  • makro testující podmínku, není-li splněna, přeruší program

 • <complex>

  • funkce pro operace v komplexním oboru čísel

 • <ctype.h>

  • test znaků na písmena / čísla / malá / velká /...


Funkce podle hlavi kov ch soubor1
Funkce podle hlavičkových souborů

 • <exception>

  • funkce, které slouží ke zpracování chyb

 • <functional>

  • funkční objekty (instance tříd) s přetíženým operátorem (), lze použít jako typ

 • <iomanip>

  • obsahuje manipulátory s parametrem sloužící k formátování vstupu a výstupu

 • <ios>

  • obsahuje manipulátory bez parametru pro formátování vstupu a výstupu a proudové třídy


Funkce podle hlavi kov ch soubor2
Funkce podle hlavičkových souborů

 • <istream>

  • obsahuje proudovou třídu istream

 • <iterator>

  • obsahuje šablony iterátorů a funkce s iterátory

 • <locale.h>

  • funkce a makra určující národní prostředí

 • <locale>

  • přetížené funkce pro klasifikaci a konverzi znaků


Funkce podle hlavi kov ch soubor3
Funkce podle hlavičkových souborů

 • <math.h>

  • matematické funkce

 • <memory>

  • alokace dočasné paměti, iterátory

 • <new>

  • dynamické přidělování paměti

 • <numeric>

  • numerické výpočty pomocí operátorů


Funkce podle hlavi kov ch soubor4
Funkce podle hlavičkových souborů

 • <ostream>

  • obsahuje třídu ostream a několik manipulátorů

 • <setjmp.h>

  • makra a datové typy pro nelokální skoky

 • <signal.h>

  • funkce a konstanty pro zpracování signálů

 • <stdarg.h>

  • makra pro práci s funkcemi s proměnným počtem parametrů


Funkce podle hlavi kov ch soubor5
Funkce podle hlavičkových souborů

 • <stdio.h>

  • funkce pro práci s proudy / datovými proudy

 • <stdlib.h>

  • alokace paměti, operace s programem, převody znaků

 • <string.h>

  • funkce pro práci s řetězci

 • <time.h>

  • funkce času, počet tiků od startu procesu


Funkce podle hlavi kov ch soubor6
Funkce podle hlavičkových souborů

 • <valarray>

  • matematické funkce pro množiny prvků

 • <wchar.h>, <wctype.h>

  • nástroje pro práci s 16-bitovými znaky


Stl t dy
STL - třídy

 • Kontejnery – implementují nejpoužívanější modely zpracování a ukládání dat – množiny, zásobníky.

 • Iterátory – slouží k jednoduchému přístupu k prvkům v kontejnerech

 • Proudové třídy – řízení datových proudů

 • Locale – přizpůsobení národním zvyklostem

 • Matematické třídy – valarray (paralelní výpočty), complex

 • Diagnostické třídy – umožňují identifikaci typu v době běhu programu (výhodné u ukazatelů a referencí, zpracování výjimek)

 • Další pomocné třídy – dynamická alokace paměti, ...


P klad na t du valarray
Příklad na třídu valarray

#include <valarray.h>

#include <iostream.h>

using namespace std;

void printarray(ostream &s, valarray<int> &array)

{

for (int i = 0; i < array.size(); i++)

s << array[i] << " ";

s<<endl;

}

int main(int argc, char* argv[])

{

int ibuf1[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

int ibuf2[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

valarray<int> array1(ibuf1,10);

valarray<int> array2(ibuf2,10);

printarray(cout, array1);

printarray(cout, array2);

valarray<int> sum = array1 + array2;

printarray(cout, sum);

getchar();

return 0;

}


P klad na t du queue
Příklad na třídu queue

int main(int argc, char* argv[])

{

queue<int> Q;

Q.push(8);

Q.push(7);

Q.push(6);

Q.push(2);

cout << "Pocet prvku ve fronte: " << Q.size() << endl;

cout << "Vybiram element : " << Q.front() << " z fronty." << endl;

Q.pop();

cout << "Pocet prvku ve fronte: " << Q.size() << endl;

getchar();

return 0;

}


P klad na t du string
Příklad na třídu string

int main(int argc, char* argv[])

{

string test;

while(test.empty() || test.size() <= 5)

{

cout << "Type a string between 5 and 100 characters long. " << endl;

cin >> test;

}

cout << "Changing the third character from "

<< test[2] << " to * " << endl;

test[2] = '*';

cout << "now its: " << test << endl << endl;

cout << "Identifying the middle: ";

test.insert(test.size() / 2, "(the middle is here!)");

cout << test << endl << endl;

cout << "I didn't like the word 'middle',so "

"instead, I'll say:" << endl;

test.replace(test.find("middle",0), 6, "center");

cout << test << endl;

cin >> test;

return 0;

}


P klad na t du complex
Příklad na třídu complex

int main(int argc, char* argv[])

{

complex<double> a(1.2, 3.4);

complex<double> b(-9.8, -7.6);

a += b;

a /= sin(b) * cos(a);

b *= log(a) + pow(b, a);

cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;

getchar();

return 0;

}


Zad n cvi en
Zadání cvičení

 • Napište program s využitím STL (valarray, complex, string a stream). V programu vygenerujte 2 pole po 10 komplexních číslech a ty pomocí valarray sečtěte. Napište funkci print, která bude jednotlivá pole vypisovat. Dodržte následující deklaraci:

  void print(ostream &os,valarray<cpx_double> array, string head)

  kde cpx_double je typ complex<double>

 • Za bonusový bod nahraďte funkci print přetíženým operátorem <<

 • Výstupem programu bude:


ad