Eduskuntavaalij rjestelm n uudistus
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Eduskuntavaalijärjestelmän uudistus. HE Suomen Perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta Oikeusministeri Tuija Brax 4.3.2010. Vaalijärjestelmän uudistaminen: Tavoitteet. Suhteellisen vaalitavan mahdollisimman hyvä toteutuminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - symona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eduskuntavaalij rjestelm n uudistus

Eduskuntavaalijärjestelmän uudistus

HE Suomen Perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Oikeusministeri Tuija Brax

4.3.2010


Vaalij rjestelm n uudistaminen tavoitteet
Vaalijärjestelmän uudistaminen: Tavoitteet

 • Suhteellisen vaalitavan mahdollisimman hyvä toteutuminen

 • Oikeudenmukainen vaalitulos: puolueen koko maan äänimääräosuus ja koko maan paikkamääräosuus vastaavat toisiaan

  • Nykyisessä järjestelmässä suurimmat puolueet saavat hieman enemmän paikkoja kuin niiden koko maan äänimääräosuus edellyttäisi

 • Äänestäjän äänellä sama painoarvo eri puolilla maata


 • Eduskuntavaalij rjestelm n uudistus

 • Äänikynnyksen avulla estetään poliittisen kentän pirstoutuminen

 • Mahdollistetaan puoluetuen maksaminen sellaisille kohtuullista kannatusta saaneille puolueille, joiden kannatus ei kuitenkaan riitä eduskuntapaikkaan

 • Ei muutoksia Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä toimitettaviin eduskuntavaaleihin


 • Keskeiset uudistukset
  Keskeiset uudistukset

  • Vaalien tulosta laskettaessa koko maa (pl. Ahvenanmaa) muodostaa yhden vaalialueen eli kunkin puolueen vaalitulos määräytyy sen koko maassa saamien äänten perusteella

  • Valtakunnallinen äänikynnys 3 %

  • Vaaliliitot kielletään


  Ehdokasasettelu ja nest minen
  Ehdokasasettelu ja äänestäminen

  • Vaalipiirijako ja kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken asukaslukujen perusteella säilyvät nykyisellään

   • Vaalipiirijakoa voidaan perustuslain rajoissa tarvittaessa muuttaa, jolloin se vaikuttaa vaalipiiristä valittavien kansanedustajien lukumääriin, mutta ei puolueiden koko maan vaalitulokseen

  • Ehdokkaat asetetaan vaalipiireittäin ja äänestäjät äänestävät oman vaalipiirinsä ehdokasta

  • Ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset

   • Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa 100 vaalipiirissä äänioikeutettua henkilöä


  Eduskuntavaalij rjestelm n uudistus

  • Puolueet eivät voi muodostaa keskenään vaaliliittoja

  • Valitsijayhdistykset voivat muodostaa keskenään yhteislistoja yhdessä vaalipiirissä tai useammassa vaalipiirissä

   • Esimerkki 1: Neljä valitsijayhdistystä Vaasan vp:ssä muodostaa yhteislistan

   • Esimerkki 2: Kaksi valitsijayhdistystä Helsingin vp:stä, kolme Uudenmaan vp:stä ja yksi Kymen vp:stä muodostaa yhteislistan

  • Puolue tai yhteislista voi asettaa yhdessä vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta tai niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia


  Nten laskenta 1 koko maan tulos
  Äänten laskenta 1: Koko maan tulos

  • Vaalien tulos määräytyy ehdokkaita asettaneiden koko maassa (14 vaalipiirissä) saaman äänimäärän mukaan

  • Valtakunnallinen äänikynnys 3 %

   • Kansanedustajia voi saada vain sellainen puolue tai muu ehdokkaita asettanut, joka saa koko maassa annetuista äänistä vähintään 3 %

  • Äänikynnyksen ylittäneille puolueille lasketaan vertausluvut d’Hondtin menetelmän mukaisesti

   • Puolueen 1. vertausluku on sen koko maan äänimäärä, 2. vertausluku puolet siitä, 3. vertausluku kolmanneksen jne.

  • Vertausluvut asetetaan suuruusjärjestykseen ja niistä 199 suurinta osoittavat, kuinka monta kansanedustajaa kukin puolue saa


  Nten laskenta 2 puolueiden paikat vaalipiireihin
  Äänten laskenta 2: Puolueiden paikat vaalipiireihin

  • Kunkin puolueen paikat jaetaan vaalipiireihin samassa suhteessa kuin puolueen saamat äänet jakautuvat vaalipiirien kesken

   • Puolue saa vaalipiirissä Y 10 % koko maassa saamistaan äänistä => se saa vaalipiirissä Y 10 % koko maassa saamistaan kansanedustajapaikoista

  • Kustakin vaalipiiristä valitaan sen asukasluvun edellyttämä määrä kansanedustajia kuten nykyisinkin


  Eduskuntavaalij rjestelm n uudistus

  • Jako toimitetaan Hare-Niemeyerin menetelmän sovelluksella

   • Kullekin puolueelle lasketaan kuhunkin vaalipiiriin desimaaliluku kaavalla [vaalipiirin äänimäärä jaettuna koko maan äänimäärällä] x [koko maan paikkamäärä]

   • Desimaaliluku on esim. 3,6598. Sen kokonaislukuosa on 3 ja desimaaliosa 6598

   • Kokonaisluku osoittaa, kuinka monta paikkaa puolue saa vaalipiiristä.

   • Jos kaikki 199 paikkaa eivät tule jaetuiksi kokonaislukuosien perusteella, loput paikat jaetaan desimaaliosien suuruusjärjestyksen mukaan

  • Jaon lopputulema on, että

   • Kukin puolue saa sen määrän kansanedustajapaikkoja kuin sille koko maan äänimäärän mukaisesti kuuluu JA

   • Kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta kansanedustajaa kuin sen asukasluku edellyttää


  Nten laskenta 3 valittavat kansanedustajat
  Äänten laskenta 3: Valittavat kansanedustajat

  • Kun on selvillä kuinka monta kansanedustajaa kukin puolue saa kustakin vaalipiiristä, kansanedustajiksi valitaan puolueiden eniten henkilökohtaisia ääniä saaneet ehdokkaat


  Puoluetuen my nt minen
  Puoluetuen myöntäminen

  • Puoluetukea voitaisiin valtion talousarvion rajoissa myöntää puolueelle, joka saa vähintään 2 % mutta alle 3 % annetuista äänistä

   • Eduskuntavaaleissa 2-3 %:n puolueita

    • Vuonna 2007: ei yhtään (suurin sai 0,7 %)

    • Vuonna 2003: ei yhtään (suurin sai 1,6 %)

    • Vuonna 1999: ei yhtään (suurin sai 1,1 %)

    • Vuonna 1995: yksi (NUORS, 2,8 %)

    • Vuonna 1991: ei yhtään (suurin sai 0,8 %)


  Vaalip ivien muutos
  Vaalipäivien muutos

  HE vaalilain muuttamisesta


  Vaalip ivien muuttaminen
  Vaalipäivien muuttaminen

  • Eduskuntavaalien vaalipäivä maaliskuun 3. sunnuntaista huhtikuun 3. sunnuntaiksi

   • Voimaan jo vuoden 2011 vaaleissa (vaalipäivä silloin 17.4.)

   • Jos vaalipäivä sattuu pääsiäiseksi tai pääsiäistä seuraavaksi sunnuntaiksi, vaalipäivä on viikkoa ennen pääsiäistä

    • Pääsiäinen muuttaa vaalipäivää vuonna 2019 ja 2023

  • Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivä tammikuun 3. sunnuntaista tammikuun 4. sunnuntaiksi


  Vaali ja puoluerahoitusuudistus osa ii puoluerahoituksen avoimuus

  Vaali- ja puoluerahoitusuudistus Osa II:Puoluerahoituksen avoimuus


  Hallituksen esitys puoluelain vaalirahoituslain ja rahanker yslain muuttamisesta
  Hallituksen esitys puoluelain, vaalirahoituslain ja rahankeräyslain muuttamisesta

  • Valtioneuvosto hyväksyi tänään esityksen sisällön.

  • Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle huomenna 5. maaliskuuta 2010.

  • Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan viimeistään kuusi kuukautta ennen vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivää.


  Esityksen tavoitteet
  Esityksen tavoitteet rahankeräyslain muuttamisesta

  • Lisätä puoluerahoituksen avoimuutta

  • Ehkäistä korruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista puolueiden toimintaan

  • Ottaa huomioon GRECO:n Suomelle antamat suositukset puoluerahoituksen avoimuudesta

  • Parantaa luottamusta poliittiseen toimintaan


  Tuki puolueelle ja puolueyhdistykselle
  Tuki puolueelle ja puolueyhdistykselle rahankeräyslain muuttamisesta

  • Puolueyhdistyksiä ovat kaikki puolueeseen tai sen jäsenyhdistykseen kuuluvat yhdistykset.

  • Tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset.

  • Tukena ei kuitenkaan pidetä: mm. tavanomaista talkootyötä, tavanomaiseen järjestötoimintaan liittyviä käyvän arvon mukaisia suorituksia, puolueen ja puolueyhdistysten toisiltaan saamia suorituksia, valtionavustuksena saatua puoluetukea.

  • Tukena saadut suoritukset on ilmoitettava ja niihin kohdistuu rajoituksia.


  Tuki puolueen l hiyhteis lle
  Tuki puolueen lähiyhteisölle rahankeräyslain muuttamisesta

  • Puolueen lähiyhteisöllä tarkoitetaan sellaista yhteisöä ja säätiötä, jonka puolue asianomaisen yhteisön tai säätiön suostumuksella ilmoittaa olevan puolueen lähiyhteisö.

  • Lähiyhteisöksi voidaan ilmoittaa myös yhteisön tai säätiön rahasto.

  • Tarkoitus on, että lähiyhteisöiksi ilmoitettaisiin ainakin kaikki sellaiset yhteisöt, säätiöt ja rahastot, jotka toiminnallaan aktiivisesti edistävät puolueen toimintaa sen yhteisohjelmassa ilmaistujen periaatteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi.

  • Lähiyhteisön tukena saamat suoritukset on ilmoitettava ja niihin kohdistuu rajoituksia.

  • Lähiyhteisön suoritukset puolueelle tai puolueyhdistykselle ovat tukea.


  Tukea koskevat rajoitukset
  Tukea koskevat rajoitukset rahankeräyslain muuttamisesta

  • Rajoitukset koskevat puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamaa tukea.

  • Kielto ottaa vastaan tukea, jonka antajaa ei voida selvittää.

  • Tukikatto eli kielto ottaa vastaan samalta lahjoittajalta enempää tukea kuin 30 000 euroa kalenterivuodessa.

  • Kielto ei koske lähiyhteisön tukea puolueelle ja puolueyhdistykselle eikä testamenttilahjoituksia.


  Eduskuntavaalij rjestelm n uudistus

  • Kielto ottaa vastaan ulkomaista tukea (ei koske tukea yksityishenkilöiltä ja puolueen aatesuuntaa edustavilta kv. yhteisöiltä)

  • Kielto ottaa vastaan tukea eräiltä julkisyhteisöiltä.

  • Kiellettyä olisi tuen vastaanottaminen mm. kunnilta, kuntayhtymiltä, valtion tai kunnan liikelaitoksilta sekä julkisoikeudellisilta yhdistyksiltä ja laitoksilta. Kielto ei kuitenkaan koskisi toimitilojen käyttöä eikä tavanomaista vieraanvaraisuutta.


  Eduskuntavaalij rjestelm n uudistus

  Yli 30 000 € yksityishenkilöiltä ja puolueen aatesuuntaa edustavilta kv. yhteisöiltä)

  Tukena saadut suoritukset on ilmoitettava ja niihin kohdistuu rajoituksia.

  Yli30 000 €

  Kielto ottaa vastaan

  samalta tukijalta

  enempää tukea

  kuin 30 000 €.

  Lähiyhteisö

  Yli30 000 €

  Puolueyhdistys

  Ei tukikattoa

  Puolue

  Ei tukikattoa

  Tukikatto ei koske lähiyhteisön tukea puolueelle tai puolueyhdistykselle.


  Ajantasainen ilmoitus
  Ajantasainen ilmoitus yksityishenkilöiltä ja puolueen aatesuuntaa edustavilta kv. yhteisöiltä)

  • Puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta on tehtävä ajantasainen ilmoitus.

  • Ilmoitus on tehtävä tuen määrästä ja antajasta aina, kun tuen arvo on vähintään 1 500 euroa.

  • Ilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään tuen vastaanottamista seuraavan kuukauden 15. päivänä.

  • Tarkastusvirasto julkaisee ilmoitukset internetissä.

  • Erikseen ilmoitettavan tuen raja lasketaan 1 500 euroon myös ehdokkaiden osalta kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa (kuntavaaleissa 800 euroa).


  Vaalikampanjan kulut ja rahoitus
  Vaalikampanjan kulut ja rahoitus yksityishenkilöiltä ja puolueen aatesuuntaa edustavilta kv. yhteisöiltä)

  • Kampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.

  • Vaalikampanjan kulut ja rahoitus eriteltävä jokaisten yleisten vaalien osalta.

  • Vaalikampanjan kulut: vaalimainonta (sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet, radio, televisio, tietoverkot), ulkomainonta, painetun materiaalin hankkiminen, mainonnan suunnittelu ja vaalitilaisuuksien järjestäminen, vaalikampanjaa varten annetut avustukset jne.

  • Vaalikampanjan rahoitus: lainat, valtionavustus, tuki ja muut rahoituslähteet.

  • Mahdollisuus tehdä ennakkoilmoitus, joka sisältää suunnitelman vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta.


  Valvonta
  Valvonta yksityishenkilöiltä ja puolueen aatesuuntaa edustavilta kv. yhteisöiltä)

  • Lain pääasiallinen valvonta keskitetään Valtiontalouden tarkastusvirastoon.

  • Oikeusministeriö valvoo kuitenkin puoluetuen käyttöä.

  • Tarkastusvirasto voi velvoittaa valvottavan sakon uhalla täyttämään velvollisuutensa.

  • Puolueiden ilmoitukset ja asiakirjat julkaistaan puoluerahoituksen ilmoitusrekisterissä.

  • Säännösten olennainen laiminlyönti voi johtaa puoluetuen pidättämiseen tai takaisinperintään.


  Vaalirahoituslaki
  Vaalirahoituslaki yksityishenkilöiltä ja puolueen aatesuuntaa edustavilta kv. yhteisöiltä)

  • Ehdokkaalle tulee kielto vastaanottaa ulkomaista tukea ja tukea eräiltä julkisyhteisöiltä.

  • Kielto ottaa vastaan laissa säädettyä määrää enempää tukea (3 000 € kunnallisvaaleissa, 6 000 € eduskuntavaaleissa ja 10 000 € europarlamenttivaaleissa) ulotetaan koskemaan myös samalta tukijalta toisten kautta välitettyä tukea.


  Eduskuntavaalij rjestelm n uudistus

  • Sama rajoitus välitetystä tuesta lisätään koskemaan puolueen tai puolueyhdistyksen antamaa tukea, jota rahamääräinen raja ei lähtökohtaisesti koske.

  • Erikseen ilmoitettavan tuen raja lasketaan 1 500 euroon europarlamenttivaaleissa ja presidentinvaalissa.

  • Velvollisuus tehdä jälki-ilmoitus vaalikampanjan kulujen kattamiseksi eduskuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa otetusta lainasta ja lainan maksamiseen saadusta vähintään 1 500 euron arvoisesta tuesta.