1 / 14

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. Verimli çalışmak deyince ne anlıyoruz? Saatler boyunca çalışmak mı ? HAYIR. 1.KURALIMIZ:. ETKİN DİNLEME. Dersi etkin dinleyebilmek için derse hazırlıklı gelmeniz gerekiyor . Derse hazırlık, o gün işlenmiş konuları tekrar etmek ,

sylvie
Download Presentation

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

 2. Verimli çalışmak deyince ne anlıyoruz? Saatler boyunca çalışmak mı? HAYIR

 3. 1.KURALIMIZ: ETKİN DİNLEME

 4. Dersi etkin dinleyebilmek için derse hazırlıklı gelmeniz gerekiyor. Derse hazırlık, o gün işlenmiş konuları tekrar etmek, verilen ödevleri yapmak , konuyla ilgili sorular çözmüş olmak ve o günkü konuyu hiç olmazsa bir kere okumakla sağlanacaktır.

 5. Derse katılımın konuyu daha iyi kavramana yardımcı olacaktır.Parmak kaldırmaktan, soru sormaktan ve sorulan soruya (ya yanlış olursa kaygısına rağmen) cevap vermekten çekinmemelisin. Unutma, alay edeceklerinden çekindiğin arkadaşların da senin kadar biliyorlar.

 6. Konuların belkemiği olan bölümlerde öğretmenler mutlaka vurgu kullanırlar. ”En önemli kısım”, “şunu sakın unutmayın”, “bu kısmı anlamazsanız konuyu anlayamazsınız”, “bu bölümü defterinize yazın”…..gibi uyarılar size başarılı olma yolunda ışık tutacak el feneri görevi yapacaktır.

 7. Ders defteriniz mutlaka düzenli olmalı. 

 8. 2. KURALIMIZ: TEKRAR…..TEKRAR….TEKRAR….

 9. 3.KURALIMIZ: ÇALIŞMA ORTAMINI DÜZENLEMELİSİN:

 10. 4.KURALIMIZ: ZAMANINI PLANLI VE ETKİLİ KULLANMAYI ÖĞRENMELİSİN

 11. Eve geldiğinde önce dinlenmelisin.(Bu dinlenme televizyon ve bilgisayar karşısında olmamalı)  x

 12. PLANLI OLMAK VE HEMEN HERGÜN AYNI SAATTE DERS ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK SENİ DERS ÇALIŞMAYA HAZIR HALE GETİRECEK.

 13. OTURARAK BAŞARIYA ULAŞAN TEK VARLIK TAVUKTUR.

 14. ŞİMDİ……… BAŞARI MERDİVENLERİNİ TIRMANMAYA BAŞLA RAHATLA

More Related