Samling 1 norgesuniversitetets mentorordning for l rerutdanning
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning. Hvordan jobbes det med IKT i undervisning ved LUI, HiO? Allmennlærerutdanninga som eksempel. IKT-seksjonen, Vibeke Bjarnø Matematikkseksjonen, Bjørn Smestad Studieleder alu, Hans Jørgen Brucker.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sylvie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samling 1 norgesuniversitetets mentorordning for l rerutdanning

Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning

Hvordan jobbes det med IKT i undervisning ved LUI, HiO?

Allmennlærerutdanninga som eksempel

IKT-seksjonen, Vibeke Bjarnø

Matematikkseksjonen, Bjørn Smestad

Studieleder alu, Hans Jørgen Brucker


A hvordan har vi jobbet med ikt i undervisning hvilke prinsipper har vi jobbet etter
A) lærerutdanningHvordanhar vi jobbet med IKT iundervisningHvilke prinsipper har vi jobbet etter?

 • Strategi og prinsipper - todelt:

  • Integrering av IKT i fag (IKT og læring 1)

  • Egen fordypning i IKT (IKT og læring 2)

  • Tidligere IKT og læring 3 avvikles, master i IKT-støttet læring fra høsten 2009

  • Egen IKT-plan i allmennlærerutdanninga

  • IKT integrert i alle fag- og studieplaner de to første årene (både under innhold, mål, vurdering, pensum)

  • Matrise som styringsverktøy


Oppl ring
Opplæring... lærerutdanning

 • Organisering

  • Egen IKT-tid på timeplanen

   • Veiledning og undervisning på datarom

  • Introduksjonsforelsninger

  • 2003-2008 Nettbasert undervisningsopplegg

  • Utfordring – ikke nok fokus på didaktikk

  • 2008 Lærebok og nettsted bygget opp rundt de fem basisferdighetene


Samling 1 norgesuniversitetets mentorordning for l rerutdanning


Samling 1 norgesuniversitetets mentorordning for l rerutdanning

Eks: Formeleditor og tegneverktøy i matematikk lærerutdanning

IKT

 • Tekstbehandler:

 • Sette inn objekter

 • Formeleditor

 • Tegneverktøy:

 • Lage bilder

 • Raster og vektor grafikk

 • Bildestørrelse

 • Editere bilder

 • Visualisere for barn

Ny didaktikk

Remediering

Opprinnelig didaktikk i Matematikk og IKT

Didaktikk

 • Presise former for uttrykk:

 • Behov for å utvikle oppgaver til elever I skolen

 • Arbeide med symboluttrykk

Matematikk

 • Formler:

 • Polynomiske uttrykk ( )

 • Marginale uttrykk (1/4)

 • Bruken av likhetstegnet (=)

 • Figurer:

 • Tegne grafer og figurer

Digital formeleditor og digitalt tegneverktøy er relevant


Samling 1 norgesuniversitetets mentorordning for l rerutdanning

Eks: - Responsskriving lærerutdanning

IKT

 • Tekstbehandler:

 • Spor endringer

 • Merknader

 • Sammenligne og flette dokumenter

 • Stave- og grammatikkkontroll

 • LMS:

 • Verktøy for å samskriving

 • Diskusjonsforum

 • Chat

 • Blogg

 • Wikier

Ny didaktikk

Remediering

Opprinnelig didaktikk i norsk og IKT

Didaktikk

Norsk

 • Responsskriving :

 • Fokus på prosess mer enn produkt,

 • Vygotsky, lære av interaksjon

 • Hvorfor kollektiv læring? IKT som verktøy for kommunikasjon

 • Metode for å skrive, lære å skrive:

 • Grammatikk

 • Ord og tekstkomposisjon

 • Sjanger

 • Fra symbol til lyd

Digital tekstproduksjon relevant


Finansiering
Finansiering... lærerutdanning

 • Tas av den totale ramma fra departementet

  • IKT-undervisning og veiledning prioriteres av ledelse og fagkollegaer


B hva er vi gode p og hvilke felt fokusomr der mhp ikt i undervisning har vi jobbet mest med
B) lærerutdanningHvaer vi godepåoghvilke felt/fokusområdermhp IKT iundervisninghar vi jobbetmest med?

 • Vi er gode på samarbeid mellom fagkollegaer i ulike seksjonen

  • Resultat er flerfagsdidaktikk med IKT

 • Satset bredt på oppøvelse av grunnleggende ferdigheter – et helhetlig perspektiv

 • Standard programvare brukt i læringsprosesser

 • Valg og vurdering av digitale læringsressurser


C hvordan foreg r deling av kunnskap og l ring ved lui hio
C) Hvordan foregår deling av kunnskap og læring ved LUI, lærerutdanningHiO?

 • IKT-seksjonen legger absolutt alt på fellesområder

 • Flerfaglig nettverk med møteplasser for faglig utveksling

 • Svært aktiv bruk av LMS

  • Satt i system

  • Alle må bruke!

  • Designa for å støtte studiemodellen


Samling 1 norgesuniversitetets mentorordning for l rerutdanning

D) Hva kan vi tenke oss å jobbe konkret med (bli fulgt opp på) til nestesamling? (hvilkeproblemstillinger?) Oghvordanvil vi organisereoggjennomføredettearbeidet?

 • Ny allmennlærerutdanning

  • En trinndelt allmennlærerutdanning?

  • Konsekvenser for IKT-undervisninga og veiledninga?

  • Nye muligheter og behov?

  • Organisering av innhold?

  • Faglig spissing?


Utfordringer det b r jobbes med
Utfordringer det bør jobbes med… på) til

 • Studenter som overvurderer egen kompetanse

 • Behov for differensiering

  • Fraprosjekttildaglig drift!