slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Základy FARMAKOKINETIKY. Absorpcia. Eliminácia. Koncentrácia. AUC. Čas (t). MUDr. Zoltán Kállay , CSc. Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LFUK, Bratislava. Základy farmakokinetiky. Farmakokinetika – súčasť farmakológie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sylvester-york


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základy FARMAKOKINETIKY

Absorpcia

Eliminácia

Koncentrácia

AUC

Čas (t)

MUDr.Zoltán Kállay,CSc.

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

LFUK, Bratislava

slide2

Základy farmakokinetiky

Farmakokinetika

– súčasť farmakológie

– skúma liečivá z hľadiska ich pohybu a osudu v organizme

- kinetikos κινητικός

- kinein κινειν

slide6

Základy farmakokinetiky

 • Farmakokinetika– skúma
 • časový priebeh koncentrácie liečiva - prípadne jeho metabolitov - v organizme
 • prisipieva k optimalizácii farmakoterapie:
 • vhodná dávka
 • vhodný dávkovací režim
 • vhodná lieková forma
slide8

Základy farmakokinetiky

A

Predpoklady pohybu liečiva v organizme

B

Vybrané farmakokinetické parametre, význam, výpočet

slide9

Základy farmakokinetiky

A Predpoklady pohybu liečiva v organizme

1. krvný obeh (cirkulácia)

KRV -

frakcia liečiva:

- viazaná

- voľná

Plazma (55%)

Le, TC (<1%)

ER (44%)

slide10

Základy farmakokinetiky

A Predpoklady pohybu liečiva v organizme

1. krvný obeh (cirkulácia)

2. prechod cez biologické membrány

slide11

Základy farmakokinetiky

2. prechod cez biologické membrány

„iba voľná frakcia“

Fyzikálno-chemické vlastnosti molekuly liečiva:

- molekulová hmotnosť, - charakter - hydrofilita, lipofilita, - ionizovateľnosť – acidobázické vlastnosti

slide12

Základy farmakokinetiky

2. prechod cez biologické membrány

transportné mechanizmy

Pasívne Aktívne

(a) (c)

(b)

slide14

Základy farmakokinetiky

2. prechod cez biologické membrány

transportné mechanizmy

Pasívne Aktívne

Pinocytóza

slide15

Základy farmakokinetiky

- ionizovateľnosť – acidobázické vlastnosti

Kyselina acetylsalicylová : pKa = 3,4

Membrána

Žalúdok; pH 1,4

AH (1)

A- + H+ (0,001)

Krv; pH 7,4

AH (1)

A- + H+ (1000)

slide17

Základy farmakokinetiky

B

Vybrané farmakokinetické parametre, význam, výpočet

slide18

Základy farmakokinetiky

 • Farmakokinetické parametre
 • PRIMÁRNE:
 • distribučný objem
 • klírens
 • biologická dostupnosť
 • SEKUNDÁRNE:
 • polčas eliminácie
 • plocha pod krivkou koncentrácie
 • koncentrácia v ustálenom stave, atď.
slide20

Základy farmakokinetiky

Distribučný objem (Vd)

Dávka D = 300 mg

Koncentrácia C = 10 ng/ml

Distribučný objem Vd = 30 l

... úmernosť medzi podanou dávkou a koncentráciou

300 mg

slide21

Základy farmakokinetiky

Apparent volume of distribution Vd

(l; 70 kg)

Warfarin 9

Gentamicin 17

Phenytoin 44

Diazepam 77

Digoxin 490

Amitriptyline 990

ZDANLIVÝ distribučný objem

slide22

Základy farmakokinetiky

Liečivo A

200 mg

Liečivo B

200 mg

Liečivo C

200 mg

Cievneriečisko

Tkanivá

Koncentrácia

20 mg/l

200 mg/l

2 mg/l

Distribučnýobjem

1 liter

100 litrov

10 litrov

slide23

Základy farmakokinetiky

 • Farmakokinetické parametre
 • PRIMÁRNE:
 • distribučný objem
 • klírens, clearance
 • biologická dostupnosť
slide24

Základy farmakokinetiky

Clearance, klírens

Súvisí s „odstraňovaním“ liečiva z organizmu

Eliminácia = biotransformácia + exkrécia

ml/min

http://pdfreedownload.com/pdf/pharmacokinetics-lkask-fakulta-9025037.html

slide25

Základy farmakokinetiky

Priebeh koncentrácie liečiva v čase

Lineárny graf

t1/2 polčas poklesu koncentrácie

slide26

Základy farmakokinetiky

Priebeh koncentrácie liečiva v čase

Lineárny graf

Semilogaritmický graf

k = eliminačná

konštanta

= sklon priamky

slide27

Základy farmakokinetiky

Za časový interval je eliminované množstvo úmerné východzej

(predchádzajúcej) hodnote

slide28

Základy farmakokinetiky

Za časový interval je eliminované množstvo KONŠTANTNÉ

slide29

Základy farmakokinetiky

Cl = k × Vd k = Cl/Vd

slide30

Základy farmakokinetiky

 • Farmakokinetické parametre
 • PRIMÁRNE:
 • distribučný objem
 • klírens, clearance
 • biologická dostupnosť
slide31

Základy farmakokinetiky

Biologická dostupnosť, F

Fenomén prvého prechodu pečeňou

„Biologicky dostupná frakcia“ liečiva

„Absorbovaná frakcia“ liečiva

slide32

Základy farmakokinetiky

Plocha pod krivkou priebehu koncentrácie, AUC

Výpočet AUC:

1. metóda lichobežníkov

2. (iba iv)

AUC = C0/k

AUC reflektuje expozíciu liečivu

mg×min/ml

slide33

Základy farmakokinetiky

AUCiv

= 100 %

F = AUCpo/ AUCiv

F = frakcia dávky absorbovaná do systémovej cirkulácie

slide34

Základy farmakokinetiky

Opakované podávanie; rovnovážny stav, steady state

„Steady state

199,2

198,4

196,9

193,8

187,5

z praktickéhopohľadu nastáva po 4 – 5 polčasoch eliminácie

175

150

99,6

96,9

98,4

99,2

93,8

87,5

100

75

50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. t1/2

Time

Koncentrácia v rovnovážnom stave:

 = interval podávania (napr. 8 hod)

slide35

Základy farmakokinetiky

A D M E

metabolizácia  biotransformácia

.... čo organizmus robí s liečivom

všeobecný proces pre :

živiny, aminokyseliny, toxíny ... LIEČIVÁ

xenobiotiká = cudzorodé látky

slide36

Základy farmakokinetiky

Metabolizmus liečiv = biochemická modifikácia

... výsledné molekuly sa ľahšie – ochotnejšie vylučujú

Biochemické deje:

Fáza I. oxidácia, redukcia, hydrolýza ... –

výsledná molekula býva hydrofilnejšia

Fáza II. konjugácia s kys. glukurónovou,

k. sírovou, s glutatiónom, glycínom – výsledná molekula má vyššiu molekulovú hmotnosť

slide37

Základy farmakokinetiky

Možné scenáre:

aktívne liečivo  neaktívny metabolit

aktívne liečivo  aktívny metabolit

neaktívne liečivo = „prodrug“  aktívny metabolit

aktívne liečivo  toxický metabolit

slide38

Základy farmakokinetiky

Paracetamol B. Brodie

Biotransformácia = fylogeneticky staré enzýmové systémy

Miesto: koža, obličky, GIT, pľúca... a hlavne PEČEŇ

slide39

Základy farmakokinetiky

Reakcie Fázy I. – mikrozómy (hladké ER)

Reakcie Fázy II. – hlavne cytozol

_____________________________________

F I.: monooxygenázový systém zastúpený hl. cytochrómom P450

CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 ...

slide40

Základy farmakokinetiky

 • Ďalšie oxidázy F I.:
 • - flavín obsahujúce monooxygenázy
 • - alkohol-dehydrogenáza
 • - aldehyd-dehydrogenáza
 • - peroxidázy
 • Reduktázy F I.:
 • NADPH-cytochróm P450 reduktáza
 • Hydrolázy F I.:
 • esterázy a amidázy
 • epoxid hydroláza
slide41

Základy farmakokinetiky

Faktory ovplyvňujúce biotransformáciu:

A) genetický polymorfizmus: acetylácia,CYP2D

slide42

Základy farmakokinetiky

Faktory ovplyvňujúce biotransformáciu:

B) indukcia – zvýšená syntéza = zvýšená biotransformácia

warfarín, karbamazepín...

C) inhibícia - naopak

cimetidín, ketokonazol, grapefruit...

........... CYP3A4, CYP1A