environment in different weather conditions n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Environment in different weather conditions PowerPoint Presentation
Download Presentation
Environment in different weather conditions

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Environment in different weather conditions - PowerPoint PPT Presentation

100 Views
Download Presentation
Environment in different weather conditions
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Environment in different weather conditions Milestone 3 presentation Lisa Hellström

  2. Utförande 1.) Skaffade referensbilder 2.) Blockade ut scen 3.) Valde kameravinkel

  3. Utförande 4.) Modellerade klart scen i Maya 5.) Texturerade regn, snö och solscener 6.) Ljussättning 7.) Renderade de tre olika väderleksscenerana i Mentalray och Maya Software 8.) Effekter som regn och snö i egna render layers

  4. Effect layers • 6.) Renderade effekter i Maya Hardware Renderer • Himlen • Moln-animation • Regndroppar • Regndroppar-mask • Snöpartiklar • 7.) Klippte ihop allting i Fusion.

  5. Problem • Batch rendering + particles i MentalRay • Fick lämna ute en del • -Paint effects träd och buskar-animationer • -pöl med vattendroppar • -Rinnande vatten från taken som förvandlas till istappar

  6. Vad har jag lärt mig? • Maya fluids • Paint effects • Texture baking/Uv sets • Graph editor • Annat • Inte underskatta hur lång tid det tar att rendera. • Vikten i att hålla sina maya-scener organiserade.